עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון עיוורים, כבדי ראייה במפעלים השיקומיים – פעילות העשרה, ימי ספורט (עבודה אקדמית מס. 10248)

‏390.00 ₪

52 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10248
סמינריון עיוורים, כבדי ראייה במפעלים השיקומיים – פעילות העשרה, ימי ספורט


תוכן                                                                     עמוד מספר
מבוא --------------------------------------------------------------------  4

פרק א': ההכנות ----------------------------------------------------------  5

פרק ב': תיאור המפעל -----------------------------------------------------  11

פרק ג': לקחים ומסקנות---------------------------------------------------- 13
פרק ד': מתגובות הסטודנטים---------------------------------------------- 23

סיכום--------------------------------------------------------------------------------- 24

 

נספחים-------------------------------------------------------------------------------- 47-25 

נספח א' -לוח זמנים וסדר התחנות------------------------------------------- 25           

נספח ב' - חוקה ותקנון לענפי התחרות. פירוט הפעילות ליום הספורט -----------  31-26

נספח ג' -  חלוקת אחריות +  מצבת כוח אדם--------------------------------- 32

נספח ד' - רשימת ציוד נדרש לתחנות---------------------------------------- 33

נספח ה' - מפת תאור מיקום הפעילויות בסמינר------------------------------- 34

נספח ו' - לוח איוש תחנות ביום המפעל-------------------------------------- 35

נספח ז' - לוח מעקב נוכחות סטודנטים--------------------------------------- 36           

נספח ח' - לוח מעקב נוכחות מתנדבים--------------------------------------- 37

נספח ט' - לוח מעקב נוכחות משתתפים-------------------------------------- 39-38

נספח י' - מדבקות עם שמות מארגני, מתנדבי ומשתתפי המפעל------------------ 40

נספח י"א - חולצות למארגני, מתנדבי ומשתתפי המפעל------------------------ 41

נספח י"ב – פרסום-------------------------------------------------------- 42 

נספח י"ג תמונות מיום המפעל---------------------------------------------------- 47-43

תמונה מס' 1: הכדור מתגלגל לעבר החרוטים --------------------------------  14

תמונה מס' 2: המשתתפים בעיצומה של משיכת החבל -------------------------  15

תמונה מס' 3: משתתף בעת העברת הכדור------------------------------------ 15

תמונה מס' 4: שתי הקבוצות בעת העברת הטבעות אל קל הסיום…-------------- 16

תמונה מס' 5: משתתף בעת השחלת הטבעת הקונוס---------------------------- 17

תמונה מס' 6: המפדלים רוכבים להנאתם במדשאת מכללתנו-------------------- 17

תמונה מס' 7: "Body bulding" בעיצומו …--------------------------------- 18

תמונה מס' 8: ה"Hight" שאחרי -------------------------------------------  18

תמונה מס' 9: הפידול אל האושר…----------------------------------------- 43

תמונה מס' 10: פולי עליון לגב חזק ורחב------------------------------------- 44

תמונה מס' 11: פרפר לחזה מושלם…--------------------------------------- 44

תמונה מס' 12: לפדל, לפדל ואת הסבולת לשפר…---------------------------- 45

תמונה מס' 13: רצים, רצים, רצים ו…את הטבעת לא עוזבים!------------------- 45

תמונה מס' 14: לגלגל את הכדורים ולהפיל את החרוטים----------------------- 46

תמונה מס' 15: ולסיום … חלוקת הגביעים ----------------------------------- 46

תמונה מס' 16: חיבוק של אושר--------------------------------------------- 47

נספח י"ד – מכתבי תודות-------------------------------------------------- 49-48

 

 

בעבודה זו יוצג מפעל "יום ספורט לעיוורים ולכבדי הראייה במפעלים השיקומיים".

אוכלוסייה זו עובדת במפעלים שיקומיים בחיי היומיום. במסגרת עבודתם הם מבצעים עבודות כגון: בניית ממטרות, תפירה וכדומה. לכן הוצאה ממסגרת זו הייתה כרוכה במאמצים ונעשתה בתיווכו של ראש ארגון העיוורים מר שבי דויטש, מנהל החטיבה לשירותי הקהילה לעיוור בירושלים.

יום זה אורגן במסגרת קורס "ארגון מפעלים", במסלול חינוך גופני, שנה ב'.

במטרה להקנות לסטודנטים הלומדים במסגרת קורס זה, למידה יישומית בשטח.

מעבר ללמידה התיאורתית התרחשה בתהליך זה למידה יישומית, הבאה לידי ביטוי במפגש האמיתי עם אוכלוסיית העיוורים וכבדי הראייה, הבניה של המפעל מבחינה פיזית וממשית ולא רק מבחינה לוגית וחשיבתית.

נוסף על השגת מטרות הלימוד, הושגה מטרה נוספת שהיא מפגש ספורטיבי ומאתגר, הכולל בתוכו חוויות הנאה ושותפות לכלל המשתתפים והצופים.

העבודה כתובה בסדר הבא:

בפרק א', יוצגו ההכנות למפעל. מהמפגש הראשוני עם ד"ר יגאל פנחס החל בהעלאת רעיונות, כתיבת התחנות והתקנון וכלה בניסוי המודל והשינויים הנלווים ופרסום יום הספורט.

בפרק ב', יוצג תיאור המפעל, מרגע הגעתם של המשתתפים ליום הספורט, הרקדה, ההפעלה  בתחנות, הרפיה וכלה בטקס סיום המפעל.

בפרק ג', יוצגו לקחים, מסקנות והמלצות לשיפור.

בפרק ד', יוצגו תגובות הסטודנטים לגבי יום הספורט.

סיכום יום הספורט.

כמו כן, ישולבו נספחים בהקשרים הרלוונטיים לקיום האירוע וכן תמונות הממחישות את האירוע והצלחתו.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות