עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מערכות מידע תחרותיות, אסטרטגיות בארגון צער בעלי חיים, מחקר איכותני (עבודה אקדמית מס. 10739)

‏290.00 ₪

25 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10739
עבודה אקדמית מערכות מידע תחרותיות, אסטרטגיות בארגון צער בעלי חיים, מחקר איכותני

שאלת המחקר

מהי מידת ההטמעה של מערכות ניהול מידע בארגון צער בעלי חיים ומהי מעורבות והשפעת

ההנהלה על נושא זה?

שאלות המחקר הממוקדות במסגרת נושא זה הן:

 מהו שיעור ואופי השימוש במערכות מידע בארגונים הנחקרים?

 איך מתנהלים תהליכי הבנייה וההטמעה של מערכות מידע בארגון?

 מה היא עמדתה והשפעתה של ההנהלה על רמת ההטמעה של המערכות בארגון?

 

מבוא ................................ ................................ ............................................................ 5

סקירת ספרות ................................ ................................ ................................................ 6
מהם ארגונים התנדבותיים ללא מטרת רווח? ................................ .................................... 6
הגדרה ................................ ................................ .................................................. 6
רקע ................................ ................................ ...................................................... 6
מאפיינים ................................ ................................ ............................................... 6
מקורות המימון של המגזר השלישי בישראל ................................ .................................. 7
תנאים וגורמי מפתח בהטמעת מערכות מידע בארגונים קטנים מהסקטור השלישי .................... 8
מעורבות והשפעת ההנהלה על תהליך הטמעת המערכות בארגון ......................................... 9
רקע למקרה הבחון: צער בעלי חיים ................................ .................................................. 10
אודות הארגונים ................................ ................................ ........................................ 10
מטרות ויעדים ................................ ................................ .......................................... 10
משימות ותחומי פעילות עיקריים ................................ .................................................. 10
מבנה ארגוני ................................ ................................ ............................................ 11
השוואה בין הארגונים שנחקרו ................................ ..................................................... 12
תוכנית ושיטת המחקר ................................ ................................ ................................... 13
תחום המחקר................................ ................................ ........................................... 13
סביבת המחקר ................................ ................................ ......................................... 13
שאלות המחקר ................................ ................................ ......................................... 13
כלי המחקר ................................ ................................ .............................................. 13
ממצאים................................ ................................ ...................................................... 14
תהליך ומבנה הראיון ................................ ................................ .................................. 14
תהליכי העבודה המרכזיים בארגונים ................................ ............................................. 14
טכנולוגיית המידע הנמצאת בשימוש בארגונים ................................ ................................ 15
תהליכי הבנייה וההטמעה של מערכות מידע בארגון ......................................................... 16
יחס ההנהלה לטכנולוגיית המידע בארגון ................................ ........................................ 16
דיון ומסקנות ................................ ................................ ................................................ 18
שיעור ואופי השימוש במערכות מידע בארגונים ................................ ................................ 18
השפעת מערכות המידע על תהליכי העבודה המרכזיים ..................................................... 18
עמדת והשפעת ההנהלה על רמת ההטמעה של המערכות בארגון ...................................... 19
עבודה סמינריונית – מערכות מידע תחרותיות אסטרטגיות
מגיש: קובי אלדר עמוד 4
המלצות למחקר נוסף................................ ................................ ................................. 20
סיכום ................................ ................................ ......................................................... 21
מקורות - רשימה ביבליוגרפית ................................ ......................................................... 22
נספחים ................................ ................................ ...................................................... 24
נספח א – שאלון המחקר ................................ ............................................................ 2

תוכן עניינים

 ראש פרק עמוד מס'

 מבוא ................................ ................................ .................................................... 5

סקירת ספרות ................................ ................................ ............................................ 6

מהם ארגונים התנדבותיים ללא מטרת רווח? ................................ .................................... 6

הגדרה ................................ ................................ .................................................. 6

רקע ................................ ................................ .................................................. 6

מאפיינים ................................ ................................ ............................................... 6

מקורות המימון של המגזר השלישי בישראל ................................ .................................. 7

תנאים וגורמי מפתח בהטמעת מערכות מידע בארגונים קטנים מהסקטור השלישי .................... 8

מעורבות והשפעת ההנהלה על תהליך הטמעת המערכות בארגון ......................................... 9

רקע למקרה הבחון: צער בעלי חיים ................................ .................................................. 10

אודות הארגונים ................................ ................................ ........................................ 10

מטרות ויעדים ................................ ................................ .......................................... 10

משימות ותחומי פעילות עיקריים ................................ .................................................. 10

מבנה ארגוני ................................ ................................ ............................................ 11

השוואה בין הארגונים שנחקרו ................................ ..................................................... 12

תוכנית ושיטת המחקר ................................ ................................ ................................... 13

תחום המחקר................................ ................................ ........................................... 13

סביבת המחקר ................................ ................................ ......................................... 13

שאלות המחקר ................................ ................................ ......................................... 13

כלי המחקר ................................ ................................ .............................................. 13

ממצאים................................ ................................ ................................................. 14

תהליך ומבנה הראיון ................................ ................................ .................................. 14

תהליכי העבודה המרכזיים בארגונים ................................ ............................................. 14

טכנולוגיית המידע הנמצאת בשימוש בארגונים ................................ ................................ 15

תהליכי הבנייה וההטמעה של מערכות מידע בארגון ......................................................... 16

יחס ההנהלה לטכנולוגיית המידע בארגון ................................ ........................................ 16

דיון ומסקנות ................................ ................................ ..................................... 18

שיעור ואופי השימוש במערכות מידע בארגונים ................................ ................................ 18

השפעת מערכות המידע על תהליכי העבודה המרכזיים ..................................................... 18

עמדת והשפעת ההנהלה על רמת ההטמעה של המערכות בארגון ...................................... 19

עבודה סמינריונית – מערכות מידע תחרותיות אסטרטגיות

המלצות למחקר נוסף................................ ................................ ................................. 20

סיכום ................................ ................................ ................................................ 21

מקורות - רשימה ביבליוגרפית ................................ ......................................................... 22

נספחים ................................ ................................ .......................................... 24

 

נספח א – שאלון המחקר ................................ ................................................. 2

 

עבודה זו עסקה בשאלה הכללית של ארגונים קטנים המשתייכים לסקטור השלישי (ארגונים

ללא מטרת רווח) אשר נעזרים בכ"א התנדבותי לביצוע משימותיהם. כפועל יוצא מאופיים של

הארגונים (גודל ויעדים), מתקיימים בסביבה הארגונית שנחקרה מאפיינים ייחודיים אשר

משפיעים על רמת ההטמעה של טכנולוגיית המידע בארגונים.

הארגונים אשר נחקרו במסגרת עבודה זו הם ארגוני צער בעלי חיים. גופים אלו עונים

להגדרה הנ"ל ומהווים סביבת ניסוי טובה מבחינת מאפייני ומורכבות הארגון. עבודה זו

בוחנת את שיעור ואופי השימוש בטכנולוגיות מידע בארגונים הנחקרים, תוך שימת דגש על

מעורבות והשפעת ההנהלה על התהליכים הארגוניים הקשורים לנושא. איסוף המידע

התבצע ע"י ביצוע ראיונות אישיים עם מנהלים בארגונים הנחקרים.

ממצאי המחקר מראים כי השימוש בטכנולוגיית המידע בארגונים מתבצע ברמה בסיסית

בלבד וכי יש מקום לשיפור מערכות המידע הארגוניות. בנוסף, התרומה הנתפסת של

מערכות המידע ע"י ההנהלה מעידה על מיקוד של הנהלת הארגון ברובד בסיסי יחסית של

 

טכנולוגיית המידע וחוסר ניצול של הפוטנציאל הגלום בה עבור הארגון.

 

אמצעי המחקר העיקרי היה ראיון חצי-מובנה עם מנהלי הסניפים (מדובר במנהלים של

הפעילות השוטפת ולא בהנהלת הארגון הבכירה שאינה מעורבת בעשייה השוטפת של

הארגון ברמה יומיומית).

המנהלים שלוקחים חלק במחקר נשאלו את אותן השאלות בכל ראיון בהתאם לראיון

שמתואר בנספח א.

 

כל ראיון התבצע באופן פרונטאלי במשרדי הארגון וארך כשעה וחצי.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

הוועדה לבדיקת תפקידי המגזר השלישי בישראל והמדיניות הננקטת כלפיו - דו"ח

מסכם המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

Chan, Ivy; Chee-Kwong Chao. Communications of the ACM, Apr2008, Vol. 51 Issue 4, p83-88, 6p


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות