עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שקרי נאשם המהווים סיוע לראיות, דיני ראיות, שקר כראיה (עבודה אקדמית מס. 10569)

‏290.00 ₪

12 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10569
עבודה אקדמית שקרי נאשם המהווים סיוע לראיות, דיני ראיות, שקר כראיה

תוכן עניינים

 

מבוא. 

תוספות ראיתיות. 

שקרי הנאשם.. 

דוגמא משקרי הנאשם במשפט קצב. 

חזקת חפות. 

ביבליוגרפיה. 

 

 

 

שקרים של הנאשם בעניינים מהותיים, התבטאויות מוקדמות המצביעות על תחושת אשם או בחירת נאשם שלא להעיד במשפטו יכולים כולם להיחשב כסיוע. הימנעות מעדות אינה יכולה לשמש סיוע לעדותו של ילד או אדם מוגבל בשכלו בפני חוקר.

תוספת ראייתית מסוג סיוע נדרשת כדי לבסס הרשעה על סמך עדות יחידה בכל אחד מן המקרים הבאים:

העדות היחידה היא של שותף לעבירה שהוא עד מדינה (למעט בעבירות שוחד או הימורים, משחקים מסוכנים והגרלות).

העדות היחידה היא של אדם עם מוגבלות שכלית, שניתנה בפני חוקר מיוחד.

העדות היחידה היא של ילד מתחת לגיל 14, בעבירה שחוק הגנת ילדים חל עליה, אשר נגבתה על ידי חוקר ילדים, והילד לא העיד בהליך העיקרי.

לצורך הרשעה בעבירות עדות שקר או המרדה.

 

הנשיא לשעבר משה קצב טען במשםטו בעצמו כי לא היו לו כל קשרים מיניים עם המתלוננות. בכך הרחיב קצב את יריעת המחלוקת, והקל על התביעה. סנגוריו ניסו לטעון טענה חלופית, לפיה גם אם יש בסיס לטענה כי בין קצב למתלוננות היו יחסים אינטימיים, הרי שאלה היו בהסכמה. בית המשפט המחוזי סירב להישמע לטענה והחליט לפקוד על הנאשם את עוון שקריו. פסק-דינו של השופט דנצינגר מגלה גישה ברורה של העדפת הערך של גילוי האמת. ההליך הפלילי אינו משחק שחמט בו טעות אחת במהלך גורמת להפסד. נאשם יכול לעשות טעות טקטית, ועדיין לא לאבד בכך את כל עולמו; בית המשפט הוא זה המופקד על שמירת זכויותיו של הנאשם, גם אם הוא לא השכיל לשמור עליהן בעצמו. הניסיונות לנתח את הסוגיה במשקפי שוויון והשוואה לנאשמים ולמקרים אחרים נידונו לכישלון. השתלשלות האירועים, האופן שבו התפתחו כתבי האישום, החזרה מהסדר הטיעון וטענת ההגנה מהצדק בשל מעורבות התקשורת, הופכים את הפרשה למיוחדת.

 

מאז חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק, אשר היו שכינוה המהפכה החוקתית, הועמדו זכויות היסוד של חשודים נאשמים ובכלל בעלי דין במשפט פלילי (כמו גם במשפט אזרחי) בדרגה חוקתית, אשר הביאה לשחיקת הכללים העוסקים בקבילותן של ראיות וניתן שיקול דעת רחב לשופט באשר למשקל המיוחס לכל ראיה. 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

גבריאל הלוי תורת דיני הראיות כרך א'-ד' (הוצאת הקריה האקדמית אונו).

יעקב קדמי על הראיות חלק רביעי ( אונ' ת"א, דיונון, מהדורה משולבת ומעודכנת)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות