עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון דיני טומאה וטהרה, דרגות הטומאה, טהרה, מקורות יהדות, חז"ל והשלכות לימינו (עבודה אקדמית מס. 10227)

‏290.00 ₪

33 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10227
סמינריון דיני טומאה וטהרה

 

תוכן עניינים

מבוא.

טומאת הגוף. 

מהות הטומאה. 

הטומאה כמציאות קיימת.

הטומאה כרעיון סמלי. 

מרכזיות הטהרה בימינו. 

הסברים רעיוניים להלכות הטומאה והטהרה. 

דברים האסורים בטומאה. 

חובת הטהרה. 

הדברים המטמאים.

דברים המטמאים מדאורייתא.

דברים מטמאים שנוספו על ידי חכמים.

הדברים הנטמאים.

דרכי ההיטמאות.

דרגות הטומאה. 

אלו הן דרגות הטומאה, מן החמור אל הקל

הלכות טומאה נוספות שקבעו חכמים

דוגמאות ליישום הכללים.

דרכי ההיטהרות מטומאה. 

קיום הלכות הטהרה בהיסטוריה היהודית.

ימי הבית השני. 

אחרי חורבן הבית השני. 

הממצא הארכיאולוגי. 

השלכות מעשיות בימינו מהלכות טומאה וטהרה. 

ספרות ההלכה בנושאי טומאה וטהרה. 

ביבליוגרפיה. 

 

טוּמאה היא הגדרה למצב שבו נמצא אדם או חפץ בעקבות התרחשות מסוימת, שבגללו נאסר על פי ההלכה על אותו פרט טמא להתקרב לכל דבר קודש. טַהֲרה נכונה גם הצורה "טָהֳרה"‏ שנהגית "טוֹהוֹרָה" או "טַהוֹרָה"‏ היא העדר הטומאה, על ידי הימנעות מהיטמאות או על ידי היטהרות מהטומאה לאחר שנוצרה, והיא תנאי לגישה אל הקודש. במשמעות רחבה יותר, גם הדברים הגורמים לטומאה, כגון בית קברות, נקראים "טמאים", והיעדר גורמים כאלו נקרא "טהרה".

כמה פרשיות במקרא עוסקות בהרחבה בטומאות ובהיטהרות מהן. בנוסף להן, עוסק בכך גם סדר שלם מששת סדרי המשנה - סדר טהרות. הטומאה נוצרת ממקורות שונים, שהמרכזיים שבהם קשורים למוות של אדם או בעלי חיים, ומהם היא יכולה לעבור לבני אדם או לחפצים ומזון. ניתן להיטהר מן הטומאה על ידי מעשה מסוים, כמו טבילה במקווה, אך פעמים שתהליך ההיטהרות מורכב יותר ודורש משך זמן ומעשים נוספים.

הלכות הטומאה והטהרה השפיעו רבות על חיי עם ישראל, כיחידים וכחברה, בתקופת קיומו של בית המקדש, ובמידה פחותה יש להן השלכות גם על החיים היהודיים עד ימינו, כדוגמת האיסור לכהן להיטמא למת.

 

בתנ"ך מופיע השורש טמ"א בהקשרים רבים, לציון שלילתו של מעשה מסוים. כך לדוגמה משתמשת התורה בביטוי זה בגנותה את הרצח: "וְלֹא תְטַמֵּא אֶת-הָאָרֶץ" במדבר ל"ה, לד, את הניאוף: "וְאֶל-אֵשֶׁת עֲמִיתְךָ לֹא-תִתֵּן שְׁכָבְתְּךָ לְזָרַע לְטָמְאָה-בָהּ"ויקרא י"ח, כ ובאופן דומה בבמדבר ה יג וכן עבודה זרה: "כִּי מִזַּרְעוֹ נָתַן לַמֹּלֶךְ לְמַעַן טַמֵּא אֶת-מִקְדָּשִׁי" ויקרא כ', ג. בדוגמאות שלעיל אין המושג "טומאה" מורה כי קיימת טומאה ממשית על אדם או חפץ כלשהו, אלא זהו ביטוי מופשט, אשר נועד להבליט את חומרת המעשה ואת הצורך להימנע ממנו מן ההיבט המוסרי. גם בעל חיים האסור באכילה כמו חזיר נקרא"טמא" ויקרא י"א, ז, ברם אין פירוש הדבר שיש עליו בהיותו חי "רוח טומאה" כלשהי, או כי מי שנוגע בחזיר – עוברת אליו טומאה בגלל נגיעה זו. כינויו "טמא" בא רק לציין את האיסור לאוכלו. ההיטהרות מטומאה זו היא תהליך רוחני-פנימי של תשובה, כפי שהתפלל דוד המלך בספר תהילים: "לֵב טָהוֹר בְּרָא-לִי אֱלֹהִים וְרוּחַ נָכוֹן חַדֵּשׁ בְּקִרְבִּי" נ"א, יב.

בכינוי מושאל משמשת גם הטומאה בספרי המוסר, הקבלה והחסידות ככינוי למרחק נפשי של יהודי מהבורא, הנוצר על ידי עבירות ומעשים רעים. המלבי"ם מגדיר את הטומאה במובן המוסרי כ"טומאת הנפש", לעומת הטומאה במובן ההלכתי המדויק, שהיא "טומאת הגוף". לדעתו, קיימת הבחנה בסגנון התורה בין שני הסוגים הללו: כאשר מדובר על טומאה במובן של ליקוי מוסרי, משתמשת התורה במונח "להיטמא ב...", כדי להדגיש את העוון המטמא כמו "לטמאה בה" שהוזכר לעיל. לעומת זאת, לשון טומאה סתמית, בלי התוספת "ב..." כמו: "כֹּל אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ יִטְמָא" ויקרא י"א, לג, נאמרה על הטומאה ההלכתית. 

טומאת הגוף

ההקשר המיוחד של הטומאה כמושג הלכתי, הוא היותו של חפץ או אדם מסוים במצב של טומאה, זמנית או קבועה. טומאה זו נוצרת בגלל התרחשות מסוימת, והיא ניתנת להעברה מדבר אחד לדבר אחר. כך, למשל, נבלה של בעל חיים נקראת "טמאה" ואדם הנוגע בה נעשה טמא בגלל הנגיעה בה. טומאה זו היא כעין מציאות ממשית של רוח טומאה, אשר קיימת בחפץ עצמו, וניתן להעבירה לחפץ אחר או לסלקה לחלוטין זהו הסבר פשטני, לצורך ההגדרה הראשונית של המושג וההבדל בינו לבין הקשרים אחרים של "טומאה"; וראו להלן: מהות הטומאה.

ככלל, אין לטומאה זו משמעות מוסרית: יכול אדם להיות צדיק וישר, אבל הוא טמא מפני שנגע בדבר שטימא אותו. לפעמים גם מעשה של מצווה עשוי לטמא את האדם, כמו למשל השתתפות בלוויה. לפיכך, אין התורה מתייחסת אל הטמא כאדם שלילי – אלא שהוא מוגבל, כתוצאה מטומאה זו, מלבוא לבית המקדש ולנגוע בבשרו של קורבן או בתרומה. ההיטהרות מטומאה זו מושגת על ידי מעשה המסלק את הטומאה, בדרך כלל – טבילה במקווה.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ורד נעם, מקומראן למהפכה התנאית : היבטים בתפיסת הטומאה, ירושלים, הוצאת יד יצחק בן-צבי

עפרה גורי-רימון , גלוסקמות אבן באוסף מוזיאון הכט וסוגיית מנהג הקבורה בגלוסקמות, מכמנים 23: 35-23

 

 Martin S. Jaffee Early Judaism: religious worlds of the first Judaic millennium


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות