עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/במחיר שפוי:99-390 שח. 

הנחה 20 אחוז לימי הקורונה: על כל המאגר! קוד הקופון נמצא בסוף שאלת המחקר בתקציר העבודה האקדמית על ביטקוין ומשבר הקורונה

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

חוות דעת על מרצים

secure

        תוצאת תמונה עבור פפר       Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס

             תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

 

עבודה אקדמית מוכנות לשינוי ארגוני : השפעת העובדים על הצלחת מיזוגים ורכישות (עבודה אקדמית מס. 10543)

‏290.00 ₪

 22 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10543
עבודה אקדמית מוכנות לשינוי ארגוני : השפעת העובדים על הצלחת מיזוגים ורכישות

 

תוכן עניינים

מבוא. 3

שאלת המחקר. 4

משתנים.. 4

השלכות של מיזוגים ורכישות. 4

עובדים מיזוגים ורכישות. 6

צמצום כח אדם.. 8

פרישה מרצון ומאי רצון של עובדים.. 8

ההשפעה על צמצום כח אדם.. 9

שיתוף עובדים בקבלת החלטות. 11

גורמי ההתנגדות לשינוי 12

התנגדות עקב תקשורת לקויה. 14

סיכום.. 18

ביבליוגרפיה. 20

 

עבודה זו תבחן כיצד באה לידי ביטוי התנהגות העובדים ומוכנותם לשינו ארגוני על הצלחת מיזוגים ורכישות. מאמצע שנות ה- 80, חלה עליה מתמדת במס׳ המיזוגים והרכישות בעולם הנובעת בעיקר מרצונן של החברות הרב-לאומיות להרחיב את פעילותן ברמת הגלובלית ולהתעצם אסטרטגית וכלכלית ביחס לחברות המתחרות. מיזוג או רכישה נחשב לתהליך מורכב ובעייתי וקיומו של איגוד עובדים בחברה עשוי להוסיף למורכבות התהליך. שאיפתו הבסיסית של האיגוד הוא למקסם את ההכנסה של העובדים, תוך התנגדות למהלכים שיפגעו בכח האדם שאותו הוא מייצג, דבר העומד בסתירה לרצון החברה למקסם את רווחיה. מתחילת שנות השמונים, חלה ירידה דרמטית במס׳ העובדים המאוגדים בעולם, כתוצאה מתהליך הגלובליזציה, מביזור שוק העבודה ומהשינויים ברגולציה של יחסי העבודה. נוצר מצב, שכוחות השוק הבינלאומי פרצו את גבולות מדינת הלאום, דבר שגרם לירידת כוחו של הממסד המעמדי במדינות. במקביל, נוצר הצורך בהתאמת הסדרי שוק העבודה לשינויים הטכנולוגיים והמבניים. 

מיזוגים ורכישות עשויים להשפיע על כח אדם במגוון נושאים כגון: צמצום כח אדם, תוכניות פיצויים ותגמולים, גיוס עובדים, ניוד עובדים בין מחלקות שונות בארגון, שינוי במבנה התפקידים בארגון, חופשות וימי מחלה, רווחה, חלוקת רווחים לעובדים, פיתוח קריירה פנים ארגונית ועוד. 

למחקר זה כפי שכבר צוין בהקדמה ארבע מטרות עיקריות: הראשונה, בחינת ההשפעה של מיזוגים ורכישות על צמצום כח אדם. השניה, בחינת ההשפעה של מיזוגים ורכישות על תפוקות כח אדם. השלישית, בחינת ההשפעה המתערבת של קיום איגוד עובדים על צמצום כח אדם ותפוקות כח אדם בעת מיזוגים ורכישות. הרביעית, בחינת ההשפעה של מיזוגים ורכישות על צמצום כח אדם ותפוקות כח אדם לפי השיוך הסקטוריאלי, תוך השוואה בין חברות שהתמזגו או רכשו לבין כלל החברות באותם סקטורים. פרק זה עוסק בבחינת השפעות אלו, כשמודל המחקר המוצג בתרשים 1 מציג את המשתנים הנבחנים במחקר והוא נגזר מהמסגרת התיאורטית שתפורט בהרחבה בהמשך בפרק זה הכולל ארבעה תתי פרקים: הראשון, עוסק בהשפעה של מיזוגים ורכישות על צמצום כח אדם. השני, עוסק בהשפעה של מיזוגים ורכישות על תפוקות כח אדם. השלישי, עוסק בהשפעה המתערבת של קיום איגוד עובדים על צמצום כח אדם ותפוקות כח אדם בעת מיזוגים ורכישות. הרביעי, עוסק בהשפעה של מיזוגים ורכישות על צמצום כח אדם ותפוקות כח אדם לפי השיוך הסקטוריאלי.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

שגיא א.  קבלת שינויים בארגונים באמצעות שיתוף או הכוונה? חיבור לשם קבלת

תואר "דוקטור לפילוסופיה", המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר- אילן.

ש. פוקס הפסיכולוגיה של התנגדות לשינוי, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, ר"ג.

 

 

Aldrich, Howard & Sproule, Clare P. The Impact of Corporate Mergers on Industrial and Labor Relations. In Mergers Edited by Goldberg,Walter H. New York: Nichols.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות