עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ההסתדרות, מעמד הסתדרות העובדים במשק בעל מאפיינים גלובאליסטיים (עבודה אקדמית מס. 10822)

‏290.00 ₪

29 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10822
עבודה אקדמית ההסתדרות, מעמד הסתדרות העובדים במשק בעל מאפיינים גלובאליסטיים

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי מעמד הסתדרות העובדים במשק בעל מאפיינים גלובאליסטיים ?

 

תוכן עניינים

מבוא

א.      הפרטה וגלובליזציה 

  1. הפרטה 

1.1.    האידיאולוגיה של ההפרטה 

1.2.    ההפרטה בישראל 

1.3.    הפרטת חברות ממשלתיות 

  1. גלובליזציה 

2.1.    הביקורת על הגלובליזציה 

ב. הגלובליזציה והעבודה המאורגנת – שני אספקטים של הגנה על 
    זכויות עובדים במשק מופרט וגלובלי

  1. 1.       ההסתדרות כארגון יציג 

1.1.    הזכות להתארגנות עובדים 

1.2.    ההסתדרות כארגון יציג 

1.3.    זכות השביתה 

  1. 2.       ההסתדרות וחברות כוח האדם  

ג. סכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

 

עד שנות ה-70 ישראל בלטה בקרב המדינות המתועשות בשיעור הגבוה של חברות עובדים באיגוד המקצועי, ששיעורה היה כ-80% לערך. מדובר בנתון יוצא דופן. כבר צנח שעור החברות לכדי כ-49%, ושיעור זה היה בפועל נמוך עוד יותר אם בהגדרה היו נכללים עובדים לא-ישראלים כמהגרי העבודה (כהן ואחרים).

נתון זה הוא תוצאתו של שינוי מבני יסודי ביחסים בין המדינה לעולם הכלכלי. באופן כללי ניתן לתאר שינוי זה כמעבר מכלכלה ממשלתית-ציבורית לכלכלה עסקית-פרטית. אפשרות נוספת להגדיר את השינוי היא מעבר מכלכלה לוקאלית לכלכלה גלובאלית .

עד שנות ה-70 הייתה הממשלה מעורבת בצורה מאסיבית במשק הן בכל הקשור לתכנון, ויסות ופיקוח על ייצור וחלוקה, והן בכל הקשור להפעלת ארגונים עסקיים, סיוע להם או אף בעלות עליהם. ההסתדרות עצמה הייתה בעלים ישירים של עסקים באמצעות חברת העובדים שלה. יותר מכך, הממשלה וההסתדרות יחד היו בשליטת מפא"י ולמעשה היוו יחידה פוליטית וניהולית אחת.

בשלושת העשורים האחרונים התהפכה המגמה וישנה עלייה רצופה בסקטור הפרטי בתעשייה ובמשק, לעומת הסקטור הציבורי (Maman).

את התפנית הזו מסמל המושג "הפרטה". הרציונאל העומד מאחורי רעיון ההפרטה הוא שבאמצעותה ניתן יהיה להשיג את הגדלת יעילות המשק ולהביאו לצמיחה באופן התואם את הכלכלה הגלובאלית של המאה ה-21 (אקשטיין ואחרים). אולם לצד המעבר למדיניות ההפרטה בתחום הכלכלי ניתן לומר כי בישראל מתחולל תהליך חברתי-תרבותי כולל של הפרטה .

ההפרטה במובנה הצר היא רק ביטוי אחד לתהליך גורף של הפרטה בכל תחומי הפעילות, הנושא עימו את החלשתו עד עדי קריסה של הקולקטיב הלאומי על מוסדותיו והאידיאולוגיה שלו . הדבר מתבטא בהחלשתה של הסתדרות העובדים, צמצום תפקידה ואובדן נכסיה .

 

שאלתי בעבודה זו היא מהו מעמדה של ההסתדרות במשק כלכלי בעל מאפיינים גלובאליסטיים, האם נותר דבר מה מכוח המיקוח שלה וכיצד עליה להתאים את עצמה למצב החדש?

 

עיקר הדגש יושם על אספקט מרכזי של השפעות הגלובליזציה בישראל- העסקת עובדים דרך חברות כוח אדם והעבודה המאורגנת. 

 

חלקה הראשון של העבודה יהיה פרק תיאורטי שיעסוק בגלובליזציה והפרטה ובמגמות הגלובליזציה בישראל והשפעתן על שוק העבודה.

בחלקה השני אעסוק במעמדה של ההסתדרות בשוק העבודה בישראל.

חלקה האחרון יוקדש לסיכום ומסקנות. 


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

שלו, מ. "האם הגלובליזציה והליברליזציה "נרמלו" את הכלכלה המדינית בישראל?" בתוך: פילק, ד. ואורי רם (עורכים): שלטון ההון: החברה הישראלית בעידן הגלובלי, ירושלים: מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' 84-115.

 

 

 Maman, D: “The Elite Structure in Israel: A Socio-Historical Analysis”, Journal of Political and Military Sociology, Vol. 25 (1): 25-46העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות