עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית השפעת שערי הריבית על שוק המניות בבורסה של ת"א (עבודה אקדמית מס. 10630)

‏290.00 ₪

37 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10630
עבודה אקדמית השפעת שערי הריבית על שוק המניות בבורסה של ת"א

תוכן עניינים

מבוא. 3

הבורסה שוק ההון 3

מדדי המניות. 4

כיצד נקבע מחיר המניה. 5

הריבית והשפעתה על שוק ההון 7

בדיקה אמפירית. 14

המטרה. 14

השיטה. 14

הכלים.. 16

מבחנים אמפיריים לבדיקת יעילות השוק. 16

מבחנים לגבי יכולת ניבוי תשואות בשוק ההון 16

מבחני אירועים.. 16

מבחני הוורסיה החזקה. 16

מבחני ניבוי 17

מבחני הניבוי של הטווח הקצר. 17

מבחני הניבוי של הטווח הארוך. 17

מבחני אירועים.. 17

אנומליות. 18

דוחות חשבונאיים רבעוניים.. 18

מכפיל הרווח. 19

גודל החברה. 19

מחקר אמפירי 20

השערת המחקר. 20

בסיס הנתונים.. 21

שיטת המחקר. 21

ביבליוגרפיה. 22

ביבליוגרפיה. 25

 

השערת המחקר 

מכיוון שידוע כי שוק המניות מושפע רבות משינויים בשערי הריבית החלטנו לבדוק את השפעת השינויים בשערי הריבית על השוק הישראלי ועל מדד ת"א 25 תוך מענה על שאלת המחקר:

  1. יש קשר ישיר בין שינויים בשערי הריבית לשינויים על שוק המניות ומדד ת"א 25.
  2. אין קשר ישיר בין שינויים בשערי הריבית לשינויים על שוק המניות ומדד ת"א 25.

 

בסיס הנתונים 

על מנת לבדוק את ההשפעות על שוק המניות נאסוף נתונים על תשואת המניות (מדד מניות כללי), מדד ת"א 25 נאסוף נתונים על המניות שמרכיבות את המדד (כל מניה בנפרד) גובה הריבית האפקטיבית, בשנים 2013-2015 על בסיס חודשי.

 

שיטת המחקר 

מהנתונים הנ"ל נגזור את השינוי ע"י הנוסחה:

Y=(X2/X1)-X1 כאשרX1= שער חודש קודם X2=שער חודש נוכחי Y=שינוי לחודש

לאחר מכן נכניס את כל הנתונים ובעזרת שימוש בתוכנת SPSS נריץ את הרגרסיה נקבל פלט המורכב מ 3 לוחות שאותם נצטרך לנתח . כמו כן בלוח השני (לוח ANOVA ) ערך ה- SIG בודק לא רק אם מודל הרגרסיה מובהק אלה גם עם ערכו של מקדם המתאם של פירסון מובהק , כלומר האם קיים קשר בין שני המשתנים.

 

 

על מנת לבדוק את ההשפעה נערוך רגרסיה מרובה על השינויים בשערי הריבית אל מול מדד המניות הכללי בתקופה המקבילה

 

על פי הנוסחה: (רגרסיה 1)

INT=שינוי הריבית =SRתשואת המניות

תשואת המניות הוא משתנה בלתי תלוי בעוד שאר המשתנים הם משתנים תלויים. הצפי לקשר חיובי והשפעה של המשתנים האמורים על שוק המניות אך פחות מההשפעה על מדד ת"א 25.

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

פרפרי מרדכי. ניתוח פיננסי ושווי חברות. חולון: תירוש.

ד"ר אדם רויטר, ספר האג"ח התיאוריה הפרקטיקה וניהול סיכונים -, הוצאת לומדון .

 

COOPER R.V.L, "EFFICIENT CAPITAL MARKET AND THE QUANTITY THEORY OF MONEY", JORNAL OF FINANCE, 29, PP. 887-908.העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות