עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון ארגוני פשיעה בישראל ובעולם (עבודה אקדמית מס. 1024)

‏250.00 ₪

51 עמ'.

סמינריון ארגוני פשיעה בישראל ובעולם


שאלת המחקר 

האם קיימים בישראל ארגוני פשיעה, כפי כוונת המחוקק, או שמא המדובר פשיעה מאורגנת בלבד?


תוכן עניינים


מבוא.. 3

שאלת המחקר. 4

פרק ראשון: פתח דבר. 5

הגדרה והמשגה. 6

התפתחות השיטה. 7

התארגנות הפשיעה בישראל. 8

רן כסלו חוקר. 8

השלכות התחקירים העיתונאים.. 10

סווג המקור וסוג הפשיעה. 11

לסיכום הפרק.. 12

פרק שני: המסגרת הנורמטיבית.. 13

חוק המאבק בארגוני פשיעה. 13

הדוקטרינה שקדמה. 16

התוכחה לארגון 19

חוק איסור הלבנת הון 23

איסור פעולה ברכוש אסור במטרה להסוות מקורו 24

איסור עשיית פעולה ברכוש במטרה להימנע מדיווח. 25

איסור עשיית פעולה ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור. 25

חילוט רכוש.. 27

פרק שלישי: דין משווה ארה"ב. 28

המאפיינים לארגון 29

פעילות לא חוקית משותפת.. 29

מבנה ברור ומאובחן 29

המשכיות.. 30

החילוט.. 31

דרכי התמודדות.. 32

שוני בין ארגונים.. 33

ארה"ב. 33

רוסיה. 33

פרק רביעי: תמונת מצב. 35

סיכום.. 37

נספחים.. 39

נספח 1: ראיון משותף עם ראש ארגון ושני "חיילים". 39

נספח 2: ראיון ראש ארגון 42

נספח 3: ראיון  עם "חייל" בארגון 44

נספח 4: ראיון עם ניצב בדימ. יוסי סדבון, עו"ד. 46

ביבליוגרפיה. 49


 

העולם המערבי צועד במרוצה אל עולם טכנולוגי ומסחרי מפותח תוך שיתוף חברתי תרבותי, אך למצער, שותף פעיל למהלכים גלובליים מהסוג דנן מאיים לנצל את כל חולשותיה ויתרונותיה בכדי להשיג רווח כלכלי על בסיס כוחניות דורסנית כנגד הזולת והאינטרס החברתי על פני הכיבוד וההדדיות הנרקמת בין העמים 

המדובר כמובן ביסודות ארגוני הפשע על נגזרות הפשיעה המאורגנת וכן אף ארגוני הטרור, ההולכים ומתחזקים יחד עמה, הן במישור הגלובלי והן במישור התמורות העולמיות השונות הגורמות לתולדת הפשע המאורגן והטרור הבין-לאומי לאשורו.

במישור הגלובלי נמצא התסריט נכון וטוב, הרי הוא נשען ומוליד את חופש התנועה וקלות יחסית שבה מיליוני נוסעים, מטבע וסחורות מועברים על פני תבל, בצירוף פיתוח טכנולוגי בענף התקשורת ומחשוב זמין, זול וקל לתפעול. אלו הופכים את העולם ל"כפר הגלובלי" ומתירים את התכנות הגלובליזציה הפיננסית-תרבותית.

לא לכחד כי ביתרונות אלה טמונים אף נקודות החולשה המנוצלות בתחכום רב על ידי גורמים עוינים, פליליים וטרוריסטיים. בשילוב איטיות התגובה, אם בכלל, של הגופים והמדינות המשותפים להתפתחות המתוארת לעיל, אם בחקיקה ובאכיפה, ואם באיסוף ראיות ובחילוף/שיתוף מידע, ואשר זו המנוצלת על ידם בתחכום רב.

התמורות הגלובליות ב"כפר הגלובלי" אף השפיעו על מדינת ישראל שבמשך שנים רבות התלבטה בשאלה המכרעת אם אמנם ארגוני פשיעה פועלים בה, הגם שלעתים הכחישה את עצם קיומם. ואולם, המציאות הקשה הטופחת על פני החברה הישראלית בדמות מלחמת כנופיות, חיסולים הדדיים, פגיעה בחפים מפשע, חשיפת כנופיות ישראליות ובינלאומיות וקשרים בין חשודים בפלילים לפוליטיקאים ולאנשי חוק, חייבה הכרה ומתן מענה חיובי לשאלה, והוכחה לכך אפשר למצוא במספר חיקוקים והתאמות חקיקה לטיפול בארגוני הפשע המאורגן בישראלי. 

בסוף  נחתמה באיטליה אמנת האו"ם העוסקת במלחמה נגד הפשע המאורגן הבין-לאומי, המכונה "אמנת פלרמו". עצם קיומה של האמנה הינה עדות לקיומו של פשע מאורגן החוצה גבולות, תוך עמידה על חשיבות שיתוף הפעולה הבין-לאומי כנגד זה. מדינת ישראל הצטרפה לאמנה האמורה תוך אשרורה, כשש שנים מאחר יותר[1].

במרוצת השנים עלתה וגברה ההכרה בצורך להתמודד במישור החקיקתי עם התופעות של פשיעה מאורגנת יחד עם הקונסטרוקציה המערכתית של ארגון פשע, המהווה עקב אכילס לרשות האכיפה והתביעה בבואם להוכיח קשירת הקשר הפלילי. כל אלה המייחדים את המבנה ההיררכי של ארגונים מסוג אלה, ואשר יוצרים, הלכה למעשה, הבדלי מעמדות בין "המפקדים" לבין "החיילים" בשאלת קביעת מדיניות ודרכי ביצוע למול המבצעים דה-פקטו.

במישור החקיקתי ניתן אפוא להקביל מהות העבירות, לא רק לארגונים שמטרתם השאת רווח כלכלי, אלא אף ביחס לארגוני טרור ודומיהם, המבצעים עבירות שאופיין אידיאולוגי-לאומי.ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ- 25  מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


א' ברק, הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט בעקבות חוקי-היסוד והשלכותיה על המשפט הפלילי (המהותי והדיוני), מחקרי משפט יג. 

פרופ' גבריאל הלוי, השותפות לדבר-עבירה, הקריה האקדמית אונו

מ׳ אמיר, ״פשע מאורגן בינלאומי: תחילתה של תיאוריה ושיקולי מדיניות - מגמות בקרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות ויישום", (בעריכת: מ׳ חובב, ל׳ סבה ומ׳ אמיר) 


Robert J Kelly,"Encyclopedia of Organized Crime in the United States", Westport: Greenwood Press, .

Peter Reddaway and Dimitri Glinski, "The Tragedy of Russia’s Reforms, Washington", DC: United States Institute of Peace Press, .

A. Barclay & c. Tavares: (EU) International Comparisons Of Criminal Justice Statisticsהעבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏250.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות