עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון אלימות בקרב ילדים ובני נוער בכלל, ונוער עולה בפרט (עבודה אקדמית מס. 10577)

‏390.00 ₪

 35 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10577
סמינריון משפט ואלימות – אלימות בקרב ילדים ובני נוער, מקרה בוחן אלימות נוער עולה

שאלת המחקר: 

 כיצד מתבטא יחס המשפט כלפי אלימות בקרב ילדים ובני נוער בכלל ובפרט במקרה בוחן של עבריינות נוער עולי חבר העמים?

 

תוכן עניינים

מבוא  

שאלת המחקר 

משפט משווה וקטינות עבריינית. 

הצעות החוק  

עבריינות נוער בישראל.

התערבות שירות המבחן לנוער. 

חקיקה  

אסכולת הצדק המאחה

פסיקת בתי המשפט בענין אלימות בני נוער

ת.פ. 001/08 מ"י נגד פלוני- בית המשפט לנוער.

ת.פ. 222/08 - מ"י נגד פלונית בית המשפט לנוער 

מקרה בוחן: עבריינות נוער רוסי 

מורכבות גיל ההתבגרות

הקשר בין עלייה והגירה לסטייה חברתית ופשיעה

ממצאים - מדידה ואפיון הפשיעה ועבריינות בקרב העולים

שיעורי העבריינים והעבירות עולים לעומת ותיקים

סוגי העבירות 

עבירות מוסר  

עבירות בתחום הגוף.

עבירות אלימות נגד רכוש וקניין

סוגי עבירות בהן מעורב נוער עולה

ביביליוגרפיה  

פסיקה  

מאמרים, ספרות וכתבי עת

פסיקה 

דוחות ופרוטוקולים

 

עבריינות נוער היא עבריינות המבוצעת על ידי אדם צעיר המוגדר על פי החוק כקטין. יחסו של החוק לעבריינות כזו שונה מזה הניתן לעבירות של בוגרים.

עבריינות נוער מתייחסת לפשיעה המבוצעת על ידי אדם שגילו מתחת לגיל מסוים (בארצות הברית וישראל, למשל, הגיל הוא 18). גיל האחריות הפלילית המינימלי היה בישראל בעבר גיל 9, אולם כיום הגיל המינימלי לנשיאת אחריות פלילית הוא 12.

ככלל, יחס רשויות האכיפה והשפיטה במדינות המערב סלחני ומתחשב יותר כלפי עבריינים קטינים לעומת בגירים. הגישה היא בעיקרה חינוכית-שיקומית ומטרתה לנסות ולהוציא את הצעיר ממעגל העבריינות. ישנה גם הקפדה מיוחדת על שמירה על זכויותיו של העבריין הקטין.

נהוג לחשוב כי עבריינות מזוהה בעיקר עם המעמד הסוציו-אקונומי הנמוך, אך אין זה כך. הוכח כי עבירות מתבצעות בכל השכבות החברתיות, בין אם בקרב נערים ממשפחה הרוסה ובקרב "בני טובים", בין אם מדובר בנערים להורים שמכורים לסמים או אפילו בקרב נערים להורים שומרי חוק.

לא רק זאת, ניתן לראות כי עבריינות הנוער היא גם תוצר של רוח הזמן והתקופה. את זאת ניתן לראות בעובדה כי כאשר חלים שינויים בארץ חלים גם שינויים בשיעורי עבריינות הנוער ובאפיונם, כך גם בארצות אחרות. עקב השינויים החלים בארץ חלים גם שינויים בסוגי העבירות, כגון עבירות מחשב ואינטרנט על ידי נוער אשר לא היו קיימות בעבר וכיום עבירות אלו הם גם אמצעי לביצוע פשיעה חמורה יותר של עבירות רחוב הכוללות סחר בסמים, עבירות מין, פדופיליה, הימורים וכדומה.

כמו כן, נהוג לחשוב כי עבריינות הנוער היא בעלת אלמנטים ייחודיים בלבד, אך למעשה, ניתן למצוא בה אלמנטים רבים הלקוחים מתחום העבריינות המבוגרת. אמנם, בשונה מעבריינות המבוגרים, בני הנוער זוכים ליחס סלחני יותר מצד הגורמים המטפלים וזאת עקב היותם קטינים. המחוקק בישראל (הכנסת) קבע שכל זמן שנאשם הנו קטין הוא יזכה להגנות שונות במטרה להגן על גופו, נפשו ועל זכויותיו. בהגיעו של הקטין לגיל 18 הוא כבר לא ייקרא קטין אלא ייחשב כבגיר. אז תחול עליו באופן מלא האחריות הפלילית, כלומר יצטרך לשאת בתוצאות מעשיו.

קיימת התאמה בין רמת העבריינות, ובעיקר האלימות, לבין גיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות חלים שינויים פיזיולוגיים וסוציו-פסיכולוגיים המשפיעים על האלימות בעיקר בגיל זה. השינוי הפיזיולוגי מתבטא בעובדה שבגיל ההתבגרות קיימת הפרשה מוגברת של הורמוני מין, שעלולה לגרום לגילויים של אלימות. אלימות זו מחריפה ככל שלא גובשו מבנים נפשיים ובמקרים כאלו היא משרתת את הצורך הנואש, שחש המתבגר, וזאת מבחינה סוציו-פסיכולוגית, להגביר את רגשות העוצמה של ה"אני" ואת תחושת קיומו בעולם.

בנוסף לשינויים הנזכרים לעיל, בני הנוער חווים גידול בדרישות הסביבה בנוגע להתנהגות המצופה מהם ומרגישים כי הלחץ בשינוי התנהגותם גובר. לפי מחקרים וממצאים שנמצאו בתקופה האחרונה, נמצא כי לטענה זו אכן יש ביסוס, התנהגות עבריינית ובראשה אלימות שכיחה יותר בקרב בני הנוער בהשוואה לתקופות גיל אחרות.

 

מצגת אלימות נוער וילדים, רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

שרון, א' נוער בפלילים: שפיטה, דרכי טיפול וענישה. תל אביב: תמר

בן-ברוך, ס' 'לא די ב"כיבוי שרפות": עבריינות הנוער, המציאות ודרכי ההתמודדות'. ביטאון ארגון השוטרים הבינלאומי, 12

Posner, M. youth violence: Locating and Using the Data.Children's Safety

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות