עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית תאונות עבודה- דין המעביד, מניעת תאונת עבודה, חקירת תאונות עבודה (עבודה אקדמית מס. 10519)


‏290.00 ₪

35 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10519
עבודה אקדמית תאונות עבודה- דין המעביד, מניעת תאונת עבודה, חקירת תאונות עבודה

 

תוכן עניינים

מבוא.................... 4

טופס 211 - תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה................. 4

ערעור על החלטת המל"ל......................................................... 4

זכות השיפוי....................................................................................... 6

פטור המזיק האזרחי..................................................................... 6

זכאות כפולה לפיצוי.......................................................................... 7

מחלת מקצוע.............................................................................................. 8

מקרים מיוחדים של פגיעה בעבודה........................................................... 8

סטטיסטיקה.............................................................................. 9

תאונת עבודה............................................................................. 9

איזה זכויות מגיעות לאדם אשר נפגע בעבודתו?............................................................................ 11

מה במידה והתאונה קבועה?................................................... 11

הוצאות רפואיות, מי משלם?............................................................... 12

כשתאונת העבודה איננה מוכרת............................................ 12

מהי למעשה תאונת עבודה לפי החוק ?................................................... 13

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?.............................................. 13

איזה סכום של פיצויים ניתן לקבל בעקבות פגיעה בתאונת עבודה ?.............................. 13

מה עליך לעשות בשלב ראשון לאחר תאונת עבודה ?.............................................. 14

חזקת תאונת עבודה.................................................. 14

זכות השיפוי של המוסד לביטוח לאומי:.......................................... 15

ההסדר הסטטוטורי הקיים..................................................... 15

ניתוח הוראות החוק...................................................................... 16

קושיות פרשניות כשהמזיק איננו המעביד........................................................ 16

דין המעביד................................................................................ 18

שחרור המזיק מבחינת המשפט הרצוי................................... 18

אחריותו של המזיק כגורם מרתיע........................................... 19

חקיקה סוציאלית כמכשיר להטבת נזקים אך לא לביטול אחריות בנזיקין........................ 20

התניית אחריותו של המזיק במעמדו של הניזוק.............................. 20

שחרור המזיק..................................................................... 20

פיצוי הנפגע משני המקורות מבחינת המשפט הרצוי........................................... 21

הנזקים המכוסים על-ידי הגימלה............................................................. 21

דמי פגיעה............................................................................. 21

גימלת שאירים.................................................................. 22

בעית גימלאות השאירים............................................................ 22

על זהות התקבולים שמתוכם מממש המוסד את זכות השיפוי............................ 22

שיטת חישוב פיצויי הנזיקין ויחסה לתורת השיפוי................................................. 23

על ערכם הכלכלי הריאלי של תקבולי הפיצויים.................................................... 23

הוון פיצויים והוון גימלאות......................................................................... 24

השפעת פשרה על שיפויו של הניזוק............................................... 24

רשלנות תורמת................................................................... 25

השפעת הזכאות לסוגי גימלה מיוחדים על שיפוי הניזוק...................................... 26

פיצוי הנפגע משני המקורות........................................................ 26

דין המעביד.................................................................... 26

פעילות נדרשת במקום העבודה בעקבות תאונת עבודה........................... 29

דיווח על מקרה מסוכן............................................................... 29

חקירת תאונות עבודה.................................................................

חקירת התאונה צריכה לכלול את הנושאים הבאים:......................... 31

מידע סטטיסטי על תאונות עבודה.......................................................... 31

הצעה לתיקון......................................................................... 32

סיכום................................................................................... 33

ביבל'

 

מלבד התאונה עצמה יש פגיעה נלווית באיכות חיים של הנפגע וקרוביו: פרוצדורות רפואיות, מילוי טפסים, ריצות אחרי הביטוח לאומי וכו' .

טופס 250 - בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה :

מילוי טופס 250, מיועד לאפשר קבלת טיפול רפואי ראשוני, לעובד שכיר שנפגע בתאונת עבודה והוא משמש כמעין הפניה למיון.

הטופס ימולא על כל פרטיו על ידי המעסיק או על ידי אחראי, שימונה על ידו.

טופס זה אינו מהווה אישור הכרה בתאונה כפגיעה בעבודה, שכן כמצוין לעיל, ההחלטה על כך נעשית על ידי המוסד לביטוח לאומי.

על מנת שלא לאבד את הזכאות לתשלום דמי תאונה, יש לגשת ולקבל טיפול רפואי תוך 72 שעות ממועד הפגיעה.

התביעה לתשלום דמי פגיעה מוגשת על גבי טופס בל 211, אותו יש לצרף למסמכים הרפואיים, לסיכום מחלה, לדוח חדר מיון מבית החולים או לכל מסמך אחר, המעיד על הנזק הרפואי שנגרם כתוצאה מהפגיעה.

במקרים בהם החלטת המוסד לביטוח לאומי אינה מספקת, ניתן לערער עליה לפני בית הדין לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין לעבודה, בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה, של המוסד לביטוח לאומי בדבר החלטתו.

באם הנך שוקל/ת להגיש ערעור על החלטתו של המוסד לביטוח לאומי בנוגע לפגיעתך בתאונת עבודה, מומלץ להקדים ולפנות לקבלת יעוץ משפטי אישי, באמצעות עורך דין הבקיא בתחום. ישנם מקרים בהם מבחינה פיזית, העובד מסוגל לחזור לעבודה, אך רק בהיקף שעות קצר ממה שנהג לעבוד בעבר, או אם מדובר בפגיעה שבעקבותיה נקבעת לעובד נכות זמנית או בפגיעה בלתי הפיכה והוא אינו יכול לשוב לעבודתו, כי אז העובד ראשי לפנות לרופא תעסוקתי ולקבל את הנחיותיו.

בנסיבות שבהן לא ניתן לדרוש מעובד להמשיך בעבודתו עקב במצו הבריאותי, ובמקרים בהם המעסיק לא יוכל לבוא לקראת העובד עם הצעה לשינוי אופי המשרה והתאמתה למצבו החדש של העובד, העובד יכול להתפטר

.

 

באופן תיאורטי ניתן לאמר שקיימות ארבע אפשרויות לגבי הזכיה בכספי הפיצויים המשתלמים על-פי פקודת הנזיקין בגין תאונת עבודה[1]. ראשית, ניתן היה לאפשר לעובד לגבות כספים אלה במלואם בנוסף לגימלאות שקיבל מן המוסד. שיטה דומה היתה נוהגת, למשל, אילו הגימלאות היו משתלמות שלא על-ידי המוסד לביטוח לאומי[2] כי אם על-ידי חברת ביטוח חיים או תאונות אישיות. שנית, ניתן היה לאפשר למוסד להשתפות מן המזיק כדי שיעור הגימלאות ששילם. שיטה דומה היתה נוהגת, למשל, אילו הגימלאות היו משתלמות שלא על-ידי המוסד לביטוח לאומי, כי אם על-ידי חברת ביטוח רכוש. שלישית, ניתן היה לשחרר את המזיק כדי שיעור הגימלאות שקיבל הניזוק מן המוסד. שיטה דומה נוהגת למשל בכמה מארצות סקנדינביה לגבי ניזוקים הזכאים להטבת נזקים מחברת ביטוח. ורביעית, ניתן היה לעשות קומבינציה של שתיים או יותר מתוך השיטות האמורות. דוגמה לפיתרון מעורב כזה ניתן למצוא באנגליה, שם זכאי העובד שניזוק למחצית סכום פיצויי הנזיקין שהיה זכאי לו אילולי זכאותו לגימלאות. ההבדל בין שיטה לשיטה מתבטא בהפרשים ניכרים בנטליו הכספיים של כל אחד מן הצדדים ועל כן טמונה בו חשיבות מעשית גדולה. הבחירה בין החלופות אינה קלה והיא חייבת להיות מודרכת על-פי השקפת עולמו הכלכלית והסוציאלית של מבצע ההחלטה. בחירה כזו נעשתה על-ידי המחוקק בסעיפים 150 עד 155 לחוק הביטוח הלאומי וסעיף 82 לפקודת הנזיקין.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

א' ריבלין תאונת הדרכים - סדרי דין וחישוב הפיצויים (מהדורה שנייה, תשנ"ו) 92.

מנחם גולדברג, עודכן הביטחון הסוציאלי, הוצאת סדן. תשע"ג

א' פורת "צמצום תחולתו של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים" ספר השנה של המשפט בישראל (א' רוזן-צבי עורך) 

465 .E.R 139 ,365 B.C 15 .Co .Ass Life London and India The .v Dalby

(.Ch .Exch), England of Laws ,(Simonds) Halsbury


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)