עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית תוכנית עסקית סנדלריה מודרנית (עבודה אקדמית מס. 10364)

‏290.00 ₪

54 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10364
 עבודה אקדמית תוכנית עסקית סנדלריה מודרנית

 

הסנדלרייה
Since 1934
2
תוכן עניינים
תקציר מנהלים .............................................................................................................................. 3
תמצית תאור המיזם ....................................................................................................................... 4
סקירה ענפית – מפעילי אירוח ומרכזי מבקרים בצפון ......................................................................... 6
סקירה ענפית – שוק ההנעלה .......................................................................................................... 8
תאור השוק ................................................................................................................................. 01
לקוחות ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 01
מתחרים ותחרות ................................ ................................ ................................ ................................ .......................................... 01
עמדות בנוגע להקמת סנדלרייה באצבע הגליל - סקר צרכנים וניתוח תוצאות................................ ................................................. 01
ניתוח מידת התחרותיות עפ"י מודל חמשת הכוחות של פורטר ................................ ................................ ...................................... 61
אסטרטגיה עסקית ....................................................................................................................... 31
משתתפים ובעלי עניין ................................ ................................ ................................ ................................ ................................... 11
תיאור המוצרים והשירותים ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 11
מטרות ויעדים אסטרטגיים ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 10
תכנית שיווקית ............................................................................................................................ 33
תוכנית השקעות .......................................................................................................................... 33
תוכנית תפעולית ......................................................................................................................... 36
תוכנית עבודה ארגונית................................................................................................................. 40
תכנית פיננסית ............................................................................................................................ 44
ניתוח רגישות ............................................................................................................................. 43
מקורות מימון .............................................................................................................................. 43
סיכום ......................................................................................................................................... 48
נספחים ...................................................................................................................................... 44
3
תקציר מנהלים
אזור הגליל בכלל ואצבע הגליל בפרט הפכו בשנים האחרונות לאחד היעדים המועדפים בתיירות הפנים. מגמה זו
מושכת משקיעים רבים לאזור מכל תחומי התיירות והאירוח וניכר שינוי מגמתי במאפייני מהבקרים והביקורים
כשהמבקרים מחפשים בנוסף לאטרקציות מהנות גם מימד ערכי נוסף בין אם חומרי או תרבותי.
המיזם: סנדלריית בוטיק היסטורית הפועלת כמרכז מבקרים חי ללקוחות מזדמנים ולקבוצות מאורגנות מכל רחבי
הארץ תוך כדי הפעלתה במקביל כעסק יצרני המעניק שירותי תיקון ומכירת מוצרי עור ייחודיים ללקוחות מהאזור.
הכוונה היא בעיקר לפתח בסנדלרייה מרכז מבקרים המציג את התהוות המקום כסנדלרייה לאורך עשרות השנים
האחרונות, בשילוב סדנאות התנסות חווייתית ביצירה בעור.
המיקום הנבחר הוא מבנה 'הבית הראשון' ) 3291 ( בקיבוץ איילת השחר ששימש מתחילת שנות החמישים ועד היום
כסנדלרייה מקומית בעלת ידע וניסיון רב. 'הבית הראשון' צפוי להיות בעתיד חלק ממיזם תיירותי כולל בקיבוץ איילת
השחר, במימון ובחסות המועצה לשימור אתרים, תוך שימוש ב 2 מבנים נוספים לשימור אשר יחד יהוו קומפלקס
תיירותי שייקרא "כביש הפרסה".
תוצאות סקרים שנערכו לגבי היתכנות המיזם מראים שגלובליזציה, שימוש גובר במיקור חוץ בתחום מוצרי הצריכה
)בעיקר הלבשה והנעלה( והענף עצמו הנמנה עם 'מלאכות נעלמות' מעמידים את המיזם כולו ברמת אי וודאות
גבוהה בנושא היתכנות צריכת השירות הבסיסי )סנדלרות( שהמקום אמור להציע. לפיכך, המיזם יהיה חייב לייצר
מרכז רווח אחר שאינו נשען על סנדלרייה כעסק תחרותי, לכן נבחנה האפשרות להפעילו בעיקר כמרכז מבקרים
חוויתי לצד החזרת כושר הייצור המקומי.
פלח השוק כולל כ 105,555 לקוחות פוטנציאליים בשנה המסיירים במרכזי המבקרים השונים בגליל. מתוכם מספר
אחוזים בודדים כולל מבקרים מזדמנים יוממים המטיילים בקבוצות קטנות של עד 6 נפשות בקבוצה.
היתכנות צריכת השירות מתוך אחוזים אלו היא גבוהה )עפ"י תוצאות הסקרים( ובתכנית העסקית נלקחו בחשבון
כ 055 קבוצות )לפחות( בשנה.
הסיכון העסקי והפיננסי לתפעול הסנדלרייה נמוכים מאוד היות ומרבית המימון הוא חיצוני וההשקעה הראשונית
הנדרשת היא מאוד נמוכה- כל הציוד הנדרש קיים במקום ולמעט כמה מאות שקלים בודדים אין עלויות קבועות
נוספות.
חשוב לציין כי כל השקעת שימור המבנה הינה ע"ח מועצת לשימור אתרים בסכום של כ- 055,555 ₪. מצד היזמים
נדרשת השקעה עצמאית של כ 30,555- ₪ סה"כ לרכישת ציוד )מכונת תפירה חדישה( ושיווק ראשוני.
בנוסף קיימת תמיכה של הקיבוץ על מנת לצמצם עוד את העלויות הקבועות במידת האפשר.
העבודה במקום תתבצע בפועל ע"י 9 יזמים:
שאול שבתאי ) 63 (, סנדלר זה 05 שנה באותה הסנדלרייה- איש נעים נוח בעל ידע וניסיון רב בתחום.
) משה הראל, ) 34 BA כלכלה וניהול, בעל ניסיון יזמי כמתפעל עסק עצמאי בעל יצירתיות וגישה מקצועית לתחום
השירות. תחומי הפעילות: יהיה אחראי לשיווק, תיאום וניהול פיננסי וסיוע באירוח קבוצות במידת הנדרש.
במידת הצורך ישנה אופציה להשתמש בקבלני משנה )מדריכי קבוצות( בעלות משתנה עפ"י מספר הביקורים.
חשוב לציין כי יש בכוונת היזמים להשתמש לליווי המיזם בשירות מט"י צפון הגליל.
4
תמצית תאור המיזם
המיקום הנבחר הוא מבנה 'הבית הראשון' ) 3291 ( בקיבוץ איילת השחר ששימש ועדיין משמש במשך עשרות שנים
כסנדלרייה מקומית. הסנדלרייה שתשוחזר בקיבוץ איילת השחר תהיה יחידה במינה ותמוקם במבנה אבן עתיק
בקיבוץ. השיפוץ והכנת המבנה לעבודה ייעשו וימומנו ע"י המועצה לשימור אתרים.
בתחילת הפעילות העסקית הסנדלרייה תספק שירות תיקונים וייוצרו מוצרי בוטיק למכירה ללקוחות פרטיים.
בעתיד הכוונה היא לפתח במקום את תחום הסנדלרות בשני מישורים:
.3 אינטגרציה אנכית לפנים- שירות ומכירת מוצרים במקום עצמו ישירות ללקוח הסופי.
.9 אינטגרציה אופקית – התרחבות לשירותי תיקון ומכירה של מוצרי עור שונים נוספים.
לצד הפעילות היצרנית, חלקים מהמבנה ייוחדו למיצגים מוזיאליים ומרכז מבקרים המציגים את התהוות המקום
כסנדלרייה לאורך עשרות השנים האחרונות, בנוסף חלק מהמקום ישמש גם כמרכז התנסות חווייתית במלאכת
הבורסקאות.
בעיצוב המקום יושם דגש על שימור הערך ההיסטורי של המקום וזאת על מנת לפתח אסטרטגיית שיווק לתיירות
כלל ארצית ומקומית סביב האלמנטים המקוריים הקיימים במקום.
הסנדלרייה תפעל 0 ימי עבודה בשבוע )כולל שבת( ותספק שירות למספר גורמים במקביל: לקוחות פרטיים ועסקיים
וקבוצות מבקרים.
כדי להקל על כיסוי העלויות השוטפות של המקום – ייתכן ובעתיד חלקו יושכר לאמנים בתחום הבורסקאות
המעוניינים להשתמש בשטח עבודה בסנדלרייה ע"ב קבוע ובשימוש של יום בשבוע לטווח מוגדר מראש של שנה.
שאר ההכנסות יתקבלו משלושת סוגי הלקוחות: תיירותיים, פרטיים ועסקיים.
הלקוחות מהמגזר התיירותי יוכלו ליהנות מסיור חווייתי מודרך במקום בין עם ע"י הסנדלר ובין אם ע"י מורה דרך
מקומי )קבלן משנה(- תלוי בגודל הקבוצה ובאופייה. הקבוצות הגדולות יגיעו רק בתיאום מראש ויכללו לכל היותר 30
מבקרים בכל קבוצה ותידרש עבור כל קבוצה כזו עלות פר כל הקבוצה. גם הקבוצות הקטנות יוכלו להגיע רק
בתיאום מראש ויכללו כ 6 מבקרים בקבוצה בממוצע. קבוצות שיגיעו ללא תיאום יוכלו להתקבל רק במידת האפשר.
הלקוחות הפרטיים יוכלו למסור נעליים לתיקון תמורת תשלום פר תיקון ובנוסף יוכלו לרכוש במקום מוצרי הנעלה
ייחודיים ובמהדורה מוגבלת ואף יוכלו ליהנות מסיור חופשי במקום. הלקוחות העסקיים הכוללים חנויות נעליים, ייהנו
ממתן שירות תיקון מוצרים במסגרת האחריות אותה הם מעניקים ללקוחותיהם.
יעוד:
סנדלריית בוטיק היסטורית הפועלת הן כמרכז מבקרים חווייתי ללקוחות מזדמנים ולקבוצות מאורגנות מכל רחבי
הארץ והן כעסק יצרני המייצר במקום סנדלי ילדים ומוצרי עור נוספים ומעניק שירותי תיקון ללקוחות פרטיים
מהאזור.
אפיון:
מרכז מבקרים פעיל שבנוסף להיותו אתר מורשת גלילית ישמש גם לייצור ותיקון נעליים ומוצרי עור נוספים )תיקים,
חגורות וכו'(, הייצור והתיקון ייעשו במקום בשיטות מסורתיות ובעבודת יד ויידרש עבורם מחיר ממוצע+. ללקוחות
המקומיים )תושבי קיבוץ איילת השחר( תינתן הנחה מיוחדת.
5
צורת השירות:
עבור שירות התיקון והמכירה: לקוחות פרטיים מזדמנים יקבלו שירות דלפק. במקום יוקצה מקום מיוחד למסירת
ואיסוף תיקונים. בהמשך יוקצה מקום גם למכירת מוצרים מקוריים.
התשלום ייעשה במזומן בלבד ומסירת התוצר המוגמר תיעשה רק אחרי קבלת התשלום.
שירות הכולל ביקור פעיל במקום יתבצע עם הופעת קבוצות ובתאום מראש. הקבוצות יאורחו ע"י אחד היזמים ויינתן
להם סיור מודרך הכולל גם התנסות אישית.
מודל עסקי:
הכנסות ע"ב מזומן מתשלום של הלקוחות עבור: ביקור מודרך במרכז המבקרים, תיקון נעליים ומוצרי עור שונים
וקניית מוצרי בוטיק )סנדלים, תיקים, חגורות(.
היזמים:
שאול שבתאי ) 66 (, סנדלר זה 05 שנה באותה הסנדלרייה- איש נעים נוח בעל ידע וניסיון רב בתחום.
תחומי הפעילות: תיקון וייצור מוצרים
) משה הראל, ) 34 BA כלכלה וניהול, בעל ניסיון יזמי כמתפעל עסק עצמאי בעל יצירתיות וגישה מקצועית לתחום
השירות. תחומי הפעילות: ייצור סנדלים ומוצרים נוספים , הזמנת חומרים ומלאי ח"ג, שיווק, תיאום וניהול פיננסי.

 

תוכן עניינים

תקציר מנהלים ...................................................................................... 3

תמצית תאור המיזם ............................................................ 4

סקירה ענפית – מפעילי אירוח ומרכזי מבקרים בצפון ................... 6

סקירה ענפית – שוק ההנעלה ...................................... 8

תאור השוק ............................................................ 01

לקוחות ...................................... 01

מתחרים ותחרות ........... .......................................... 01

עמדות בנוגע להקמת סנדלרייה באצבע הגליל - סקר צרכנים וניתוח תוצאות.........  01

ניתוח מידת התחרותיות עפ"י מודל חמשת הכוחות של פורטר ..61

אסטרטגיה עסקית .................................................................... 31

משתתפים ובעלי עניין ..................... ................................... 11

תיאור המוצרים והשירותים ................................ ........................... 11

מטרות ויעדים אסטרטגיים ............................... ............................ 10

תכנית שיווקית .......................................................................... 33

תוכנית השקעות .................................................................. 33

תוכנית תפעולית ............................................................... 36

תוכנית עבודה ארגונית...................................................... 40

תכנית פיננסית ............................................................ 44

ניתוח רגישות ........................................... 43

מקורות מימון ........................................................................ 48

נספחים ............................................................... 44

 

 

אזור הגליל בכלל ואצבע הגליל בפרט הפכו בשנים האחרונות לאחד היעדים המועדפים בתיירות הפנים. מגמה זו

מושכת משקיעים רבים לאזור מכל תחומי התיירות והאירוח וניכר שינוי מגמתי במאפייני מהבקרים והביקורים

כשהמבקרים מחפשים בנוסף לאטרקציות מהנות גם מימד ערכי נוסף בין אם חומרי או תרבותי.

המיזם: סנדלריית בוטיק היסטורית הפועלת כמרכז מבקרים חי ללקוחות מזדמנים ולקבוצות מאורגנות מכל רחבי

הארץ תוך כדי הפעלתה במקביל כעסק יצרני המעניק שירותי תיקון ומכירת מוצרי עור ייחודיים ללקוחות מהאזור.

הכוונה היא בעיקר לפתח בסנדלרייה מרכז מבקרים המציג את התהוות המקום כסנדלרייה לאורך עשרות השנים

האחרונות, בשילוב סדנאות התנסות חווייתית ביצירה בעור.

המיקום הנבחר הוא מבנה 'הבית הראשון' בקיבוץ איילת השחר ששימש מתחילת שנות החמישים ועד היום

כסנדלרייה מקומית בעלת ידע וניסיון רב. 'הבית הראשון' צפוי להיות בעתיד חלק ממיזם תיירותי כולל בקיבוץ איילת

השחר, במימון ובחסות המועצה לשימור אתרים, תוך שימוש ב 2 מבנים נוספים לשימור אשר יחד יהוו קומפלקס

תיירותי שייקרא "כביש הפרסה".

תוצאות סקרים שנערכו לגבי היתכנות המיזם מראים שגלובליזציה, שימוש גובר במיקור חוץ בתחום מוצרי הצריכה

)בעיקר הלבשה והנעלה( והענף עצמו הנמנה עם 'מלאכות נעלמות' מעמידים את המיזם כולו ברמת אי וודאות

גבוהה בנושא היתכנות צריכת השירות הבסיסי )סנדלרות( שהמקום אמור להציע. לפיכך, המיזם יהיה חייב לייצר

מרכז רווח אחר שאינו נשען על סנדלרייה כעסק תחרותי, לכן נבחנה האפשרות להפעילו בעיקר כמרכז מבקרים

חוויתי לצד החזרת כושר הייצור המקומי.

פלח השוק כולל כ 105,555 לקוחות פוטנציאליים בשנה המסיירים במרכזי המבקרים השונים בגליל. מתוכם מספר

אחוזים בודדים כולל מבקרים מזדמנים יוממים המטיילים בקבוצות קטנות של עד 6 נפשות בקבוצה.

היתכנות צריכת השירות מתוך אחוזים אלו היא גבוהה )עפ"י תוצאות הסקרים( ובתכנית העסקית נלקחו בחשבון

כ 055 קבוצות )לפחות( בשנה.

הסיכון העסקי והפיננסי לתפעול הסנדלרייה נמוכים מאוד היות ומרבית המימון הוא חיצוני וההשקעה הראשונית

הנדרשת היא מאוד נמוכה- כל הציוד הנדרש קיים במקום ולמעט כמה מאות שקלים בודדים אין עלויות קבועות

נוספות.

חשוב לציין כי כל השקעת שימור המבנה הינה ע"ח מועצת לשימור אתרים בסכום של כ- 055,555 ₪. מצד היזמים

נדרשת השקעה עצמאית של כ 30,555- ₪ סה"כ לרכישת ציוד )מכונת תפירה חדישה( ושיווק ראשוני.

בנוסף קיימת תמיכה של הקיבוץ על מנת לצמצם עוד את העלויות הקבועות במידת האפשר.

העבודה במקום תתבצע בפועל ע"י 9 יזמים:

שאול שבתאי  סנדלר זה50 שנה באותה הסנדלרייה- איש נעים נוח בעל ידע וניסיון רב בתחום.

) משה הראל, 34 BA כלכלה וניהול, בעל ניסיון יזמי כמתפעל עסק עצמאי בעל יצירתיות וגישה מקצועית לתחום

השירות. תחומי הפעילות: יהיה אחראי לשיווק, תיאום וניהול פיננסי וסיוע באירוח קבוצות במידת הנדרש.

במידת הצורך ישנה אופציה להשתמש בקבלני משנה )מדריכי קבוצות( בעלות משתנה עפ"י מספר הביקורים.

חשוב לציין כי יש בכוונת היזמים להשתמש לליווי המיזם בשירות מט"י צפון הגליל.

4

תמצית תאור המיזם

המיקום הנבחר הוא מבנה 'הבית הראשון' ) 3291 ( בקיבוץ איילת השחר ששימש ועדיין משמש במשך עשרות שנים

כסנדלרייה מקומית. הסנדלרייה שתשוחזר בקיבוץ איילת השחר תהיה יחידה במינה ותמוקם במבנה אבן עתיק

בקיבוץ. השיפוץ והכנת המבנה לעבודה ייעשו וימומנו ע"י המועצה לשימור אתרים.

בתחילת הפעילות העסקית הסנדלרייה תספק שירות תיקונים וייוצרו מוצרי בוטיק למכירה ללקוחות פרטיים.

בעתיד הכוונה היא לפתח במקום את תחום הסנדלרות בשני מישורים:

.3 אינטגרציה אנכית לפנים- שירות ומכירת מוצרים במקום עצמו ישירות ללקוח הסופי.

.9 אינטגרציה אופקית – התרחבות לשירותי תיקון ומכירה של מוצרי עור שונים נוספים.

לצד הפעילות היצרנית, חלקים מהמבנה ייוחדו למיצגים מוזיאליים ומרכז מבקרים המציגים את התהוות המקום

כסנדלרייה לאורך עשרות השנים האחרונות, בנוסף חלק מהמקום ישמש גם כמרכז התנסות חווייתית במלאכת

הבורסקאות.

בעיצוב המקום יושם דגש על שימור הערך ההיסטורי של המקום וזאת על מנת לפתח אסטרטגיית שיווק לתיירות

כלל ארצית ומקומית סביב האלמנטים המקוריים הקיימים במקום.

הסנדלרייה תפעל 0 ימי עבודה בשבוע )כולל שבת( ותספק שירות למספר גורמים במקביל: לקוחות פרטיים ועסקיים

וקבוצות מבקרים.

כדי להקל על כיסוי העלויות השוטפות של המקום – ייתכן ובעתיד חלקו יושכר לאמנים בתחום הבורסקאות

המעוניינים להשתמש בשטח עבודה בסנדלרייה ע"ב קבוע ובשימוש של יום בשבוע לטווח מוגדר מראש של שנה.

שאר ההכנסות יתקבלו משלושת סוגי הלקוחות: תיירותיים, פרטיים ועסקיים.

הלקוחות מהמגזר התיירותי יוכלו ליהנות מסיור חווייתי מודרך במקום בין עם ע"י הסנדלר ובין אם ע"י מורה דרך

מקומי )קבלן משנה(- תלוי בגודל הקבוצה ובאופייה. הקבוצות הגדולות יגיעו רק בתיאום מראש ויכללו לכל היותר 30

מבקרים בכל קבוצה ותידרש עבור כל קבוצה כזו עלות פר כל הקבוצה. גם הקבוצות הקטנות יוכלו להגיע רק

בתיאום מראש ויכללו כ 6 מבקרים בקבוצה בממוצע. קבוצות שיגיעו ללא תיאום יוכלו להתקבל רק במידת האפשר.

הלקוחות הפרטיים יוכלו למסור נעליים לתיקון תמורת תשלום פר תיקון ובנוסף יוכלו לרכוש במקום מוצרי הנעלה

ייחודיים ובמהדורה מוגבלת ואף יוכלו ליהנות מסיור חופשי במקום. הלקוחות העסקיים הכוללים חנויות נעליים, ייהנו

ממתן שירות תיקון מוצרים במסגרת האחריות אותה הם מעניקים ללקוחותיהם.

יעוד:

סנדלריית בוטיק היסטורית הפועלת הן כמרכז מבקרים חווייתי ללקוחות מזדמנים ולקבוצות מאורגנות מכל רחבי

הארץ והן כעסק יצרני המייצר במקום סנדלי ילדים ומוצרי עור נוספים ומעניק שירותי תיקון ללקוחות פרטיים

מהאזור.

אפיון:

מרכז מבקרים פעיל שבנוסף להיותו אתר מורשת גלילית ישמש גם לייצור ותיקון נעליים ומוצרי עור נוספים )תיקים,

חגורות וכו'(, הייצור והתיקון ייעשו במקום בשיטות מסורתיות ובעבודת יד ויידרש עבורם מחיר ממוצע+. ללקוחות

המקומיים )תושבי קיבוץ איילת השחר( תינתן הנחה מיוחדת.

5

צורת השירות:

עבור שירות התיקון והמכירה: לקוחות פרטיים מזדמנים יקבלו שירות דלפק. במקום יוקצה מקום מיוחד למסירת

ואיסוף תיקונים. בהמשך יוקצה מקום גם למכירת מוצרים מקוריים.

התשלום ייעשה במזומן בלבד ומסירת התוצר המוגמר תיעשה רק אחרי קבלת התשלום.

שירות הכולל ביקור פעיל במקום יתבצע עם הופעת קבוצות ובתאום מראש. הקבוצות יאורחו ע"י אחד היזמים ויינתן

להם סיור מודרך הכולל גם התנסות אישית.

מודל עסקי:

הכנסות ע"ב מזומן מתשלום של הלקוחות עבור: ביקור מודרך במרכז המבקרים, תיקון נעליים ומוצרי עור שונים

וקניית מוצרי בוטיק )סנדלים, תיקים, חגורות(.

היזמים:

שאול שבתאי ) 66 (, סנדלר זה 05 שנה באותה הסנדלרייה- איש נעים נוח בעל ידע וניסיון רב בתחום.

תחומי הפעילות: תיקון וייצור מוצרים

) משה הראל, ) 34 BA כלכלה וניהול, בעל ניסיון יזמי כמתפעל עסק עצמאי בעל יצירתיות וגישה מקצועית לתחום

השירות. תחומי הפעילות: ייצור סנדלים ומוצרים נוספים , הזמנת חומרים ומלאי ח"ג, שיווק, תיאום וניהול פיננסי.

 

בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת