עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית רכישות ומיזוגים של תאגידים, הקשר בין רכישות ומיזוגים לבין ביצועי החברה (עבודה אקדמית מס. 10385)

‏290.00 ₪

28 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10385
 עבודה אקדמית רכישות ומיזוגים של תאגידים, הקשר בין רכישות ומיזוגים לבין ביצועי החברה

תוכן העניינים:

 

 

 1. 1.      מבוא
 1. 2.      סקירת ספרות

2.1     רכישות ומיזוגים
2.2     משתנה תלוי: ביצועי חברה
2.3     משתנים בלתי תלויים
2.4     הקשר בין רכישות לבין ביצועי החברה
2.5     הקשר בין מיזוגים לבין ביצועי החברה

 1. 3.      טבלת מחקרים עיקריים
 1. 4.      דיון ומסקנות
 1. 5.      השלכות המחקר
 1. 6.      מגבלות המחקר
 1. 7.      המלצות למחקרים עתידיים
 1. 8.      ביבליוגרפיה

 1. שווי חברה – אין כל ספק שמדד שווי חברה הוא הפרמטר העיקרי והחשוב ביותר עליו ניתן להישען ולעמוד את מידת הצלחה של נקיטת אסטרטגיית רכישה או מיזוג. ניתן לעמוד את פרמטר זה קודם כל בעליית ערך המניות שלה או שווי שוק מוערך של החברה. (H Donald Hopkins)
 1. צמיחה – צמיחה של החברה יכולה לבוא לידי ביטוי למשל בעליית במחזור העסקי של החברה, או לחילופין גידול בנתח שוק לעומת מצב התחלתי לפני נקיטת אסטרטגיית רכישה או מיזוג. (Kees Cools, Kermit King, Miki Tsusaka, Chris Neenan ).
 1. הגברת כוח תחרותי של החברה – פרמטר נוסף למדידת שיפור בביצועי החברה היא הגברת כוח תחרותי שלה בשוק אל מול המתחרים שלה. (James Coyne).

משתנים בלתי תלויים

 1. רכישה ידידותית – עולה מתוצאות מחקר שרכישות ידידותיות מסייעות לשילוב מוצלח של חברות המעורבות ברכישה. החברות שואפות לשלב את פעילותן כך שתיווצר סינרגיה חיובית. (Mike Laine, David Tyler Anonymous ).
 1. בדיקת התאמה – בחירה זהירה וקפדנית של חברת היעד הערכה כיצד לנהל משא ומתן היא עוד סיבה נוספת להצלחה.יתרות פיננסיות הן בחברה הרוכשת והן בחרבה הנרכשת תורמות להצלחת הרכישה. הקפדה על חוב קטן עד בינוני בחברה החדשה גם היא מאפיין חשוב של רכישה מוצלחת. (Kees Cools, Kermit King, Miki Tsusaka, Chris Neenan).
 1. גמישות וכושר הסתגלות – ככל שמנהלי החברה הרוכשת ומנהלי החברה הנרכשת מנוסים יותר בניהול שינויים הם יצליחו יותר בהתאמת כישוריהם לסביבה החדשה, ובעקבות זה בשילוב שני הארגונים. עניין זה חשוב במיוחד כאשר לשתי החברות תרבויות ארגוניות שונות. כישורי ההסתגלות של שתי החברות מאפשרות להן לשלב את נכסיהן במהירות רבה יותר ובצורה יעילה יותר. כל זה נעשה עם חסכון של המשאבים שלהן. (Anonymous ).
 1. חדשנות והשקעה בפיתוח – השקעה ניכרת במחקר ופיתוח מצביע על מחויבות של ממש אצל מנהלים לטפח את התחדשות .מאפיין זה הפך לחיוני ביוצר להצלחת הרכישה ולהשגת תחרותיות כוללת בנוף תחרותי של השוק המודרני. (Mike Laine, David Tyler ).
 1. גורמים משלימים – כאשר נכסי החברה הרוכשת משלמים את נכסי החברה הרוכשת עולים סיכויי להצלחה של הרכישה, זאת מאחר ושילוב הנכסים המשלימים של שתי החברות יוצר סינרגיה. (Mike Laine, David Tyler).
 1. בעיית אינטגרציה – לא תמיד מצליחות החברות להשיג אינטגרציה ביניהם הדבר יכול לבוא לידי ביטוי בדברים כמו תקשורת ביניהם, הבנה הדדית כמו כן לא מצליחות החברות ליצור סינרגיה חיובית. ישנם מחקרים שמראים כי כשליש של חברות אשר נוקטות באסטרטגיית רכישה נוכלות כישלון עקב בעיית אינטגרציה. (H Donald Hopkins) מתוך מאמר של (Shirvastava ).
 1. גודל מופרז – מרבית הרכישות מגדילות את החברה ולמעשה יוצרות חברה גדולה יותר. יתרון לגודל אמור לסייע לחברה בתחומים ארגוניים שונים, יתרון לגודל אכן כן יוצר יתרון הרגוני בתחומים שונים, אבל רק כאשר חבר חדשה אינה גדולה מדי, כלומר לפעמים עלויות נוספות לנגרמות עקב צירוף חברה גדולה יותר עולות על שיפור ביעילות המושג על ידי יתרון לגודל. James Coyne) ).
 1. הערכה כושלת של חברת היעד – חברה הרוכשת בודקת את חברה הנרכשת תרם ביצוע הרכישה. במהלך בדיקה זאת נבדקים פרמטרים רבים כמו הבדלים בתרבות ארגונית בין החברות, מימון עסקה מתוכננת ועוד, לעיטים נוהגות חברות לשלם מחיר מופרז עבור החברה הנרכשת כלומר תוספת מחיר גדולה מאוד מעל המחיר הריאלי של החברה.
 1. השתלטות עוינת – בהשתלטות עוינת נוצרים יחסי איבה בין צוותי ניהול הבכיר של שתי החברות. מצב זה משפיע לרעה על יחסים ועל נוהלי העבודה בחברה החדשה. (Mike Laine, David Tyler).(Anonymous ).
 1. כישלון בהשגת סינרגיה – לפעמים נוצר מצב שהחברות לא מצליחות להתנהל יחד ולגרום לשילוב נכסים בכדי להשלים אחת את השנייה ובכך ליצור יתרון תחרותי, קשיים אלו מונעים מחברות למעשה להשיג סינרגיה חיובית ביניהם. (Mike Laine, David Tyler).

 

שלב הראשון באסטרטגיית רכישה נקרא טווח קצר ניתן לחלק אותו לשני חלקים:

1. חלק ראשון שנמשך כשנתיים שבמהלכם בד"כ לא נעשים שינויים קיצוניים בחברה שנרכשה על מנת לא לזעזע את המערכת אלה שינויים קלים. מטרות בחלק זה הם לרכוש אמון בחברה שנרכשה, ללמוד ולהכיר את החברה מבפנים על מנת להסיק מסקנות ולגבש פעולות להמשך בדכי ליישם אותם בחלק השני. (James Coyne ).

2. חלק שני שנמשך כשלוש שנים בה כהמשך לחלק הראשון. בחלק זה נעשים שינויים יותר משמעותיים בחברה שנרכשה על בסי מידע שנרכש במהלך חלק הראשון כמו למשל החלפת הנהלה או שינוי מבנה ארגוני. (James Coyne ).

שלב שני באסטרטגיית רכישה נקרא טווח ארוך, בשלב זה החברה כבר נמצאת לאחר שלב שינויים שבוצע בהנהלת החברה ובמבנה הארגוני של החברה. לחברה בשלב זה ישנה אסטרטגיה מגובשת אשר אותה ההנהלה רוצה ליישם בפועל.

כמו כן מכאן והילך החברה נדרשת להציג תשואות מעל הממוצע המקובלת בענף וגם להחזיר את ההשקעה שהושקעה ברכישתה ובהתארגנות מחדש. (Mike Laine, David Tyler ).

 

אומנם לא כל אסטרטגיית רכישה או מיזוג של חברות מצליחות להניב תשואות מעל הממוצע בעבור בעלי המניות, אך ישנם כאילה שבכל זאת מצליחות ליישם זאת, נציג מספר סיבות שבזכותם רכישה או מיזוג יכולים להיות מוצלחים:

סיבות לכישלון

ישנם חוקרים אשר מצעו שהרבה ממנהלי חברות טוענים שהם לא יצליחו באסטרטגיית רכישה ומיזוג למרות שאחרים נחלו כישלון באותו מקום. (H Donald Hopkins ) מתוך מאמר של(Seth, Song, & Petit).

כמו שצוין בתחילת הפרק לא כל אסטרטגיית רכישה או מיזוג מניבות תשואות מעל לממוצע בעבור בעלי המניות של החברה הרוכשת ננסה להבין מדוע דבר זה קורה ולכן נציג מספר סיבות אשר בגללם נקיטת אסטרטגיית רכישה או מיזוג עלולה להיות מהלך כושל של החברה.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים ) 

יוסף גרוס מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי (עורכים, אהרן ברק, יצחק זמיר, דוד ליבאי) נבו

Homburg C. & Bucerius M. “ Is speesd of intergration really a success factor of mergers and acquisitions? An analysis of the role of internal and external relatedness”. Strategic Management Journal, 27: 347-367.

Nolop .B ”Rules to Acquire By”. Harvard business Review, 129-151.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת