עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון צדק מאחה - חלופות להליך הפלילי המלא: יישום בטיפול בעברינות נוער (עבודה אקדמית מס. 1031)

‏290.00 ₪

46 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1031
סמינריון צדק מאחה - חלופות להליך הפלילי המלא: יישום בטיפול בעברינות נוער

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי יישום הטיפול בעברינות נוער?

 

תוכן העניינים

 

מבוא.. 1

2. הגישות השונות לחלופות להליך המשפטי הפלילי המלא בישראל. 9

2.1 כללי 9

2.2 הסדרי טיעון 12

2.3 פרקטיקות של צדק מאחה. 16

3. תנאים ואופן שילוב הליכי צדק מאחה בחלופות להליך הפלילי 19

4. הדגמת שילוב הליכים של צדק מאחה - עבריינות נוער. 24

4.1 המצב בישראל. 24

4.2 משפט משווה. 26

5. סיכום ומסקנות.. 41

6. ביבליוגרפיה. 43

 

תפיסת הצדק המאחה, בפן העמוק שלה, מדמה את החברה למארג אקולוגי שבו אנשים קשורים אחד לשני ברשת של יחסי גומלין ותלות משתנים. יחסי הגומלין, שחלקם גלויים וחלקם נמצאים בתהליך של היווצרות וגילוי, משפיעים על האופן שבו אנשים מתעצבים ופועלים ועל טיב החיים בחברה, טוענת ענת פרקש, בספרה "צדק מאחה בתחום המשפט הפלילי ".

תפיסת הצדק המאחה רואה באקט הפלילי מעשה הפוגע, ראשית כל, בפרטים ובקשרים ביניהם ומדוע היא שמה דגש על ממדיו האישיים והחברתיים, טוענת פרקש. התנהגותו של מבצע העבירה, אשר נכפתה על הנפגע ממנה, יוצרת מחלוקת בינו ובין נפגע העבירה. למחלוקת זה עשויים להיות אספקטים שונים: רגשי, כלכלי, ערכי, תרבותי ועוד. במובן זה, האקט הפלילי מחבר בין נפגע העבירה ובין מבצעה למעין של מערכת יחסים, גם אם טרם המעשה הפלילי היו השניים זרים אחד לשני. השלכותיה שלמחלוקת זו הן פגיעוֹת – ברמות משתנות של חומרה – בנפגע העבירה, בחברות שונות המושפעות ממנו השפעה ממשית ואף בעובר העבירה עצמו.

בשל ההתרכזות בפגיעות, תכליתו של הצדק המאחה ושל הריאקציה שהוא מציע לאקט הפלילי היא איחוי אופטימאלי של הפגיעות שגרם האקט הפלילי (righting wrongs), על מכלול השפעותיהן האנושיות. איחוי הפגיעות משמעותו הטבת הקיום (well being) של המושפעים השפעה מהותית מן האקט הפלילי – ובראש ובראשונה נפגע העבירה. משום שהצדק המאחה מודע לתלות ההדדית השורשית הקיימת בין אנשים – איחוי הפגיעות מבליט את תיקונן וחיזוקן של מערכות היחסים שנפגמו ושהאיזון ביניהן הופר עקב ביצוע האקט הפלילי. איחוי הפגיעות אפשרי כאשר מבצע העבירה מודע לפגיעות שגרם ובצרכים שהן העלו אצל נפגע העבירה, ואצל האחרים שהושפעו ממנו השפעה מהותית, לוקח אחריות למעשיו ופועל במטרה לתת מענה לצרכים שעלו. על-פי התפיסה הנידונה, קבלת אחריות באופן זה גם מביאה לשילובו מחדש של מבצע העבירה בחברה, אשר תפיסת הצדק המאחה רואה בה מחויבת לפעול לשיפור חייהם של הפרטים החיים בה. 

