עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מערכות מידע על מידע למשקיעים בחברה,מבחן טי,ניתוח סטטיסטי,מערכות מידע תחרותיות אסטרטגיות אורקל ORACLE (עבודה אקדמית מס. 10764)

‏290.00 ₪

43 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10764
עבודה אקדמית מערכות מידע חברת אורקל , מידע למשקיעים בחברה, מבחן טי,ניתוח סטטיסטי,מערכות מידע תחרותיות אסטרטגיות ORACLE


שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי דרכים לשיפור מתן השירות של מרכז השקעות באמצעות מערכות מידע חברת אורקל ?

 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

 

מבוא................................................................................................... 3
2. רקע.................................................................................................... 5
2.1 מרכז השקעות.................................................................................... 5
2.1.1 מרכז השקעות מהו........................................................................ 5
2.1.2 מטרותיו של החוק לעידוד השקעות הון.............................................. 5
2.1.3 קהל היעד של מרכז השקעות........................ .................................. 5
2.1.4 מפעלים מאושרים מסלולי הסיוע...................................................... - 6
2.1.5 תהליך קבלת האישור.................................................................... 8
2.1.6 תהליך הזנת הבקשה לאחר קבלת כתב האישור.................................. 9
2.2 תרומת מערכות מידע סקירה כללית...................................................... - 12
3. מערכת מענ"ה....................................................................................... 15
4. ניסוח שאלת המחקר והשערת המחקר........................................................ 23
5. ניתוח אירוע......................................................................................... 24
5.1 מדידת שיפור השירות וקיצור זמני המענה לבקשות ............................... 24
5.2 בדיקה סטטיסטית לבחינת הקשר בין משך זמן הטיפול בבקשות ערב הטמעת
המערכת לעומת משך זמן הטיפול בבקשות לאחר הטמעת המערכת............ 27
5.3 ראיון.............................................................................................. 31
6. דיון ................................................................................................... 34
7. סיכום.................................................................................................. 38
8. רשימה ביבליוגרפית............................................................................... 40
– 9. נספח סטטיסטי טבלת תוצאות המחקר הסטטיסטי....................................... 41
עבודה סמינריונית קורס : מערכות מידע תחרותיות אסטרטגיות 10596
אסף גרינוולד
3
נושא העבודה : דרכים לשיפור מתן השירות של מרכז השקעות באמצעות
טכנולוגיית מערכת מענ"ה של חברת Oracle
.1 מבוא
במהלך השנים האחרונות חלה התפתחות רבה בשימוש בטכנולוגיית IT ובטכנולוגיות רשת הודות
לזמינותו של האינטרנט. התפתחות זו מאפשרת קשת רחבה של יישומים טכנולוגיים, המאפשרים לשפר
ולשנות את השירות הציבורי הודות לשימוש בטכנולוגיית האינטרנט .
טכנולוגיית מידע הינה אבן דרך במתן שירות ציבורי לאזרח זוהי רפורמה תרבותית שתוצאותיה תלויות
בביצוע השינוי התרבותי והשלמתו, ויצירת אופציה חדשה נוספת לאזרח ( Harrop & Gillies, 2007 .(
הופעתם של טכנולוגית מידע ותקשורת חדשות לא רק ששינתה את דרך ביצוע עשיית העסקים אלא גם
שינתה את מנגנון מתן השירות כולו.
מאז 1990 ארגונים רבים בסקטור הציבורי בכל רחבי העולם החלו להשתמש בטכנולוגיות אינטרנט על
מנת לספק שירותים חדשניים שלא היו קיימים קודם לכן תוך שיפור השירות והיעילות.
תופעה זו ידועה בכינוייה E-GOVERNMENT (Trimi & Sheng, 2008) .
בעבודה זו נדון כיצד מערכת מידע אסטרטגית זו משנה את אופן מתן השירות ואיכותו וקיצור זמן
השירות ויעילותו של מרכז השקעות (משרד התמ"ת) למפעלים וליזמים באמצעות טכנולוגיה המבוססת
על משפחת מוצרי oraclr internet .
אגף מערכות מידע בענבל (החברה הממשלתית לביטוח) מספק שירותי פיתוח ותחזוקה למרכז ההשקעות,
ומפתח ומתחזק עבורם את מערכות הליבה המרכזיות התומכות בחוק לעידוד השקעות הון (מערכת
מענ"ה) בכל מחזור החיים של התכנית המאושרת החל משלב הבקשה ועד גמר הביצוע והבקרה.
מרכז השקעות (אגף במשרד התמ"ת) נותן מענקים והטבות מס למפעלים תעשייתיים לפי גובה
ההשקעות בציוד של המפעל ועדיפות הלאומית של האזור בו הוא שוכן.
בשנים 2003-2007 הדגש העיקרי הושם על שילוב הבנקים, המהנדסים, והיזמים בתהליכי העבודה של
מרכז ההשקעות באמצעות רשת האינטרנט (מערכת שנהב), וכן הרחבת הפונקציונאליות של מערכת
מענ"ה כדי שתתמוך בתהליכי העבודה החדשים.
כיום עובדים במערכת כ 450 יזמים. -
עבודה סמינריונית קורס : מערכות מידע תחרותיות אסטרטגיות 10596
אסף גרינוולד
4
שילוב המערכות באינטגרציה מלאה מאפשר לקצר באופן משמעותי את זמני ההמתנה של היזמים
לקבלת תשלומי המענקים שאושרו להם ממרכז ההשקעות, וזאת באמצעות ניהול חלקים נכבדים
מהתהליך באמצעות רשת האינטרנט.
המערכות מאפשרות כיום ליזמים לקבל תמונת מצב עדכנית של תכנית ההשקעה כפי שאושרה להם על
ידי מרכז ההשקעות, לדווח ביצוע השקעות בפועל, וללוות אותם בשלבי הטיפול השונים, תוך הגברת
אמינות ושלמות הנתונים עד לקבלת תשלומי המענק מהבנקים.
בנוסף המערכות מאפשרות גם לבנקים לקדם עבור היזמים את התשלומים בפועל בעזרת ממשקים
ממוחשבים החוסכים זמני הקלדה ובקרות שונות, כל זאת תוך אפשרות לקיים קשר ממוכן דו כיווני שוטף
והדוק הן עם היזמים והן עם מרכז ההשקעות וגורמים נוספים כגון מהנדסים ויועצים.
המערכות פותחו בטכנולוגיות ותשתיות תכנה מתוצרת חברת Oracle המבוססות על משפחת מוצרי
Oracle Internet Application 10G .
מדובר במערכות מידע גדולות ומורכבות הכוללות מאות תוכניות, טרנזקציות, מסכי עבודה, שאילתות
ודוחות לרבות ממשקים למערכות חיצוניות.

מבוא..................................................................................... 3

2. רקע............................................................................................ 5

2.1 מרכז השקעות............................................................................. 5

2.1.1 מרכז השקעות מהו........................................................................ 5

2.1.2 מטרותיו של החוק לעידוד השקעות הון.............................................. 5

2.1.3 קהל היעד של מרכז השקעות........................ .................................. 5

2.1.4 מפעלים מאושרים מסלולי הסיוע...................................................... - 6

2.1.5 תהליך קבלת האישור.................................................................... 8

2.1.6 תהליך הזנת הבקשה לאחר קבלת כתב האישור.................................. 9

2.2 תרומת מערכות מידע סקירה כללית...................................................... - 12

3. מערכת מענ"ה.............................................................................. 15

4. ניסוח שאלת המחקר והשערת המחקר........................................................ 23

5. ניתוח אירוע............................................................................... 24

5.1 מדידת שיפור השירות וקיצור זמני המענה לבקשות ............................... 24

5.2 בדיקה סטטיסטית לבחינת הקשר בין משך זמן הטיפול בבקשות ערב הטמעת

המערכת לעומת משך זמן הטיפול בבקשות לאחר הטמעת המערכת............ 27

5.3 ראיון.................................................................................... 31

6. דיון .......................................................................................... 34

7. סיכום...................................................................................... 38

8. רשימה ביבליוגרפית............................................................................... 40

– 9. נספח סטטיסטי טבלת תוצאות המחקר הסטטיסטי....................................... 41

 

נושא העבודה : דרכים לשיפור מתן השירות של מרכז השקעות באמצעות טכנולוגיית מערכת מענ"ה של חברת Oracle

 

 

במהלך השנים האחרונות חלה התפתחות רבה בשימוש בטכנולוגיית IT ובטכנולוגיות רשת הודות

לזמינותו של האינטרנט. התפתחות זו מאפשרת קשת רחבה של יישומים טכנולוגיים, המאפשרים לשפר

ולשנות את השירות הציבורי הודות לשימוש בטכנולוגיית האינטרנט .

טכנולוגיית מידע הינה אבן דרך במתן שירות ציבורי לאזרח זוהי רפורמה תרבותית שתוצאותיה תלויות

בביצוע השינוי התרבותי והשלמתו, ויצירת אופציה חדשה נוספת לאזרח ( Harrop & Gillies, 2007 .(

הופעתם של טכנולוגית מידע ותקשורת חדשות לא רק ששינתה את דרך ביצוע עשיית העסקים אלא גם

שינתה את מנגנון מתן השירות כולו.

ארגונים רבים בסקטור הציבורי בכל רחבי העולם החלו להשתמש בטכנולוגיות אינטרנט על

מנת לספק שירותים חדשניים שלא היו קיימים קודם לכן תוך שיפור השירות והיעילות.

תופעה זו ידועה בכינוייה E-GOVERNMENT .

בעבודה זו נדון כיצד מערכת מידע אסטרטגית זו משנה את אופן מתן השירות ואיכותו וקיצור זמן

השירות ויעילותו של מרכז השקעות (משרד התמ"ת) למפעלים וליזמים באמצעות טכנולוגיה המבוססת

על משפחת מוצרי oraclr internet .

אגף מערכות מידע בענבל (החברה הממשלתית לביטוח) מספק שירותי פיתוח ותחזוקה למרכז ההשקעות,

ומפתח ומתחזק עבורם את מערכות הליבה המרכזיות התומכות בחוק לעידוד השקעות הון (מערכת

מענ"ה) בכל מחזור החיים של התכנית המאושרת החל משלב הבקשה ועד גמר הביצוע והבקרה.

מרכז השקעות (אגף במשרד התמ"ת) נותן מענקים והטבות מס למפעלים תעשייתיים לפי גובה

ההשקעות בציוד של המפעל ועדיפות הלאומית של האזור בו הוא שוכן.

 הדגש העיקרי הושם על שילוב הבנקים, המהנדסים, והיזמים בתהליכי העבודה של

מרכז ההשקעות באמצעות רשת האינטרנט (מערכת שנהב), וכן הרחבת הפונקציונאליות של מערכת

מענ"ה כדי שתתמוך בתהליכי העבודה החדשים.

כיום עובדים במערכת כ 450 יזמים. -

שילוב המערכות באינטגרציה מלאה מאפשר לקצר באופן משמעותי את זמני ההמתנה של היזמים

לקבלת תשלומי המענקים שאושרו להם ממרכז ההשקעות, וזאת באמצעות ניהול חלקים נכבדים

מהתהליך באמצעות רשת האינטרנט.

המערכות מאפשרות כיום ליזמים לקבל תמונת מצב עדכנית של תכנית ההשקעה כפי שאושרה להם על

ידי מרכז ההשקעות, לדווח ביצוע השקעות בפועל, וללוות אותם בשלבי הטיפול השונים, תוך הגברת

אמינות ושלמות הנתונים עד לקבלת תשלומי המענק מהבנקים.

בנוסף המערכות מאפשרות גם לבנקים לקדם עבור היזמים את התשלומים בפועל בעזרת ממשקים

ממוחשבים החוסכים זמני הקלדה ובקרות שונות, כל זאת תוך אפשרות לקיים קשר ממוכן דו כיווני שוטף

והדוק הן עם היזמים והן עם מרכז ההשקעות וגורמים נוספים כגון מהנדסים ויועצים.

המערכות פותחו בטכנולוגיות ותשתיות תכנה מתוצרת חברת Oracle המבוססות על משפחת מוצרי

Oracle Internet Application 10G .

מדובר במערכות מידע גדולות ומורכבות הכוללות מאות תוכניות, טרנזקציות, מסכי עבודה, שאילתות

ודוחות לרבות ממשקים למערכות חיצוניות.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

Kirsten m, Rosacker, David l, Olson. Public sector information system critical success factors, Transforming Government: People Process and policy. Vol. 2, Iss. 1, pp60.

 

Mike grimsley, Anthony Meehan. E-GOVERNMENT information systems: Evaluation – led design for public value and client trust. European Journal of information Systems, vol. 16, Iss.2, pp.134-148.העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות