עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ניתוח דוחות,שווי חברה SWOT מלונאות ישרוטל, השוואה :דן,הכשרת הישוב,מלונות רימונים (עבודה אקדמית מס. 10633)

‏390.00 ₪

69 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10633
עבודה אקדמית ניתוח דוחות, שווי חברה SWOT מלונאות ישרוטל

 

תוכן עניינים

מבוא. 3

רשת ישרוטל. 3

חלק התאגיד ישרוטל בשוק. 5

לינות ותפוסת חדרים.. 5

מבנה תעסוקתי- 5

סיכונים עסקיים להם חשופה החברה. 5

מימון 6

כוח אדם ,הסכמי שכר ויחסי עבודה. 6

ישרוטל - ניתוח SWOT. 7

נקודות חוזקה (S) 7

נקודות חולשה (W) 8

הזדמנויות (O) 8

איומים (T) 8

ניתוח דוחות כספיים מאוחדים (המצב הכספי והרווח הכולל) 10

ניתוח אופקי 12

סך המאזן (נכסים):. 13

רכוש שוטף מול התחייבויות שוטפות:. 14

השקעות ויתרות חובה לז"א:. 14

רכוש קבוע:. 15

נכסים בלתי מוחשיים:. 15

התחייבויות לזמן ארוך:. 15

הון עצמי 15

ניתוח הרווח הכולל. 16

מכירות:. 18

רווח גולמי:. 18

הוצאות מכירה ושיווק:. 19

רווח תפעולי:. 20

הוצאות מימון:. 20

רווח כולל. 20

ניתוח הדוח על תזרימי מזומנים.. 20

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת:. 21

תזרים מזומנים מפעילות השקעה:. 22

תזרים מזומנים מפעילות מימון:. 23

ניתוח אסטרטגי של הדוח על תזרמי המזומנים ( מאמר אליצור) 23

יחסים פיננסים.. 24

יחסי מבנה הון(יחסי איתנות) 27

חברת  ישרוטל  הערכת שווי החברה DCF. 33

רשת מלונות דן 39

תרומתו של הענף למשק. 41

הכנסות והוצאות המלונות. 42


 

העבודה תסקור את חברת  ישרוטל  בע"מ הפועלת בענף המלונאות ביחס למתחרות שלה מלונות דן והכשרת הישוב. סיקור החברה יבוסס תחילה מסקירת ענף המלונאות מהיבטים שונים כגון : היצע ענף המלונאות , הכנסות מתיירים, תפוסת חדרים ועוד.

לאחר מכן אבצע סקירה על החברה בה אציג את הכנסותיה, תיירות, שיווק ועוד.

לאחר מכן אציג ניתוח SWOT אשר בודק עוצמות , חולשות, הזדמנויות ואיומים שעומדים בפני החברה.

הסקירה מבוססת על דו"ח דירקטוריון, מאמרים כלכליים על הענף ואתרי אינטרנט.

לאחר הצגת חברת  ישרוטל  בחרתיאת חברת הכשרת הישוב כבסיס להשוואה.

ערכתי חישובים על היחסים הפיננסיים , ניתוח תזרים מזומנים , ניתוח אופקי ואנכי לאורך השנים.

לסיום אבצע הערכת שווי של חברת  ישרוטל  לפי שיטת DCF.

 

רשת דן מוכרת וידועה בענף המלונאות בתחום מתן שירותי מלונאות בדרגה גבוהה (דרוג חמישה כוכבים). על מנת לתת תמונה רחבה וכוללת ביצענו השוואה וניתוח נתונים של מלונות ישרוטל בע"מ, כל זה תוך סקירת המאפיינים, הסיכונים והמאזנים, וזאת על מנת להשוות ולראות את המגמה בענף בתי המלון. נעזרנו באינפורמציה מתאימה ורלוונטית אשר תוסיף לניתוח הפיננסי של החברה.

 

הכשרת הישוב הייתה חברה ציונית מיישבת שפעלה בתקופת היישוב וב-40 שנותיה הראשונות של המדינה, עד שבשנת 1988 הופרטה והחלה לפעול כחברה פרטית. לאחר שהופרטה, "התגלה" הערך הגדול של הנדל"ן שבבעלותה. רשת מלונות "רימונים", מקבוצת הכשרת היישוב, מלווה את מדינת ישראל מאז הקמתה וכוללת היום אחד עשר בתי מלון בפריסה ארצית, מנווה אטיב שלרגלי החרמון ועד לאילת בדרום. חלק מן המלונות והנכסים התיירותיים הינם נכסים היסטוריים שקדמו להקמת המדינה, כגון מלון "גלי כנרת" וחמי טבריה. להכשרת היישוב פעילות מלונאית ותיירותית גם בקנדה שם היא מחזיקה באתרי נופש וסקי.

 

 

חברת  ישרוטל  הינה מהמובילות בענף המלונאות בישראל , חברת  ישרוטל  דואגת להקפיד על מצוינות בשירות, יצירתיות, השקעה בתשתיות הפיזיות של המלונות הקיימים, הענקת חווית נופש מושלמת לאורחיה ועוד.

לפי נתוני חברת  ישרוטל  ניתן לראות שענף המלונאות נמצא במגמת עליה שנת 2013 רווח של 69,604 ₪ שנת 2014 רווח של 82,587 ₪ . הפסד ברבעון הראשון לשנת 2014 20914 ₪ לעומת הפסד קטן יותר ברבעון הראשון לשנת 2015 18,939 ₪.

פעילותה של חברת  ישרוטל  מושפעת במידה רבה מגורמים חיצוניים כמו המצב הביטחוני, עונתיות, מצב כלכלי ועוד.

 

סיכום הערכת שווי

שווי החברה– 783,171 אלפי ₪

ניתוח SWOT 

נקודות חוזקה (S)

*פיזור ספקים ולקוחות- לקבוצה פיזור רחב של ספקים , ועלות החלפת אחד באחר הינה זניחה . כמו כן אין לחברה תלות בלקוח מסוים , אשר הפסקת ההתקשרות עימו תפגע בקבוצה מבחינה כלכלית.

*מעמדה בענף המלונאות –  ישרוטל  נמנית עם החברות המובילות בישראל בענף , כמו כן החברה הינה רשת מלונות הגדולה והמובילה באילת. חברת  ישרוטל  בע"מ היא הראשונה מסך המאזן המצרפי של בתי מלון בישראל. כמו כן חברת  ישרוטל  הייתה הראשונה אשר זיהתה את הפוטנציאל האדיר הקיים בעיר אילת מבחינה מלונאית .

* איתנות פיננסית – החברה רווחית מאוד ומחזיקה ברכוש קבוע רב , דבר המאפשר קבלת מסגרות אשראי נרחבות עם גיבוי של הבעלים המרכזיים של הקבוצה .

*עובדים – העבודה בענף המלונאות מוגדרת כעבודה מועדפת , כך שהחברה יכולה לגייס כוח אדם בעלות נמוכה עם מוטיבציה גדולה.

* שם המותג- שאיפתה של חברת  ישרוטל  להוביל את הענף תוך הקפדה על מצוינות בשירות, על יצירתיות וחדשנות בתחומי השיווק והמכירות ,תרבות ואומנות ,הענקת חווית נופש מושלמת לאורחיה על מנת למקסם את רווחיה של החברה.

*מעמד הלקוח – חברת  ישרוטל  רואה בלקוחותיה כגורם חשוב ולכן הציבה לעצמה מטרה והיא להגשים לכל אחד מלקוחותיה את החופשה החלומית שלו ,תוך נתינת מענה לכל העדפה , טעם וסוג של חופשה . בנוסף חברת  ישרוטל  מעניקה ללקוחותיה יחס אדיב וחם תוך כדי הבנת הלקוח רצונותיו וצרכיו ובכך מעניקה לו תמורה מלאה לכספו.

*ריכוזיות גיאוגרפית – לחברת  ישרוטל  8 בתי מלון באילת אשר כל אחד מהם מהווה אופי אחר שעונה על צרכי לקוחותיו וכך יוצרת החברה יתרון מובהק מאחר ואילת נחשבת עיר מאוד תיירותית –יוצר חוזקה עבור החברה .

*חברות תעופה – רשת  ישרוטל  משתפת פעולה עם חברות התעופה ובכל מגדילה את קהל היעד שלה באמצעות דילים עם חברות התעופה וארצות זרות .

 

 

נקודות חולשה (W)

*ריכוזיות גיאוגרפית – רוב מלונות החברה ונכסיה מרוכזים באילת , אירועים חריגים ובלתי צפויים , לדוגמא פגעי טבע עלולים להשפיע על תוצאות הפעילות של החברה.

* ביטול הטבות – ביטול הטבות מכוח חוק אזור סחר חופשי אילת (פטורים והנחות ממיסים)

עלול להשפיע לרעה על הרווח של החברה .

* תחומי פעילות – הרשת עוסקת בתחום אחד עיקרי – הפעלת בתי מלון בישראל. במקרה של מיתון כבד , נפילת שוק התיירות העולמי וכו' , עלולה הרשת למצוא את עצמה במצוקה קשה מאחר ואין לה מקורות הכנסה נוספים.

 * הוצאות קבועות גבוהות – עיקר מאזן הרשת נובע מנכסי רכוש קבוע ,כתוצאה מכך הוצאות הפחת אשר הינן הוצאות קבועות כל שנה מאוד גבוהות ומשמעותיות , אשר משפיעות על הרווח שמציגה החברה .

 

 

הזדמנויות (O)

* התקשרויות עם ספקים- קבוצת  ישרוטל  חתמה על הסכם עם חברת התעופה סאן דור להפעלת טיסות שכר במועדים מיוחדים , כגון חג המולד , פסחא, ראש השנה האזרחי וכו' .

הרשת תציע לתיירים חבילה המשלבת כרטיס טיסה ושהייה באחד ממלונותיה באילת.

* התקשרות עם אמנים ומופעי בידור – הפקת אירועי תרבות, בידור וספורט הנעשית בשיתוף עם אגודות וגורמים חיצוניים.

* מזג אויר- רוב בתי המלון של הרשת מרוכזים באילת , אשר בה ברוב חודשי השנה השמש זורחת והאקלים חם ללא לחות. לכן זהו מקום אלטרנטיבי כיעד תיירותי מושלם עבור הנופשים המקומיים בחודשים קרים יותר, ועבור הנופשים האירופאים אשר מגיעים ממדינות קרות.

 

 

איומים (T)

* מצב ביטחוני - ענף התיירות בישראל מושפע מאירועים פוליטיים וביטחוניים,  המתרחשים באזור, בכלל,  ובארץ,  בפרט.  למצב הביטחוני החמור,  ששרר בישראל,  לפי הנתונים,בעקבות מבצע צוק איתן  בחודש יולי החולף נרשמה ירידה של כ-14% בסך הלינות במלונות בישראל לעומת חודש יולי אשתקד, לכ-2 מיליון לינות. נרשמו כ-596 אלף לינות תיירים (ירידה של 24%) וכ-1.4 מיליון לינות ישראלים (ירידה של 9%(.

* תחרות- על מנת שרשת  ישרוטל  בע"מ תתמודד עם התחרות הקשה בענף , החברה החליטה להשקיע במספר אמצעים :

1. שיפור השירות -השיפור יעשה באופן מתמשך ועקבי .

2.שיפור ושדרוג המלונות- שיפוץ וחידוש החדרים והשטחיים הציבוריים ובכך לשמור על עדכניות.

3.פעילות שיווקית – הגדלת עמדות מכירה , שיווק מקוון ושיווק עבור מועדוני החברים של הרשת.

* עונתיות- אחוזי התפוסה של בתי המלון ונופש בארץ מושפעים בדרך כלל  מעונתיות , בהתאם למיקומם.

גורמי העונתיות עשויים להשתנות בין אזורי תיירות שונים בישראל, בדרך כלל עונות השיא בתיירות פנים הן בחודשי הקיץ יולי-אוגוסט ובתקופות החגים ועבור תיירות חוץ תקופות השיא הן בחורף ובתקופות החגים כמו חג המולד ופסחא.

כתוצאה מכך הרבעונים השני והשלישי בעלי שיעור הכנסה ותפוסה גבוהים יחסית לשארה השנה ניתן ליחס אליהם גם את הרבעון הרביעי אך הרבעון הראשון הינו הרבעון עם ההכנסה והתפוסה הנמוכות ביותר במהלך השנה. על כן , על החברה להשקיע הרבה בשיווק ולנסות ולפתות את התיירים המקומיים והבינלאומיים . 

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

יהודה שנהב, "אידאולוגיות ניהול בעידן הרציונליות", האוניברסיטה המשודרת, 82-36.

א' ברעם "מלונות בוטיק בישראל במאה ה-21" מטר

Lucienne Anhar "The Definition of Boutique Hotels" HVS International Tourism REview.העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות