עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ליצן רפואי,סיבות להתנדבות ליצנות רפואית,מחקר איכותני:תצפית במחלקות בבתי חולים, מכינה אקדמית אוריינות (עבודה אקדמית מס. 10688)

‏290.00 ₪

10 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10688
עבודה אקדמית ליצן רפואי,סיבות להתנדבות ליצנות רפואית,מחקר איכותני:תצפית במחלקות בבתי חולים, מכינה אקדמית אוריינות

העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש דצמבר במכללה האקדמית צפת אצל ד"ר דור

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

שאלות המחקר

מהם הגורמים להתנדבות כליצן רפואי במוסדות השונים?

כיצד באים לידי ביטוי יחסי ליצן רפואי-המטופל והמוסד הרפואי בהקשר של ויסות רגשי והטבה בטיפול הרפואי?

תוכן עניינים

מבוא 

רקע תיאורטי 

תיאור השדה 

מחקר איכותני : תצפיות במחלקות בבתי חולים

תיאור הממצאים 

דיון מסכם 

ביבליוגרפיה 

נספחים

 

עבודה זו תעסוק בנושא ליצנות רפואית, במה גורם לאנשים שרובם בעלי משפחות, קריירה קבועה

ועיסוקים רבים אחרים להשקיע כסף, מאמץ וזמן רב בללכת ולהתנדב בבתי חולים וכדומה ושהרווח
היחיד שיש להם הוא אישי ולא רווחי. ליצנות רפואית היא שיטה ייחודית המתמחה בתרפיה וטיפול
תוך שימת דגש על הפן האנושי, בדרך של דמיון ופנטזיה, הומור וצחוק. שיטת הליצנות הרפואית
התפרסמה בסרט "פאטץ אדמאס" והוכחה במרוצה השנים כמוצלחת ומקצרת תהליכי הבראה ושיקום
)מתוך אתר האינטרנט "שמחת הלב"(. לפי ברנט ) 2008 ( הקשר הוודאי בין חיוך לבריאות הוא שהוליד
את התחום וזוהי שיטה ייחודית לטפל בחולה כחלק מתהליך ההחלמה. הליצנות הרפואית מסתמכת על
מודל ה - Clown Care Unit : CCU של ליצני ה- Big Apple Circus מניו-יורק )עמ' 44 בתוך ברנט,
2008 (. הקבוצה הוקמה בשנה 1986 על ידי כריס טיאנון והצוות הרפואי של בית החולים לילדים בניו-
יורק, הם השתמשו במכשירים רפואיים להפרחת בלונים באמצעות הסטטוסקופ במטרה להפיג את
פחדיהם של הילדים. הליצנים מבקרים את הילדים ליד המיטות במחלקות ונעזרים בייעוץ של הצוות
הרפואי עם הילדים )ברנט, 2008 (. בספר "הראש הוא המרפא" קאזנס ) 1991 ( מביא דוגמא לכך שרופאו
עשה בדיקה של שקיעת הדם שלו לפני ואחרי תגובתו למצבים משעשעים בספרים או בסרטים )בדיקת
שקיעת הדם מודדת את היקף הדלקת או הזיהום בגוף-הוא סבל מדלקת חריפה בעמוד השדרה(, רופאו
דיווח לו כי דקות אחדות של צחוק בריא הצליחו להוריד את שיעור השקיעה בצורה משמעותית
)במצבו-כול ירידה הייתה ברוכה(, הוא עצמו התרשם שזו הייתה ירידה מצטברת ולא זמנית )קאנזנס,
1991 , עמ' 117 (. מחקר שנעשה העלה את האפשרות כי המח הוא אולי הבלוטה הפורה ביותר בגוף
האדם, היא מפיקה כשלושה תריסר הפרשות שונות ויש לו את היכולת ליצור שילובים ביניהן )קאנזנס,
1991 (, ולפיכך יש אלפי מרשמים שהמוח יכול לרשום כדי לענות על צורכי הגוף, וכמה מההפרשות האלו
אנדורפינים ואנקפלינים פועלות כמשככי כאבים מטעם הגוף )עמ' 72-73 (. הצחוק ממלא תפקיד חשוב
בתהליך שחרור האנדורפינים בגוף. דרך עבודתו של הליצן הרפואי שהיא להצחיק את המטופל
משתחררים האנדורפינים אשר הוכחו מדעית כמורידים את רמת הכאב, בשנת 1979 נורמן קוזינס
( Dionigi, 2010 ( פרסם מאמר על החלמתו מדלקת החוליות ספונדיליטיס בעקבות מרשם עצמי של
משטר טיפול, המערב באופן יום-יומי צחוק ומנות גדולות של ויטמין C והפופולאריות של גישות
חלופיות לרפואה היו הומור ענק, צחוק וההיתרונות הטיפוליים שלהם היו נרחבים בכול העולם.
זאת גם ניתן לראות אצל כהן ) 1994 ( שאומר שההומור יכול לתקוף ישירות את הכאב הקשור למחלות,
עליזות וצחוק ממריצים את המוח לייצר קאטצולמין שזה הורמון האזהרה שכולל אפינפרין, נורפינים
ודופמין שמכינים אותנו להגיב בצורה גופנית לכול פגיעה. הוא משחרר אנדורפינים שהם קוטלי הכאב
הטבעיים שלנו, ככול שרמת האנדורפינים במוח גבוהה יותר כך תפיסת הכאב נחלשת )בתוך כהן, 1994 ,
עמ' 85 (. הליצן הרפואי הראשון פאטץ' אדמס היה ידוע בכינויו "האיש עם הדג" בתחילת דרכו בליצן
רפואי בבתי חולים, הוא היה ידע שליצנות רפואית היא בעיקר עיניים ופה מחויכים אבל עם הזמן הוא
התחיל להוסיף אביזרים והפך להיות דמות. הוא מצא שמטופלים במצבים קריטיים זקוקים לתשומת
לב גלובלית-אוניברסאלית )בתוך Adams,2008 (. בעקבות אדמס הוקמו בכול העולם קורסי הכשרה
לליצנות רפואית, אשר מכשירים אנשים לדעת מהי ליצנות רפואית ואיך לתרגם אותה לעבודה מול
מטופלים, בישראל אגוד "שמחת הלב" מכשירה ליצנים רפואיים מכל הארץ. לפי פישביין ) 2008 ( יכולת
הנתינה והיכולת להכיל את האחר ואלו שלא שמים את עצמם במרכז, זהו הקריטריון הראשון להיות
בקורס ליצנות רפואית. ההופעה מול המטופלים מתרחשת באופנים שונים ורמות שונות, גם הליצנים
שהם מול מטופלים כמו ילדים, בני נוער, מבוגרים וזקנים מתאימים עצמם למטופל, למקום ולזמן.
- 4 -
תיאור השדה
במסגרת עבודה זו אני תצפתתי בשני מקומות, האחד היה מחלקת נשים בבית חולים "כרמל" בחיפה
והשני היה "מעון הוד" גם הוא בחיפה. רציתי לבדוק באמצעות התצפית את הגורמים שבגללם ליצנים
רפואיים מתנדבים בבית חולים למרות אין רוח כספי אלא אישי ומה הסיבות שלהם לעשות זאת.
בבית חולים הכרמל, התלוויתי לליצנית רפואית שמתנדבת דרך קבע במחלקת נשים עם עוד ליצנית
רפואית, ההתנדבות שלהן לוקחת בערך שעתיים והן עוברות מיטה מיטה במטרה לעשות את העבודה
כליצנית רפואית. ישנו את החולה ואת שני הליצניות שכול אחת מהן לבושה באופן שהוא שונה
מהסביבה של הבית החולים של רופאים ואחיות עם קוד לבוש מסורתי, האחת לבושה עם חלוק של
רופאים עליו תפורים כול מיני חיות ובובת קנגורו שקופצת לה מהכתף, יש לה תג של שם עליו כתוב
דוקטור "גיחי בדיחי" והיא חובשת פאה בלונדינית עם אף אדום. פניה גם מאופרות בציורים עדינים
סביב העיניים וגם המכנסיים שהיא לובשת הן צבעוניות וססגוניות. הליצנית השנייה לבשה חצאית עם
טלאים שעליהם ציורים של ליצנים ומעל החצאית היא שמה סביב המותנים אביזר אופנה שמשמש
רקדניות בטן שבעת ההליכה יוצר רעש של פעמונים. היא גם לבשה חולצה של מיקי מאוס והייתה
מאופרת קלות על הלחי וגם לה היה אף אדום. הליצנות הרפואית בעצם מתחילה לאט, הן מתחילות עם
החדר הראשון ששם זה מתחיל עם משחק שהן שכולל בדיחות על דברים יומיומיים , הן מתייחסות
למטופל באופן אישי ומגיעות אליו דרך ההומור שאותו הן מתרגמות לצחוק למשל על העיר שממנה בא
המטופל לדומא:זכרון יעקוב, האישה באה מזכרון והבעל מיעקב. הן שואלות אין קוראים לה, איזה
בעל חיים היא אוהבת ואיזה צבע היא אוהבת ולפי זה הן יוצרות את הצחוק באופן שהוא מאולתר.
בשביל להנעים את האווירה הן גם מנפחות בלונים ומתווכחות ביניהן איזה בלון הבן של המטופלת
יואהב יותר. האווירה היא כייפית ומשוחררת וגם הומוריסטית בדרך שלדוגמא המכשיר שמנפח את
הבלונים נתקע קצת והליצנית תרצה את זה בכך שהוא היה פעם קודמת עם קטשופ והיא לא ניקתה את
זה מספיק, דבר העלה חיוך על השפתיים הן של המטופלת והן של בעלה. ההתנדבות היא מעבר מחולה
לחולה, ואחרי זמן מסוים התלוויתי אליה למטופלת נוספת, שהייתי בהיריון והן התחילו את השיחה
בכך שהן שאלו מה יש לה? והמטופלת ענתה שבן, והליצנית השיבה:"מה בן?, חתול, עכבר או כלב",

עבודה זו תעסוק בנושא ליצנות רפואית, במה גורם לאנשים שרובם בעלי משפחות, קריירה קבועה

ועיסוקים רבים אחרים להשקיע כסף, מאמץ וזמן רב בללכת ולהתנדב בבתי חולים וכדומה ושהרווח

היחיד שיש להם הוא אישי ולא רווחי. ליצנות רפואית היא שיטה ייחודית המתמחה בתרפיה וטיפול

תוך שימת דגש על הפן האנושי, בדרך של דמיון ופנטזיה, הומור וצחוק. שיטת הליצנות הרפואית

התפרסמה בסרט "פאטץ אדמאס" והוכחה במרוצה השנים כמוצלחת ומקצרת תהליכי הבראה ושיקום

. לפי ברנט  הקשר הוודאי בין חיוך לבריאות הוא שהוליד

את התחום וזוהי שיטה ייחודית לטפל בחולה כחלק מתהליך ההחלמה. הליצנות הרפואית מסתמכת על

מודל ה - Clown Care Unit : CCU של ליצני ה- Big Apple Circus מניו-יורק )עמ' 44 בתוך ברנט,

. הקבוצה הוקמה על ידי כריס טיאנון והצוות הרפואי של בית החולים לילדים בניו-

יורק, הם השתמשו במכשירים רפואיים להפרחת בלונים באמצעות הסטטוסקופ במטרה להפיג את

פחדיהם של הילדים. הליצנים מבקרים את הילדים ליד המיטות במחלקות ונעזרים בייעוץ של הצוות

הרפואי עם הילדים . בספר "הראש הוא המרפא" קאזנס מביא דוגמא לכך שרופאו

עשה בדיקה של שקיעת הדם שלו לפני ואחרי תגובתו למצבים משעשעים בספרים או בסרטים )בדיקת

שקיעת הדם מודדת את היקף הדלקת או הזיהום בגוף-הוא סבל מדלקת חריפה בעמוד השדרה(, רופאו

דיווח לו כי דקות אחדות של צחוק בריא הצליחו להוריד את שיעור השקיעה בצורה משמעותית

)במצבו-כול ירידה הייתה ברוכה(, הוא עצמו התרשם שזו הייתה ירידה מצטברת ולא זמנית )קאנזנס,

 עמ' 117 (. מחקר שנעשה העלה את האפשרות כי המח הוא אולי הבלוטה הפורה ביותר בגוף

האדם, היא מפיקה כשלושה תריסר הפרשות שונות ויש לו את היכולת ליצור שילובים ביניהן )קאנזנס,

 (, ולפיכך יש אלפי מרשמים שהמוח יכול לרשום כדי לענות על צורכי הגוף, וכמה מההפרשות האלו

אנדורפינים ואנקפלינים פועלות כמשככי כאבים מטעם הגוף )עמ' 72-73 (. הצחוק ממלא תפקיד חשוב

בתהליך שחרור האנדורפינים בגוף. דרך עבודתו של הליצן הרפואי שהיא להצחיק את המטופל

משתחררים האנדורפינים אשר הוכחו מדעית כמורידים את רמת הכאב, נורמן קוזינס

( Dionigi ( פרסם מאמר על החלמתו מדלקת החוליות ספונדיליטיס בעקבות מרשם עצמי של

משטר טיפול, המערב באופן יום-יומי צחוק ומנות גדולות של ויטמין C והפופולאריות של גישות

חלופיות לרפואה היו הומור ענק, צחוק וההיתרונות הטיפוליים שלהם היו נרחבים בכול העולם.

זאת גם ניתן לראות אצל כהן שאומר שההומור יכול לתקוף ישירות את הכאב הקשור למחלות,

עליזות וצחוק ממריצים את המוח לייצר קאטצולמין שזה הורמון האזהרה שכולל אפינפרין, נורפינים

ודופמין שמכינים אותנו להגיב בצורה גופנית לכול פגיעה. הוא משחרר אנדורפינים שהם קוטלי הכאב

הטבעיים שלנו, ככול שרמת האנדורפינים במוח גבוהה יותר כך תפיסת הכאב נחלשת )בתוך כהן

עמ' 85 (. הליצן הרפואי הראשון פאטץ' אדמס היה ידוע בכינויו "האיש עם הדג" בתחילת דרכו בליצן

רפואי בבתי חולים, הוא היה ידע שליצנות רפואית היא בעיקר עיניים ופה מחויכים אבל עם הזמן הוא

התחיל להוסיף אביזרים והפך להיות דמות. הוא מצא שמטופלים במצבים קריטיים זקוקים לתשומת

לב גלובלית-אוניברסאלית )בתוך Adams (. בעקבות אדמס הוקמו בכול העולם קורסי הכשרה

לליצנות רפואית, אשר מכשירים אנשים לדעת מהי ליצנות רפואית ואיך לתרגם אותה לעבודה מול

מטופלים, בישראל אגוד "שמחת הלב" מכשירה ליצנים רפואיים מכל הארץ. לפי פישביין יכולת

הנתינה והיכולת להכיל את האחר ואלו שלא שמים את עצמם במרכז, זהו הקריטריון הראשון להיות

בקורס ליצנות רפואית. ההופעה מול המטופלים מתרחשת באופנים שונים ורמות שונות, גם הליצנים

שהם מול מטופלים כמו ילדים, בני נוער, מבוגרים וזקנים מתאימים עצמם למטופל, למקום ולזמן.

 

תיאור השדה

במסגרת עבודה זו אני תצפתתי בשני מקומות, האחד היה מחלקת נשים בבית חולים "כרמל" בחיפה

והשני היה "מעון הוד" גם הוא בחיפה. רציתי לבדוק באמצעות התצפית את הגורמים שבגללם ליצנים

רפואיים מתנדבים בבית חולים למרות אין רוח כספי אלא אישי ומה הסיבות שלהם לעשות זאת.

בבית חולים הכרמל, התלוויתי לליצנית רפואית שמתנדבת דרך קבע במחלקת נשים עם עוד ליצנית

רפואית, ההתנדבות שלהן לוקחת בערך שעתיים והן עוברות מיטה מיטה במטרה לעשות את העבודה

כליצנית רפואית. ישנו את החולה ואת שני הליצניות שכול אחת מהן לבושה באופן שהוא שונה

מהסביבה של הבית החולים של רופאים ואחיות עם קוד לבוש מסורתי, האחת לבושה עם חלוק של

רופאים עליו תפורים כול מיני חיות ובובת קנגורו שקופצת לה מהכתף, יש לה תג של שם עליו כתוב

דוקטור "גיחי בדיחי" והיא חובשת פאה בלונדינית עם אף אדום. פניה גם מאופרות בציורים עדינים

סביב העיניים וגם המכנסיים שהיא לובשת הן צבעוניות וססגוניות. הליצנית השנייה לבשה חצאית עם

טלאים שעליהם ציורים של ליצנים ומעל החצאית היא שמה סביב המותנים אביזר אופנה שמשמש

רקדניות בטן שבעת ההליכה יוצר רעש של פעמונים. היא גם לבשה חולצה של מיקי מאוס והייתה

מאופרת קלות על הלחי וגם לה היה אף אדום. הליצנות הרפואית בעצם מתחילה לאט, הן מתחילות עם

החדר הראשון ששם זה מתחיל עם משחק שהן שכולל בדיחות על דברים יומיומיים , הן מתייחסות

למטופל באופן אישי ומגיעות אליו דרך ההומור שאותו הן מתרגמות לצחוק למשל על העיר שממנה בא

המטופל לדומא:זכרון יעקוב, האישה באה מזכרון והבעל מיעקב. הן שואלות אין קוראים לה, איזה

בעל חיים היא אוהבת ואיזה צבע היא אוהבת ולפי זה הן יוצרות את הצחוק באופן שהוא מאולתר.

בשביל להנעים את האווירה הן גם מנפחות בלונים ומתווכחות ביניהן איזה בלון הבן של המטופלת

יואהב יותר. האווירה היא כייפית ומשוחררת וגם הומוריסטית בדרך שלדוגמא המכשיר שמנפח את

הבלונים נתקע קצת והליצנית תרצה את זה בכך שהוא היה פעם קודמת עם קטשופ והיא לא ניקתה את

זה מספיק, דבר העלה חיוך על השפתיים הן של המטופלת והן של בעלה. ההתנדבות היא מעבר מחולה

לחולה, ואחרי זמן מסוים התלוויתי אליה למטופלת נוספת, שהייתי בהיריון והן התחילו את השיחה

בכך שהן שאלו מה יש לה? והמטופלת ענתה שבן, והליצנית השיבה:"מה בן?, חתול, עכבר או כלב",

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ברנט, גילה. צחוק זה צחוק: סיפורו של קורס ליצנות רפואית למכורים נקיים. ביטאון

העובדים הסוציאליים, 50 , 41-45 .

טל, יעל. להצחיק ילדים חולים. ירחון ארגון המורים העל יסדיים. 177 , 20-21 .

 

אתר האינטרנט של שמחת הלב

https://www.simchat-halev.org.il


 

Adams, Patch. Humor and Love: The origination of clown therapy. Postgraduate Medical Journal, 78, pp. 447-448.העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת