עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית פנסיה אנשי צבא קבע, פרישה קצינים ונגדים, חוק גיל פרישת עובדים צה"ל,גמלאות,דיני עבודה,משפט המשווה (עבודה אקדמית מס. 10856)


‏290.00 ₪

40 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10856
עבודה אקדמית פנסיה אנשי צבא קבע, פרישה קצינים ונגדים, חוק גיל פרישת עובדים צה"ל,גמלאות,דיני עבודה,משפט המשווה

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי חוקי הפנסיה של אנשי הקבע לאור חוק גיל פרישת עובדים במשפט הישראלי ובמשפט המשווה ?


תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא.......................................................................................................... 4

שאלת המחקר................................................................................................. 4

ועדת לוקר הוועדה לבחינת תקציב הביטחון................................................................. 4

עיקרי המלצות ועדת תא"ל במיל' יוחנן לוקר................................................................... 5

כוח אדם בצה"ל........................................................................................... 6

תוכנית "גדעון"....................................................................................................... 6

תגובות ראשוניות להמלצות הוועדה................................................................................ 7

פנסיה............................................................................................................. 7

מטרת תוכניות הפנסיה....................................................................................... 7

סוגי פנסיה..................................................................................................... 8

פנסיה צוברת...................................................................................................... 8

פנסיית חובה........................................................................................................ 8

ביקורת.......................................................................................................... 9

שיעור הפנסיה................................................................................ 9

שירות הקבע בצה"ל..................................................................................... 9

משך שירות הקבע........................................................................................ 10

תוכנית אופק........................................................................................ 11

חובת גיל הפרישה......................................................................................... 13

גיל פרישה המוקדמת..................................................................................... 13

גיל הפרישה למגזרים מיוחדים............................................................................. 14

תקדימים משפטיים............................................................................................. 14

הליכים ונהלים בנוגע לעזיבת מקום עבודה לפני גיל פרישה.............................................. 14

נוהל השינוי ומשיכת כספים................................................................................. 16

שיקולים בעד פרישה מוקדמת............................................................................ 16

שיקולים נגד פרישה מוקדמת.............................................................................. 17

הוראות החוק............................................................................................. 18

הדיון החברתי............................................................................................. 18

הסכמים קיבוציים והוראות נציבות שירות המדינה ותקינות הוראות אלו................................. 21

זכאות לפיצויי פיטורים לעובד שבחר להתפטר מעבודתו לאחר שהגיע לגיל פרישה........................... 22

פס"ד אל על................................................................................................ 25

פסיקה מעודכנת...................................................................................... 25

ועדת לוקר למעשה מבטלת את פנסיית הגישור לאנשי הקבע.................................................. 26

מענק במקום קצבה....................................................................... 27

ועדת לוקר - מודל מורכב יותר ונדיב פחות בגודלו של מענק הפרישה.................................... 27

תדמית אנשי הקבע בציבור......................................................................................... 28

פסיקה עדכנית בעניין גמלאות אנשי קבע............................................................... 29

בג"ץ רס"ן רונית שליטנר נ' הממונה על תשלום גמלאות...................................................... 29

בגץ 397/10 שלמה אפללו ואח' נ' צבא הגנה לישראל........................................................ 30

בג"ץ ח"כ שגיא ואח' נ' ממשלת ישראל ואח'............................................................. 32

משפט משווה...................................................................................................... 35

שירות קבע בצבאות העולם........................................................................... 35

ארה"ב –גיל פרישה............................................................................................ 35

גיל הפרישה בצבא ארצות הברית............................................................................. 36

גיל הפרישה בבריטניה................................................................................................ 37

גיל הפרישה בצבא בריטניה.................................................................................. 37

סיכום................................................................................................................. 38

בבליוגרפיה.................................................................................................. 38

 

עבודה זו תעסוק בחוקי הפנסיה של אנשי הקבע לאור חוק גיל פרישת עובדים במשפט הישראלי ובמשפט המשווה וזאת על רקע הויכוח הנוקב בין האוצר למשרד הבטחון לאור ועדת לוקר.

 

ועדת לוקר הוועדה לבחינת תקציב הביטחון

הוועדה לבחינת תקציב הביטחון, שנודעה בשם ועדת לוקר[1], על שם העומד בראשה, אלוף מיל' יוחנן לוקר, מונתה במאי 2014 על ידי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בהמשך להחלטת הקבינט הביטחוני, לשם בחינת תקציב הביטחון של מדינת ישראל.

הוועדה הגישה את המלצותיה בחודש יוני 2015, ואלה נתקלו בהתנגדות חריפה של מערכת הביטחון[2].

 

חברי הוועדה הם:

אלוף מיל' יוחנן לוקר יו"ר הוועדה: לשעבר המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ראש להק אוויר וראש מטה חיל האוויר

אלוף מיל' עמי שפרן, לשעבר ראש אגף התקשוב

ניצב דימ' אסתר דומיניסיני, לשעבר ראש אגף כוח אדם במשטרת ישראל ומנכ"לית המוסד לביטוח לאומי

יוסי אקרמן, לשעבר נשיא אלביט מערכות

דוד ברוך, לשעבר סגן ראש אגף התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל בנק ירושלים ואקסלנס השקעות

ענת לוין, משנה למנכ"ל כלל ביטוח

פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' בןציון זילברפרב, מרצה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן ולשעבר מנכ"ל משרד האוצר

מזכיר הוועדה היה ד"ר שוקי פרידמן ויועץ כלכלי לוועדה היה ד"ר רון מלכא, בכיר לשעבר באגף התקציבים במשרד הביטחון

משקיפים שליוו את הוועדה:

תא"ל ששון חדד, ראש אגף התקציבים במשרד הביטחון

אל"ם יניב אלאלוף, ראש מחלקת תכנון באגף התכנון

תא"ל מיל' יעקב נגל, סגן ראש המטה לביטחון לאומי

נח הקר, סגן ראש אגף התקציבים באוצר

דניאלה פרתם מאגף התקציבים באוצר

רו"ח עמוס שקדי, סגן החשבת הכללית

רו"ח יובל רז מאגף החשב הכללי באוצר

אמיר ברקן, סמנכ"ל כלכלה ותשתיות במשרד ראש הממשלה

ד"ר יעקב ברוידא מבנק ישראל.

 

עיקרי המלצות ועדת תא"ל במיל' יוחנן לוקר

גיבוש עקרונות:

תפיסת הביטחון: על ממשלת ישראל לפעול לגיבוש תפיסת הביטחון הרלוונטית למדינת ישראל נוכח המציאות הביטחונית הדינמית שאתה מתמודדת המדינה.

תפיסת הפעלה עדכנית: יש לבחון את תפיסת ההפעלה של צה"ל ולעדכנה לנוכח האתגרים המבצעיים העומדים בפני מערכת הביטחון. [3]

ניהול תקציב הביטחון:

היקף תקציב הביטחון: בלב המלצות הוועדה ניצב היקפו של תקציב הביטחון לחמש השנים הבאות. הוועדה המליצה שבין השנים 20162020 בסיס התקציב יהיה 59 מיליארד ש"ח.

שקיפות: יש ליצור שקיפות מלאה של משרד הביטחון וצה"ל מול משרד ראש הממשלה, משרד האוצר והמטה לביטחון לאומי. הוועדה ייחסה חשיבות עליונה להמלצה זו.

התייעלות כמקור תקציבי: על מערכת הביטחון להגביר את תהליך ההתייעלות שבו היא נמצאת. להתייעלות זו יש פוטנציאל משמעותי לפינוי מקורות תקציביים לצורכי מוכנות והתעצמות. כחלק מתהליך התייעלות יש לפעול לאזרוח של מערכים המופעלים בידי מערכת הביטחון וצה"ל, ובכך לאפשר למערכת הביטחון וצה"ל להתמקד במשימות הליבה שלהם.

עוגני התקציב: יש לקבוע עוגנים תקציביים לאימונים לשמירה על כשירות צה"ל ולמחקר ופיתוחלשמירה על יתרונו הטכנולוגי של צה"ל, כלומר לקבוע תקציב ליעדים אלה שאיאפשר יהיה להעבירו לשימושים אחרים.

ניהול תקציב הביטחון: על ראש אגף התקציבים במשרד הביטחון, המדווח למנכ"ל משרד הביטחון ולרמטכ"ל, תוטל אחריות כוללת לניהול תקציב הביטחון יצירת תמונה תקציבית מלאה, שבה ייכללו כל מרכיבי התקציב, ומעקב אחרי יישום והתייעלות. יש לשפר את תהליך התכנון של תקציב הביטחון ולהגביר את הפיקוח והבקרה על מימושו, גם באמצעות הגברת מעורבותם של אנשי המטה לביטחון לאומי ומשרד האוצר בתהליכים אלה. [4]

מבנה צה"ל:

מבנה זרוע היבשה וסמכויותיה: יש לאחד את אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ויתר הגופים העוסקים בבניין הכוח ביבשה, לתוך זרוע היבשה, ולבטל כפילויות בין זרוע היבשה לבין אגפים אחרים.

הדיפרנציאציה שבדוח לוקר: המלצות לפלג את אוכלוסיית הקבע ל 4
אוכלוסית הלוחמים,ו 3 אחרות (מערך תומך,מערך לוגיסטי ואנשי מטה)

ישנה ביקורת רבה על דוח לוקר.

לפי מאמר בגלובס [5]במקום לתקן בעיות, המלצות לוקר מעצימות אותן ויוצרות נזק עצום בתוך הצבא, באופן שעשוי להשפיע על 90% ממשרתי הקבע בצה"ל. יש כאן סכנה אמיתית לפירוק צבא הקבע. אנחנו מסתובבים ביחידות הצבא, שומעים אנשים ששוקלים לפרוש. יש אלפים כאלה. זה עניין של דיני נפשות ודיני משפחות. הפגיעה המורלית אדירה".

הגורם הבכיר מזהיר במיוחד מפני אחת ההמלצות המרכזיות של ועדת לוקר, לקיים רפורמה מקיפה בתחום הפנסיות של משרתי הקבע, שבהם גם כאלה הזכאים לפנסיה תקציבית. על פי ההמלצה, רק אנשי קבע המשרתים בתפקידים בכירים או בתפקידי לחימה יישארו במסלול של פנסיה תקציבית ויוכלו לקבל אותה בגיל 47 במקום בגיל 42 כפי שנהוג כיום. שאר אנשי הקבע, כאלה שמשרתים בתפקידים עורפיים או בתפקידים המוגדרים תומכי לחימה יהיו זכאים לקבל את הפנסיה התקציבית בגיל הפרישה הכללי במשק - גברים בגיל 67 ונשים בגיל 62. עבור פרישה לפני גיל זה, הם יהיו זכאים למענק חד-פעמי בהיקף של כמה מאות אלפי שקלים, במקום פנסיית גישור.

"זה לא יעמוד במבחן בג"ץ כי כל שינוי בנושא הפנסיה במשרתי הקבע יצטרך לחול על כל המשק", מזהיר הגורם הבכיר, "מדובר בהמלצה לא ריאלית שגורמת לתסיסה רבה בתוך הצבא, פוגעת במורל המשרתים ובוודאות שלהם. הסיכוי שהמלצה כזאת תתממש אפסי, כי איך ייתכן שנגד הפורש בגיל 52 מצה"ל יקבל מענק של 700 אלף שקל, לעומת שוטר שפורש ממשטרת ישראל בגיל 52 ומקבל את מלוא הזכויות? בית המשפט, אם יתבקש להכריע בנושא הזה, לא ייתן לזה לקרות כי זה לא חוקי ולא מוסרי. ההמלצות פוגעות באופן ייח ודי במשרתי הקבע ומעגנות אפליה שאינה מתקבלת על הדעת. דוח כזה לא ניתן ליישום במתכונתו הנוכחית".

 

גיל הפרישה לגמלאות מצה"ל הוא נושא הנידון בציבור פעמים רבות, ועולה מדי שנה בדיוני התקציב בכנסת. היסטורית, הוחלט ששירות בצה"ל יהיה במודל של "שתי קריירות", ששולב עם פנסיה תקציבית. קצינים ונגדים פרשו משירות צבאי לרוב בין הגילאים 42 ל45, זכו לפנסיה ששולמה מתקציב המדינה, והמשיכו לעבודה בשוק האזרחי או הממשלתי. עם השנים הגדיל הסדר זה את עלות השכר והגמלאות בצבא עד כדי 12 מיליארד ש"ח. כאמור, צה"ל חילק בשנת 1998 את משק הקבע לשתי אוכלוסיות, כאשר משרתי הקבע הראשוני שהשתחררו לא היו זכאים לפנסיה עד למעבר הצבא לפנסיה צוברת ובכך נחסכו עלויות הפרישה לגמלאות של משרתים רבים. עם השנים הגיע צה"ל למצב שבו רק אחד מתוך עשרה חיילים שנכנסו לשירות קבע פורש לגמלאות בסיום שירות מלא, ובסך הכל מונה משק הקבע המובהק כיום פחות מ50% מכלל המשרתים. בהמשך למהלך זה, ובעקבות לחץ ציבורי רב והחלטת ממשלה משנת 2010‏, הוחלט על העלאת גיל הפרישה למשרתי הקבע באופן הדרגתי, כך שנגדים ישרתו במודל של "קריירה אחת" וקצינים יישארו במודל "שתי קריירות". גיל הפרישה משתנה גם בהתאם לאופי השירות לוחמה, מקצועות טכנולוגיים וכדומה ונועד לענות על היבטי שחיקה בתפקיד ושימור איכות המשרתים בהתאמה לתנאים המוצעים בשוק האזרחי.

מודל הפנסיה שמציעה ועדת לוקר[1] נשען, בין השאר, על המלצות של ועדות קודמות המקובלות על הצבא, ובהן הוועדה בראשות אשר טישלר, שמונתה על ידי שר הביטחון לפני כארבע שנים לבחון את מודל הפנסיה, וכן הצעות חדשות של ראש אכ"א, האלוף חגי טופולינסקי. ההמלצה העיקרית של ועדת לוקר מבוססת על המלצתה של ועדת טישלר לבטל את פנסיית הגישור המשולמת לאנשי הקבע מיום הפרישה מהצבא, בגיל ממוצע של 45–47, ועד הגעתם לפרישה הרשמית, בגיל 67. טישלר המליץ להפריש את אנשי הקבע בגיל מוקדם יותר, 40, ולשלם להם מענק פרישה במקום פנסיה. המלצותיו היו על מענק פרישה של כמיליון שקל - שלהערכתו הוא היה כשליש מעלותה המהוונת של פנסיית הגישור.


מצגת בנושא פנסיה -מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח


ביבליוגרפיה
 חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

נועם אמיר, ‏יעלון תוקף: "דוח לוקר שטחי, לא מאוזן ומנותק מהמציאות, "מעריב"

אור הלר "פחדו שלא תהיה להם פנסיה?למה אנשי 8200 עסוקים באקזיטים במקום בשירות קבע? תשאלו את לוקר" 

Miles, Donna. "Review to Consider Consequences of Budget Cuts." American Forces Press Service


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)