עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית קטינים, העדת קטינים בעבירות מין, עדות ילדים, ראיות קטינים (עבודה אקדמית מס. 10610)

‏290.00 ₪

59 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10610
עבודה אקדמית קטינים, העדת קטינים בעבירות מין


תוכן עניינים

מבוא

העדתם של קטינים נפגעי עבירות-מין 

טובת הילד. 

נימוקים הקשורים בעשיית הצדק. 

הנימוקים כנגד ההסדר המאפשר העדה בידי ח"נ 

דוגמה לפסיקה עדכנית בנושא : הרשעה בביצוע עבירות מין על בסיס עדות מתלוננת קטינה. 

ביבליוגרפיה  

 

קטין שנאסרה העדתו, תיגבה עדותו על-ידי חוקר-הנוער עצמו אשר יגישנה כראיה לבית- המשפט, עדות זו קבילה על-אף היותה בגדר עדות-שמיעה.

 

במשך השנים נחקרו אלפי ילדים בידי חוקרי-נוער, והצטבר ניסיון רב בהפעלת החוק בידי החוקרים, המשטרה ובתי-המשפט. בעיות אשר לא שערם המחוקק התעוררו מעת לעת והוכרעו בפסיקה. מחקרי-שדה לא מעטים נערכו בנושאים הקשורים לחוק ויצרו תמונת-מצב לגבי יישומו והצלחתו. בשנת תשמ"ה אף מונתה ועדה בראשותו של השופט מלמד לשם בדיקת נושא העבירות על רקע מיני נגד קטינים, והמלצותיה פורסמו בדו"ח מיוחד, ובו סמכה הוועדה את ידיה על ההסדר הקיים (להלן : דו"ח מלמד)3. ברם, עד כה לא נעשה ניסיון שיטתי להעריך את כלל היבטיו המשפטיים של החוק לאור הניסיון הרב שנצבר במהלך שנות הפעלתו. מטרתה של עבודה זו היא עריכתו של ניסיון כזה.

מכיוון שחוק זה נחקק ללא כל תקדים כדוגמתו בעולם, היה קשה להעריך בעת חקיקתו אם ההסדר שנקבע בו לגבי העדת הקטין הוא אכן הסדר המשלב בצורה אופטימלית את הרצון להתחשב בטובת הילד ככל האפשר, מחד גיסא, ועם הרצון שלא לפגוע בזכויות הנאשם, מאידך גיסא. אולם הניסיון המצטבר מאפשר לנו כיום לבחון שאלה זו, הן לגבי עצם ההסדר והן לגבי פרטיו השונים.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

גבריאל הלוי תורת דיני הראיות כרך ד (הוצאת הקריה האקדמית אונו)

דין-וחשבון הוערה לבדיקת נושא העבירות על רקע מיני נגד קטינים (ירושלים, תשמ"ז), בראשות השופט מלמד  

.I.S.T.D ,London) Offences Sex of victims Child ,Gibbens .N .C .T


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות