עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בנושא מס הכנסה שלילי, מדינת רווחה: יישום מס ההכנסה השלילי בישראל ובעולם ותרומתו למדינת הרווחה (עבודה אקדמית מס. 10786)

‏390.00 ₪

34 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10786
עבודה אקדמית בנושא מדינת הרווחה: יישום מס הכנסה שלילי בישראל ותרומתו למדינת רווחה

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי יישום מס הכנסה שלילי בישראל ותרומתו למדינת הרווחה?

תוכן עניינים

מבוא.

2. סקירת ספרות. 

2.1 מדינת רווחה: ישראל כמדינת רווחה.

2.2 אי-שוויון כלכלי בישראל.

2.3 העוני בישראל.

2.4 מגמת האבטלה בישראל.

3. פרק תיאורטי 

3.1 מס הכנסה שלילי

3.2 מס הכנסה שלילי במדינות שונות.

3.3 מס הכנסה שלילי בישראל.

3.4 שכר מינימום ומס הכנסה שלילי

3.5 מקרה בוחן: מגמת האבטלה והעוני בישראל לאחר יישום מס הכנסה שלילי

4. דיון ומסקנות. 

5. סיכום.

ביבליוגרפיה. 

 

בשנים האחרונות מספר מחקרים המנסים לאמוד את השפעת הפעלת מערכות מס הכנסה שלילי על היצע העבודה של פרטים בעלי כושר השתכרות נמוך.

חלק ניכר מהגידול בהשתתפות בכוח העבודה בקרב המשפחות החד-הוריות בארה"ב בשנות התשעים מוסבר על ידי הנדיבות של מערכת ה.EITC- בבריטניה, לעומת זאת, ההשפעה של הנהגת מס הכנסה שלילי הייתה יותר מצומצמת.

הצמיחה בארה"ב הביאה לירידת חלקם של העניים בהכנסה הלאומית, מגמה שתוקנה חלקית על ידי הEITC- אשר הביא להוצאה מעוני של 4.3 מיליון פרטים.

במחקרים שנערכו בישראל נמצאו אינדיקציות לקיומו של קשר בין רמת ההכנסה מעבודה לבין

ההחלטות על השתתפות בכוח העבודה.

מענק מס הכנסה שלילי הוא קצבה המשולמת באמצעות רשות המסים למי שעובד בשכר נמוך. המנגנון והאופן של קבלתו מוסדרים בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים, אשר פורסם - מטרות החוק הן, בין היתר, להגדיל את ההשתתפות בשוק העבודה, להעלות את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצם את הפערים הכלכליים בין עובדים ששכרם נמוך לבין אלו ברמות שכר גבוהות יותר. החוק, בנוסחו בקריאה ראשונה, כלל גם סעיפים נוספים (כגון אכיפת שכר מינימום והגדלת הסבסוד למעונות יום), שנועדו גם הם להשגת מטרות אלה.

אחד היתרונות הבולטים בהפעלת מס הכנסה שלילי הוא שיש בדרך כלל השפעה חיובית על צמצום תחולת העוני בעיקר בקרב משפחות בהן יש עובדים, מבלי שהדבר מצמצם את הביקוש לעבודה, וייתכן כי אף יביא להגברת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. בנוסף, הפעלת המנגנון באפיונים מסוימים תבטיח הכנסה מינימלית (לפי הסכום שייקבע) ללא תלות בהיקף המשרה (בניגוד לשכר מינימום).

כמו כן, הפעלת המנגנון על ידי אחד הגופים הממשלתיים מאפשרת את יישום התכנית תוך ביקורת ואכיפה יעילים, מבלי צורך להילחם במעסיקים וארגונים שונים.

יחד עם זאת, ניתן למנות חסרונות בהפעלת מס הכנסה שלילי, הבולטים בהם, הם שבכדי להפעיל מערכת מיסוי שלילי שתעזור בצמצום העוני ובהגברת ההשתתפות בעבודה בעיקר בקרב השכבות החלשות, יש צורך בבסיס נתונים מקיף ביותר המצריך חובת דיווח אישי של כל עובד. ההקמה והתפעול של מנגנון זה מורכבות וכרוכות בעלויות גבוהות. הפעלת המערכת בצורה מצומצמת יותר ובעלות נמוכה יותר, תביא להישגים קטנים יותר בצמצום העוני והגברת העבודה.

חסרון נוסף, הוא שייתכן והפעלת מס הכנסה שלילי תביא להקטנת היצע העבודה, בעיקר בקרב משפחות עם שני מפרנסים, זאת כיוון שניתן לשמור על אותה רמת הכנסה משפחתית עבור פחות

שעות עבודה.

ישנו פתח לרמאויות ולהונאות, כיוון שהמדינה מבטיחה הכנסה מסוימת לכל עובד, המעסיקים יכולים לנצל זאת ולהוריד את השכר אותו הם משלמים לעובדים. במקרים רבים חלק מההטבה מגיעה בסופו של דבר לכיסם של המעבידים, בעיקר אם ההטבה תשולם לעובדים באמצעות

המעבידים ומהניסיון הקיים במדינות בהן מופעל מס הכנסה שלילי, בעיקר בארה"ב, עולה כי

 כ 30%- מהנהנים מההטבה קיבלו אותה שלא בצדק.

יש הגורסים כי לנוכח בעיית העוני בקרב משפחות עם מפרנס אחד והפערים המתרחבים בהכנסה, ועל בסיס הניסיון שנצבר עד כה, יש להרחיב את תוכנית מס ההכנסה השלילי לפריסה ארצית. יתירה מזאת, הגדלת היקף המענק, כשזו תתאפשר מבחינה תקציבית, יכולה לתרום לצמצום העוני בקרב משפחות עובדות באמצעות כלי אפקטיבי וממוקד, שאין לו תוצאות לוואי שליליות מבחינת התמריץ להשתתפות בשוק העבודה.

שאלת המחקר שבחנתי בעבודה זו היא, האם הענקת מענק מס הכנסה שלילי לבעלי הכנסות נמוכות תביא לשיפור מגמת האבטלה ולירידה בעוני?

השערתי אוששה, ולפיכך ניתן לקבוע כי מס ההכנסה השלילי הוא כלי ממוקד ואפקטיבי לשיפור רמת ההכנסה של האוכלוסייה העובדת ברמות השכר הנמוכות, וכי הוא מסייע בשיפור מצבן של משפחות שהכנסתן הן מתחת לקו העוני או מעט מעליו.

מדיניות הסעד והרווחה אינה מצליחה להתמודד עם בעיית העוני והאבטלה. חוק מס הכנסה שלילי הינו האמצעי היעיל אשר יוכל להתמודד עם חסמי השכבות החלשות אשר יביא לרווחתן, במידה משמעותית. הבסיס הרעיוני של החוק הינו התפיסה, שכפי שקיימת רמת שכר מינימאלית הקובעת כי רק מי שהכנסתו גבוהה ממנה מחויב בתשלום מס, כך גם מי שהכנסתו נמוכה מרמה זו זכאי יהיה לתוספת הכנסה בדמות המענק הכספי המותנה בגובה הכנסה ובמס' הילדים.

מצגת רפרט על מס הכנסה שלילי פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

ספר העובדות העולמי CIA, (2019)

ד"ר יובל דרור, קוד סמוי, הוצאת דביר, זב"מ, (2019)

ריזה ל', שר נ' "חובת גילוי רחבה בענף המזון כפתרון למשבר יוקר המחיה" דין ודברים (2018)

קליין נעמי, לא זה לא מספיק, תרגם מאנגלית: ברוך גפן, ספרי נובמבר, 2018.

 

Klein N. No Is Not Enough: Resisting Trump's Shock Politics and Winning the World We Need. Haymarket Books (2018)

McGaughey E, ‘A Human is not a Resource’ (2018) Centre for Business Research, University of Cambridge Working Paper 497 (2018)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות