עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סימנריון דיני חוזים טעות סופר (עבודה אקדמית מס. 10057)

‏290.00 ₪

20 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10057
סימנריון דיני חוזים טעות סופר

 

תוכן עניינים

מבוא  3

טעות סופר וטעות קולמוס  5

טעות סופר במשפט הישראלי 6

תיקון טעות סופר  6

טעות סופר לאור עקרון הפרשנות של חוזים: המשפט הישראלי מול המשפט העברי 9

התכלית הסובייקטיבית  11

תכלית ככוונה  11

ביבליוגרפיה  17

 

נקבע בסע' 16 לחוק החוזים[1] כי "נפלה בחוזה טעות סופר או טעות כיוצא בזה, יתוקן החוזה לפי אומד דעת הצדדים ואין הטעות עילה לביטול החוזה" . דומה שכאן ברור כי על אומד דעת הצדדים ניתן ללמוד לא רק מתוך החוזה אלא גם מתוך הנסיבות בלא שהמעבר מהחוזה לנסיבות יותנה בחוסר בהירות החוזה. נהפוך הוא, החוזה הוא "ברור ובהיר", ובכל זאת – בשל טענת הטעות – ניתן לפנות לנסיבות בכל הנסיבות. מה טעם בהבחנה בין מקרה זה, שבו ניתן לפנות לנסיבות ובין מקרים אחרים, שבהם אין לפנות לנסיבות? אם "בטוח" לפנות לנסיבות לעניין חשיפתה של טעות באומד הדעת, מדוע אין זה "בטוח" לפנות לנסיבות לעניין חשיפתו של אומד הדעת האמיתי של הצדדים[2]?

טעות סופר במשפט הינה רישום מוטעה במסמך משפטי מחייב, בעל השפעה על משמעות המסמך, ומתבטל היות שכוונתו המקורית הייתה אחרת. מקור מושג זה במשפט העברי‏. ישנם חילוקי דעות לגבי ההוכחות הנדרשות על מנת לבטל סעיפים בהם חלה טעות במסמך משפטי ומאופן ההתמודדות של שיטת משפט עם סוגיה זו ניתן להסיק על השקפתה בדבר חשיבות המסמך הכתוב ובנוסף על המידה בה בחוזה שבין הצדדים היא מאפשרת את התערבותה של מערכת המשפט[3] .

טעות הסופר כהגדרתו במסגרת דיני החוזים נעשה תוך בחינת משמעותו והשפעתו על תוקפו של החוזה, בנוסף לכך גם את דרכי ההתמודדות עימו ותיקונו לפי הלכות המשפט העברי. כמו כן דן בסוגיה עד איזו רמה אחידה עמדת המשפט העברי בדילמה ובאילו נושאים מתעוררת בין הפוסקים חילוקי דעות.

למשפט העברי ביחס למשפט הישראלי ישנם כללים שונים להתמודדות עם טעות כזו.

 

ההתוודות לאנושיות האדם ובמהותן של טעויות הנגרמות ממנה, שנעשות בתום לב או בהיסח הדעת, העלה את הצורך להתמודד עם טעויות סופר והשפעותיהם על חוזים. צורך זה עלה עוד בתקופת האמוראים שם נידונה הסוגיה לראשונה. בתקופות המשנה והתלמוד היו סופרים של בתי הדין אשר תפקידם היה ניסוח וכתיבת חוזים‏. כיום ההכרה בטעויות סופרים הביאה לניסוחו של סעיף 16 לחוק החוזים (חלק כללי) בדין הישראלי[4].


טעות סופר וטעות קולמוס

במסגרת טעות סופר נכללות כל הטעויות שנפלו בכתיבתו או בהכתבתו של החוזה על ידי הסופרים או מי מהצדדים לחוזה‏.

ניתן להבחין בין שני סוגים של טעויות סופר: טעות חשבון וטעות קולמוס‏. טעות חשבון נובעת מסיבה ברורה וגלויה כגון: חוסר ידיעה, ספירה שגויה, שיקול מוטעה או חוסר ניסיון בניסוח מסמכים משפטיים‏. לעומתה, לטעות קולמוס אין סיבה ברורה, היא יכולה לנבוע מתקלה טכנית או היסח דעתו של המנסח‏.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

     סע' 16 לחוק החוזים (חלק כללי)  

     גבריאלה שלו דיני חוזים- החלק הכללי  

     א' ברק פרשנות במשפט, חלק ג', (נבו, י-ם)

     ש' לרנר "דיני חוזים-מגמות והערכה",משפטים כא (תשנ"א) 41-6,33

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות