עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הבנקים,מס חברות, רגרסיה, מדיניות חלוקת דיבדנד על רווחים של בנקים בישראל (עבודה אקדמית מס. 10771)

‏290.00 ₪

29 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10771
עבודה אקדמית הבנקים,מס חברות, רגרסיה, מדיניות חלוקת דיבדנד על רווחים של בנקים בישראל

 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא.. 3

סקירת ספרות.. 4

מס חברות.. 4

מדיניות חלוקת דיבידנד. 6

חלוקת הדיבידנד. 11

רווחי הבנקים.. 19

הקשר בין רווחים לחלוקת דיבידנד. 19

הקשר בין מס ורווח. 20

מתודולוגיה. 21

ממצאים.. 24

סיכום ודיון. 27

ביבליוגרפיה. 29

 

מחקר זה בוחן את ההשפעה של מס חברות ומדיניות חלוקת דיבדנד על רווחים של בנקים בישראל.

ניתוח המחקר מצביע על קשר חיובי אך חלש בין מיסים ומדיניות הדיבידנד, כמו כן, מצביע גם על כך שהרווח הוא משתנה מרכזי במערך של מדיניות דיבידנד של בנקים.

תוצאות המחקר מצביעות על כך שאין השפעה משמעותית של דיבידנד ומס על הרווחים של בנקים בישראל, יחד עם זאת, ממצאי המחקר מורים כי רק משתנה המס מנבא באופן מובהק את הרווח.

 

לצורך בדיקה זו, השתמשתי בנתונים: רווח, מס ודיבדנד והכנסות של כל בנק משנת מתוך מערכת הודעות מאיה באתר הבורסה תחת הכותרת דוחות כספיים.

 

 

שאלות המחקר שייבחנו בעבודה זו:

  1. האם ישנה השפעה של מס על רווחים של בנקים בישראל?
  2. כיצד מדיניות חלוקת דיבידנד משפיעה על הרווח של הבנק?

השערת המחקר היא, אין השפעה משמעותית של דיבידנד ומס על הרווחים של בנקים בישראל.

על מנת לאמת את ההנחות על מערכת היחסים בין רווח, מס ודיבידנד, נעשה שימוש בניתוח רגרסיה מרובת משתנים הכוללת משתנה דמה ומתאם פירסון.

 

הממצאים מאששים את הנחות היסוד של החוקרים התאורטיקנים הפינססים במחקרים שאציג בסקירת ספרות הממליצים רווחי הון כתחליף לדיבידנד למשלמי מיסים גבוהים, וכי אימוץ מדיניות הדיבידנד על ידי בנקים צריכה להתחשב בנסיבות ייחודיות של הבנק ולא בהכרח תתבסס על גורמים ביורוקרטים של הבנק.

  

מס חברות הוא מס ישיר הנגבה מההכנסה החייבת של החברות. ההכנסה החייבת של החברות מחושבת על-פי

כללי החשבונאות המקובלים, בהתאמה לפקודת מס הכנסה.

בהתאם להודעת משרד האוצר , החליטה הממשלה לפעול להעלאת שיעור מס החברות 26.5%. שינוי זה, במידה ויעבור שלבי החקיקה בכנסת, צפוי להביא לגידול יתרת המיסים הנדחים, מעבר להשפעת השינוי במס הרווח.[2]

בעבר הסתכמה גביית מס חברות בכ-28.2 מיליארד ש"ח, עליה ריאלית בשיעור של כ-15% בהשוואה לשנה הקודמת. את הגידול בגבייה הוביל ענף הפיננסים, ובפרט הבנקים.

 

לצורכי המחקר הנוכחי, נאספו נתונים של מס, דיבידנד, רווח והכנסות אודות שבעה בנקים אשר המניות שלהם נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. שמות הבנקים הם: בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק מזרחי-טפחות, בנק אגוד ובנק ירושלים.

 

  1. בהקשר לשאלת המחקר הראשונה המתייחסת ליחס שבין מיסים לדיבידנד חושב מדד פירסון המציג קורלציה בין שיעור המס לבין שיעור הדיבידנד של הבנקים.

 נוסחה לחישוב מדד פירסון    :

 

 כאשר:

Cov- שונות משותפת של X וy

s- סטיית תקן של המשתנה.     

 R=0.214     

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

עמי צדיק, ‏מס חברות דיפרנציאלי לפי גודל החברה במדינות המפותחות, מרכז המחקר והמידע (ממ"מ) של הכנסת

בן נאים, ד' גביית מס חברות. מינהל הכנסות המדינה, משרד האוצר-מדינת ישראל.

Healy, John C. and Schadewald, Michael S.: Multistate Corporate Tax Course


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות