עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הזכות לפרטיות ובטחון הציבור,פרשת סנואדן,חוקי מעקב,חשיפת פרטי מנויי סלולר וחברות תקשורת בישראל ובארצות הברית (10693)


‏390.00 ₪

33 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10693
עבודה אקדמית הזכות לפרטיות ובטחון הציבור,פרשת סנואדן,חוקי מעקב,חשיפת פרטי מנויי סלולר וחברות תקשורת בישראל ובארצות הברית

תוכן עניינים

מבוא. 

פרקראשון- תיחום הבעיה מעקב והפגיעה בפרטיות.

1.א. נקודת מבט רב תחומית על השפעת המעקב. 

1.ב. החששות מפני מעקב שלטוני על הגנת הפרטיות : מעקב ומאגר מידע. 

1.ב.1.  החשש- מעקב שלטוני- כוח ממשמע וממשטר. 

1.ב.2. מאגר מידע. 

פרקשני - הזכות לפרטיות.. 

2.א.  על הזכות לפרטיות-הבסיס העיוני 

2.ב. טיעונים בעד צמצום הפרטיות.. 

פרקשלישי - המצב המשפטי בישראל. 

3.א. הזכות לפרטיות בישראל. 

3.ב. חוק הגנת הפרטיות.. 

3.ב.1 פרקא' לחוק הגנת הפרטיות.

3.ב.2 פרקב' לחוק הגנת הפרטיות ומאגרי מידע. 

3.ג.  חוק נתוני תקשורת 

3.ג.1. הרקע. 

3.ג.2. הסדרי החוק. 

3.ג.3. חוקיות החוק – בג"ץ האגודה לזכויות האזרח נ' משטרת ישראל. 

3.ג.4. נתונים אמפיריים.

3.ד. חוק האזנת סתר. 

פרקרביעי - משפט משווה- הדין האמריקאי. 

4.א. הזכות לפרטיות.

4.ב. ההסדר החקיקתי 

The Electronic Communications Privacy Act 1986 ("ECPA"). 

The Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) 

PATRIOT ACT וגילויי סנואדן. 

פרק חמישי-  ההסדר ההראוי 

4.א.2 הסדר הציבורי.

שקיפות.. 

מחיקת מידע. 

הסדרת העברת מידע ס' 23 לחוק הגנת הפרטיות.

בעיית המידתיות.

4.ג.הסדרהפרטית

תכנון בפרטיות  Privacy By Design. 

4.א.3.הסדר הארגוני.. 

סיכום.. 

ביבליוגרפיה.

 

אדוארד ג'וזף סנודן, עובד לשעבר של הסוכנות לבטחון לאומי האמריקאית ("NSA") חשף באופן פומבי את תכנית המעקב האלקטרונית החשאית המופעלת על ידי הNSA. במסמכים המודלפים מסתמן שחברות עתירות טכנולוגיות כמו מייקרוסופט, פייסבוק, אפל,  גוגל,  יוטיוב ואחרות נותנות לממשלה  מידע רב על אזרחים ואף גישה ישירה למאגר פרטי המשתמשים.

מטרת העבודה הייתה לבחון מהןחששות מפני חדירת יתר של השלטון לחיי הפרט בעקבות התגברות היכולות הטכנולוגיות, והחשיבות שבהכרה ביתרונות שמעניקים האמצעים הטכנולוגיים ככלי להבטחת הביטחון והסדר הציבורי מזה, כשמעל הכל חגה לה עננת סנואדן ופרשת הריגול ההמוני שטלטלה את תחושת הפרטיות של תושבי ארה"ב .

בפרק הראשון , אנסה לתחם את הבעיה שנקראת מעקב ואיסוף מידע  נרחב בידי המדינה על ידי לקיחתו מחברות פרטיות בעידן טכנולוגיות המידע המתקדמות  ומהן החששות שיווצרו בקרב האזרחים.

בפרק השני, אעמוד על חשיבותה ומורכבותה של הזכות לפרטיות, ומה הציפייה שלנו במידע שיצרנו בדוא"ל ,בסמארטפון, באפליקציות וכו', ומנגד מהן התכליות שתאפשרנה פגיעה בפרטיות.

בפרק השלישי אבחן את הדין הישראלי, תוך מתן דגש במיוחד לחוק הגנת הפרטיות, חוק נתוני תקשורת וחוק האזנת סתר, ואעמוד על התכלית שכל חוק מנסה להסדיר, ומהן הבעיות?

בפרק השלישי, אסקור את הדין האמריקאי  תוך מתן דגשלהתפתחות הפסיקה והחקיקה הרלוונטית , ושם נבחן צעד קדימה של מעקב- שזהו איסוף מידע סיטונאי והמוני בעקבות – גילויי סנואדן ותכניות המעקב ב2013 בעקבות חוק הפטריוט.

בפרק הרביעי אתור אחרהנתיבים שיאפשרו קיום האינטרסים הביטחוניים מחד,  וצמצום הפגיעה בפרטיות מאידך. דרך הפעולה המתוכננת תנוע בארבעה נתיבים, הסדרה באמצעות טכנולוגיה,  הסדרה באמצעות שינויים פרטיים, שינויים ארגוניים  והסדרה חקיקתית בדגש על תיקוני חקיקה.

הנימוקים שהצגתי לאורך העבודה, מצביעים על כך שאין מניעה שרשיות החקירה יעשו שימוש בנתוני תקשורת ואף בתוכן . עם זאת יש לעשות שימוש זה במשורה תוך בחינה של נקודת האיזון הראוייה בין החשש מפני חדירת יתר של השלטון לחיי הפרט, לבין האפקטיביות שבשימוש בטכנולוגיות מידע מתקדמות ואיסוף מידע לצורך הבטחת הבטחון והסדר הציבורי.

בפרק הראשון , תיחמתי את הבעיה שנקראת מעקב ואיסוף מידע  נרחב בידי המדינה על ידי לקיחתו מחברות פרטיות בעידן טכנולוגיות המידע המתקדמות  והראתיכיצד נוצרת הפגיע בזכות לפרטיות בקרב האזרחים.

בפרק השני, עמדתי על מורכבותה של הזכות לפרטיות, ומה הציפייה שלנו במידע שיצרנו בדוא"ל ,בסמארטפון, באפליקציות וכו', וכקונטרה הבנתי את הטיעונים הנגדייםשמאפשרים פגיעה בפרטיות.

בפרק השלישי בחנתי את הדין הישראלי, תוך מתן דגש במיוחד לחוק הגנת הפרטיות, חוק נתוני תקשורת וחוק האזנת סתר, מהו מידע אישי, מהם נתוני תוכן ונתוני מעטפת וכיצד באים לידי ביטוי בחקיקה.

בפרק השלישי, סקרתי את הדין האמריקאי  תוך מתן דגש להתפתחות הפסיקה והחקיקה הרלוונטית , ושם הלכתי צעד קדימה של מעקב- שזהו איסוף מידע סיטונאי והמוני בעקבות  – גילויי סנואדן ותכניות המעקב של הNSA .

בפרק הרביעי ניסיתי לתור  אחר הנתיבים שיאפשרו קיום האינטרסים הביטחוניים מחד,  וצמצום הפגיעה בפרטיות מאידך. חיפשתי פתרונות בארבע דרכים, הסדרה באמצעות טכנולוגיה,  הסדרה באמצעות שינויים פרטיים, שינויים ארגוניים  והסדרה חקיקתית בדגש על תיקוני חקיקה.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

  • אלכס שטיין "האזנת-סתר ומעקבים אלקטרוניים נסתרים כאמצעים לקידומה של חקירה פלילית ובטחונית" משפטים יד מיכאל בירנהק "שליטה והסכמה: הבסיס העיוני של הזכות לפרטיות", משפט וממשל
Glenn Greenwald &Ewen MacAskill, NSA Prism Program Taps in to

User Data of Apple, Google and Others, THE GUARDIAN (June 6, 2013),

 העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)