פרקטיקות של "צדק מאחה", המשתלבות בהליך הפלילי ואף המחליפות אותו במקרים מסוימים, כבר קיימות בחלק מהמדינות המתקדמות. אחד התחומים המרכזיים בהם ניכרת דריסת רגל להליכי צדק מאחה כאלטרנטיבה או בשילוב עם ההליך הפלילי הינו עבריינות נוער, וזאת משום שבטיפול בעבריינות נוער, גם ע"פ התפיסות ה"קונבנציונאליות" במשפט, קיים דגש רב על שיקום. שיקולים של שיקום הינם בעלי השלכות גם על אופי ההרתעה ואופי הענישה בהליך הפלילי המתנהל כלפי נוער עבריין ולכן הליכים אלטרנטיבים, אשר בראש מעייניהם איחוי הפגיעות עבור כל הגורמים המעורבים, עשוים להיות אופטימאלים לטיפול באנשים צעירים אשר הסיכוי לשיקומם ואיחוי הפגיעות שגרמו או שנגרמו להם ושילובם מחדש בקהילה גבוה למדי, זאת משום שמחד העבריינות אינה מושרשת בהם עדיין (הצג הפוגע) והפגיעה יכולה להתאחות טוב יותר בגיל צעיר (בדומה לפצע בעור ילד לעומת בעורו של מבוגר).  במהלך השנים, התפתחו גם בישראל מערכות חלופיות למערכת הפלילית, לרבות מסגרות חיצוניות המטפלות בקטינים שעברו עבירות, הוקמו פרויקטים ניסיוניים שמטרתם לשמש תחליף להליך המשפטי בעניינם של קטינים שעברו עבירות שבהם מושם דגש על איזון בין צורכי השיקום של הקטין ובין צרכיו של נפגע העבירה, או מיושם מודל של צדק מאחה, שמטרתו היא איחוי מיטבי של הפגיעות שגרם המעשה הפלילי, על מכלול השלכותיו האנושיות. אם כן, משום שעבריינות נוער הינה אחד מן התחומים בהם יכולים הליכים חלופיים להליך הפלילי המלא, והמבוססים על תפיסות של צדק מאחה, לשרת את כלל הגורמים המעורבים (נפגע העבירה, מבצע העבירה והקהילה ככלל) הופכת סוגיה זו לבוערת גם מן הבחינה הפרקטית וגם מן הבחינה התיאורטית. עבודה זו תעסוק אם כן באותם הליכים חלופיים להליך הפלילי, או הליכים המשתלבים בו בכלל ובאופן בו בו הם יכולים להיות מופנים לטיפול המשפטי בעבריינות נוער, תוך שהיא נחלקת למספר פרקים. ראשית, נדון בהליך הפלילי, מטרותיו, יתרונותיו וחסרונותיו, לאחר מכן מנציג את הגישות השונות מהן צומחים הליכים חלופיים להליך הפלילי המלא ונסקור סוגים שונים של הליכים כאלה כגון הסדרי טיעון וסגירת תיק מותנית (בתוכה ניתן לכלול את הגישור הפלילי). לאחר מכן נבחן את התנאים לשילוב עקרונות הצדק המאחה בהליכים החלופיים להליך הפלילי המלא בכל הנוגע לעבריינות נוער תוך סקירת המשפט המשווה בתחום והתייחסות קצרה למצב בישראל. לסיכום ננסה לענות על השאלה האם באמת בשלו בישראל התנאים להכללת הליכים חליפיים המבוססים על תפיסות של צדק מאחה להליך הפלילי הנוגע לנוער עבריין ובכלל אם לאו?  

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (כ- 40 מקורות אקדמיים עדכניים באנגלית ובעברית)

 

א' גזל ענישה בהסכמה - חלופות להליכי משפט בפלילים (חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה ).  

ס'. בן ברוך, "עבריינות נוער: מציאות ודרכי התמודדות במשטרת ישראל",פרסומי משטרת ישראל 

ע. פרקש "צדק מאחה בתחום המשפט הפלילי",  הוצאת המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכים

 

J. Graham and C. Moore, "Beyond Welfare Versus Justice: Juvenile Justice in England and Wales", in Josine Junger-Tas and Scott H. Decker (eds.), International Handbook of Juvenile Justice, Dordrecht (the Netherlands): pp. 72-73. 

J. Dignan, "Alternatives to the Prosecution of Unruly Children and Young Persons: The Position in England and Wales", in T. Wing Lo, Dennis Wong and Gabrielle Maxwell (eds.), Alternatives to Prosecution. Rehabilitative and Restorative Models of Youth

Justice, Singapore: Marshall Cavendish Academic, pp. 46-93.              

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות