עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ארגוני איכות סביבה, עמותות וארגונים סביבתיים, העיר תל-אביב, אקולוגיה אורבנית (עבודה אקדמית מס. 10784)

‏290.00 ₪

27 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10784
עבודה אקדמית ארגוני איכות סביבה, עמותות וארגונים סביבתיים, העיר תל-אביב, אקולוגיה אורבנית

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי ?

 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

ארגונים סביבתיים.. 3

ארגונים עירוניים.. 4

איכות החיים ואיכות הסביבה. 4

בעיות הסביבה המרכזיות בערים.. 5

שיח עירוני חדש.. 6

סניף "החברה להגנת הטבע בתל-אביב". 7

פורומים עירוניים.. 7

מודל הפעילות. 8

רשויות מוניציפאליות ואיכות הסביבה. 11

עבודה מול השלטון המקומי 12

עבודה מול רשויות אזוריות וארציות. 14

מקומה של איכות החיים.. 14

שיתוף תושבים והנעה לפעולה. 15

התארגנויות תושבים.. 16

קשר בין הארגונים העירוניים.. 17

זיקה לארגונים חברתיים.. 18

הקשר בין הארגון הארצי לשלוחה העירונית. 18

חשיפה ותקשורת. 19

מחויבות לתורמים.. 20

ביבליוגרפיה. 21

 

מרבית הארגונים הירוקים בעולם קמו באופן ספונטני, ברמה המקומית, כקבוצות אזרחים עצמאיות. כבר בתקופת המהפכה התעשייתית פעלו להגן על סביבת המחייה ולמנוע זיהומים [16]. תחילת התפתחות ארגונים סביבתיים ברמה ארצית משויכת למחאה נגד הקמת תחנות-כוח גרעיניות בעקבות משבר האנרגיה בשנות ה-70. המודעות הסביבתית בארה"ב היתה בתחילה מפותחת יותר בהשוואה לאירופה . בהמשך קמו ארגונים בינלאומיים כמו "ידידי כדור-הארץ"  ו"גרינפיס" . בפסגת כדור הארץ שנערכה בריו , העריך ה-UNEP כי ברחבי העולם פועלים מאות-אלפי ארגונים סביבתיים – ואחוז לא מבוטל מהם גם במדינות מתפתחות.

 

בישראל החלו הארגונים את פעילותם בסמוך לקום המדינה. יעל ישי מצאה כי במקום שיהיו אלה תנועות הצומחות מלמטה (Grassroots-Movements), הארגונים הישראלים נוסדו מלמעלה. במידה רבה היו אלה ארגונים שפעלו בתוך המערכת במקום לפעול נגדה. פעלו 4 ארגונים בלבד, ביניהם "המועצה לישראל יפה"  שיסדה ועדת הפנים של הכנסת ו"המועצה למניעת רעש וזיהום אוויר" של משרד הבריאות. "החברה האקולוגית הישראלית" נוסדה על-ידי מדענים בכירים באוניברסיטאות ב-1968 ו"החברה להגנת הטבע" נוסדה כארגון לאזרחים מן השורה [16].  הוקם המשרד לאיכות הסביבה והחקיקה הסביבתית זכתה לתאוצה משמעותית.

 

לפי ארגון "חיים וסביבה",  היו בישראל כ-100 ארגונים סביבתיים בסדרי גודל שונים. לפי הגדרתם, ארגון סביבתי הוא "כל ארגון לא-ממשלתי (NGO) הפועל ללא מטרות רווח ועוסק בקידום איכות החיים והסביבה בישראל". הארגונים הירוקים הפועלים כיום במדינות המערביות מסתייעים לעיתים רחוקות במימונה של המדינה, אך לרוב פועלים במנותק ממנה ולעיתים קרובות גם יוצאים נגד מדיניותה . ההקשר החברתי של בעיות הסביבה הוא חלק בלתי נפרד מהטיפול בהן.

 

ניתן לסווג את הארגונים הישראלים לכמה קטגוריות: (1) ארגון ארצי (2) ארגון חברתי-אזרחי בעל מרכיב סביבתי (3) ארגון אד-הוק ממוקד נושא מקומי (4) ארגון אד-הוק ממוקד נושא ארצי (5) ארגון אקטיביסטי (6) מוסד לחינוך סביבתי (7) קואליציות וארגונים אזוריים (8) שלוחה של ארגון בינלאומי.

העבודה במסגרת איכות סביבה, גיאוגרפיה וסביבת האדם.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

] O'Riordan, Timothy  "Frameworks of choice – Core Beliefs and the Environment" – "Environment" Volume 37, Number 8

 

ברכה, עמית , עמותת 'אדם טבע ודין' – "כוח סביבתי בחברה האזרחית"

 

ברנר, שמואל  "מבוא לאיכות הסביבה" החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות