עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית QR טכנולוגיית בר קוד (עבודה אקדמית מס. 10024)

‏290.00 ₪

77 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10024
עבודה אקדמית QR טכנולוגיית בר קוד

 

תוכן עניינים
תודות .......................................................................................................................... 4
מבוא ............................................................................................................................ 5
חלק ראשון – אפיון הטכנולוגיה .......................................................................................... 6
רקע ........................................................................................................................ . 6
10 .................................................................QR Codes סקירת ספקי הטכנולוגיה – מחוללי
סטנדרטים ............................................................................................................... 13
הגדרה ואפיון פלחי שוק.............................................................................................. 16
איכות ייצור .............................................................................................................. 23
מגבלות ייצור ............................................................................................................ 24
מחיר ...................................................................................................................... 28
השפעות סביבתיות לטכנולוגיה .................................................................................... 31
חלק שני – דעות מומחים ............................................................................................... 32
33 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 1
33 .................................................................................................. דעת מומחים מס' 2
34 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 3
36 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 4
38 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 5
39 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 6
40 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 7
43 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 8
44 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 9
45 ................................................................................................. דעת מומחים מס' 10
סיכום ומסקנות מפרק המומחים ................................................................................... 46
חלק שלישי – ניתוח מודלים וחיזוי .................................................................................... 48
מודלים סטטיסטיים.................................................................................................... 48
51 ......................................................................................................... Chasm- מודל ה
אפקט הרשת ........................................................................................................... 55
58 ............................................................................................................... Bass מודל
מודל הטבור ............................................................................................................. 61
מודל המגפה ............................................................................................................ 65
3
67 ............................................................................................................. Probit מודל
דינמיקה של סטנדרטים .............................................................................................. 70
סיכום תרחישים אפשריים ........................................................................................... 72
סיכום ........................................................................................................................ . 75
מקורות ....................................................................................................................... 77
נספחים ...................................................................................................................... 81
81 .............................................. QR תקציר מנהלים לעבודה בחדשנות וחיזוי טכנולוגי בנושא
82 ................................................................. תרשים גנט לסיכום העבודה – פברואר 2013
מאמרים מלאים מפרק דעות מומחים:............................................................................ 87
4
תודות
תודתנו הראשונה נתונה לבורא עולם, שזיכה אותנו בסייעתא דשמיא, והצליח את דרכנו
הארוכה בעבודה.
נמשיך ונודה למנחה שליווה אותנו, מר נח בל, שחוץ ממילוי תפקידו כמנחה, סייע לנו בעצות
מרובות על מנת לקדם את תהליך הפרויקט.
כמו כן, נודה למרצה ד"ר רות שגב, שעצותיה המחכימות סייעו לנו להתקדם בדרך הנכונה.
תודה מיוחדת למומחים שלנו: ארז לוין, יקי לוין, אמנון לבב, לירון אלון, עילי אבני ואייל טל
אשר הקדישו מזמנם והכירו לנו את עולם האפליקציות והתוכנה מקרוב, סייעו והיו זמינים
לשאלותינו הרבות לאורך כל הדרך.
ונודה למשפחותינו על העזרה, הכתף התומכת והעידוד הרב אשר הענ יקו לנ ו
במשך כל הפרו יקט.
5
מבוא
מדובר על קודים לתגובה מהירה, אשר פרצו .QR- עבודה זו תבחן את טכנולוגיית קודי ה
לאחרונה ככלי טכנולוגי ושיווקי, ואשר מייצגים יתרונות שלא היו קיימים בטכנולוגיות
הוותיקות יותר, ואשר מהותם היא מהירות תגובה וקלות שימוש. לצד יתרונותיהם הרבים, יש
מי שדן גם בחסרונותיהם, ואנו נבקש לעמוד על אלה מול אלה, ולתת תחזית טכנולוגית
עתידית לגביהם.
החלק הראשון של העבודה יתמקד באפיון הטכנולוגיה, באופן שיכלול רקע על התפתחותה
והתהוותה, ספקיה, אפיון לקוחותיה, מערכת הסטנדרטים שבה היא פועלת, מחירים
וחלופות, יכולות, מגבלות ייצור ועוד.
החלק השני בעבודה יביא את נקודות מבטם של מומחים מתחומים טכנולוגיים שונים, אשר
ויחד נעמוד על היתרונות והחסרונות של ,QR- מביעים את חוות דעתם על טכנולוגיות קודי ה
הטכנולוגיה כפי שהם תופסים אותה, ועל העתיד שאליו היא שואפת ויכולה להגיע, על פי
ראות עיניהם. את דעות המומחים נקבל באמצעות ראיונות אישיים וסקירת מאמרים שונים
שנכתבו על ידי מומחים בתחום.
החלק השלישי יבקש לחבר בין מודלים לחיזוי טכנולוגי, לבין הטכנולוגיה עצמה, במטרה לתת
נעמוד על .QR- תסריטים אפשריים שיאפשרו לחזות את עתידה של טכנולוגיית קודי ה
מודלים רלוונטיים פחות או יותר ביחס לטכנולוגיה זו, ונבקש להגיע לתסריט הריאלי ביותר
שניתן לצפות עבורה. בסיומו של החלק השלישי, נציג את סיכום התחזית הטכנולוגית כפי
שניתן יהיה להסיק מן העבודה בכללותה.
6
חלק ראשון – אפיון הטכנולוגיה
רקע
הוא קוד דו ממדי שפותח על ידי (QR להלן: קוד Quick Response ) קוד תגובה מהירה
בשנת 1994 . מטרת התאגיד הייתה לפתח קוד (Denso-Wave) תאגיד יפני בשם דנסו -ווייב
.(Stewart, 2010) שיפוענח בקלות ובמהירות
מצוי QR תרשים 1 : קוד
מכילים מידע בכיווני אורך ורוחב, אשר מאפשרים להם להכיל נתונים בכמות של QR קודי
פי כמה מאות ממה שמכיל הברקוד הרגיל.
QR- תרשים 2 : השוואה בין ברקוד ל
לקלוט נתונים בכתשיעית מן המקום ביחס לזה שתופסים QR - באופן כזה מסוגלים קודי ה
יכולים להתמודד עם כל סוגי הנתונים, כולל תווים QR הברקודים הרגילים. בנוסף, קודי
מספריים או אלפביתיים, סמלים, קודים בינאריים וקודי בקרה. ניתן לקודד עד 7089
מאפיינים בסמל אחד.
7
למתבונן בעין הרגילה נראים הקודים כמו דוגמאות דפוס מקריות בשחור ולבן בתוך קופסא
מרובעת. אלא שהמראה והצורה של הקודים אינם מקריים כלל וכלל. הצורה המרובעת של
הקודים הפסיפסיים, שמכילה ריבועים קטנים בשלושת הפינות, מאפשרת קריאה קלה יותר
אשר נמצאים בסורקים של הטלפונים הסלולאריים. שלושת הריבועים ,CCD- לחיישני ה
שנמצאים בפינות הריבוע מהווים דוגמה של מצב זיהוי, אשר מאפשרת קריאה מהירה מאוד
ב 360- מעלות (ראה תרשים מס' 3), באופן שיעקוף את ההשפעות השליליים של הפרעות
.(Stewart, 2010) שונות
תרשים 3: מאפיין מצב הזיהוי מאפשר קריאה מכל

תוכן עניינים

תודות .......................................................................................................................... 4

מבוא ............................................................................................................................ 5

חלק ראשון – אפיון הטכנולוגיה .......................................................................................... 6

רקע ........................................................................................................................ . 6

10 .................................................................QR Codes סקירת ספקי הטכנולוגיה – מחוללי

סטנדרטים ............................................................................................................... 13

הגדרה ואפיון פלחי שוק.............................................................................................. 16

איכות ייצור .............................................................................................................. 23

מגבלות ייצור ............................................................................................................ 24

מחיר ...................................................................................................................... 28

השפעות סביבתיות לטכנולוגיה .................................................................................... 31

חלק שני – דעות מומחים ............................................................................................... 32

33 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 1

33 .................................................................................................. דעת מומחים מס' 2

34 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 3

36 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 4

38 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 5

39 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 6

40 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 7

43 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 8

44 ................................................................................................... דעת מומחים מס' 9

45 ................................................................................................. דעת מומחים מס' 10

סיכום ומסקנות מפרק המומחים ................................................................................... 46

חלק שלישי – ניתוח מודלים וחיזוי .................................................................................... 48

מודלים סטטיסטיים.................................................................................................... 48

51 ......................................................................................................... Chasm- מודל ה

אפקט הרשת ........................................................................................................... 55

58 ............................................................................................................... Bass מודל

מודל הטבור ............................................................................................................. 61

מודל המגפה ............................................................................................................ 65

3

67 ............................................................................................................. Probit מודל

דינמיקה של סטנדרטים .............................................................................................. 70

סיכום תרחישים אפשריים ........................................................................................... 72

סיכום ........................................................................................................................ . 75

מקורות ....................................................................................................................... 77

נספחים ...................................................................................................................... 81

81 .............................................. QR תקציר מנהלים לעבודה בחדשנות וחיזוי טכנולוגי בנושא

82 ................................................................. תרשים גנט לסיכום העבודה – פברואר 2013

מאמרים מלאים מפרק דעות מומחים:............................................................................ 87

4

תודות

תודתנו הראשונה נתונה לבורא עולם, שזיכה אותנו בסייעתא דשמיא, והצליח את דרכנו

הארוכה בעבודה.

נמשיך ונודה למנחה שליווה אותנו, מר נח בל, שחוץ ממילוי תפקידו כמנחה, סייע לנו בעצות

מרובות על מנת לקדם את תהליך הפרויקט.

כמו כן, נודה למרצה ד"ר רות שגב, שעצותיה המחכימות סייעו לנו להתקדם בדרך הנכונה.

תודה מיוחדת למומחים שלנו: ארז לוין, יקי לוין, אמנון לבב, לירון אלון, עילי אבני ואייל טל

אשר הקדישו מזמנם והכירו לנו את עולם האפליקציות והתוכנה מקרוב, סייעו והיו זמינים

לשאלותינו הרבות לאורך כל הדרך.

ונודה למשפחותינו על העזרה, הכתף התומכת והעידוד הרב אשר הענ יקו לנ ו

במשך כל הפרו יקט.

 

מדובר על קודים לתגובה מהירה, אשר פרצו .QR- עבודה זו תבחן את טכנולוגיית קודי ה

לאחרונה ככלי טכנולוגי ושיווקי, ואשר מייצגים יתרונות שלא היו קיימים בטכנולוגיות

הוותיקות יותר, ואשר מהותם היא מהירות תגובה וקלות שימוש. לצד יתרונותיהם הרבים, יש

מי שדן גם בחסרונותיהם, ואנו נבקש לעמוד על אלה מול אלה, ולתת תחזית טכנולוגית

עתידית לגביהם.

החלק הראשון של העבודה יתמקד באפיון הטכנולוגיה, באופן שיכלול רקע על התפתחותה

והתהוותה, ספקיה, אפיון לקוחותיה, מערכת הסטנדרטים שבה היא פועלת, מחירים

וחלופות, יכולות, מגבלות ייצור ועוד.

החלק השני בעבודה יביא את נקודות מבטם של מומחים מתחומים טכנולוגיים שונים, אשר

ויחד נעמוד על היתרונות והחסרונות של ,QR- מביעים את חוות דעתם על טכנולוגיות קודי ה

הטכנולוגיה כפי שהם תופסים אותה, ועל העתיד שאליו היא שואפת ויכולה להגיע, על פי

ראות עיניהם. את דעות המומחים נקבל באמצעות ראיונות אישיים וסקירת מאמרים שונים

שנכתבו על ידי מומחים בתחום.

החלק השלישי יבקש לחבר בין מודלים לחיזוי טכנולוגי, לבין הטכנולוגיה עצמה, במטרה לתת

נעמוד על .QR- תסריטים אפשריים שיאפשרו לחזות את עתידה של טכנולוגיית קודי ה

מודלים רלוונטיים פחות או יותר ביחס לטכנולוגיה זו, ונבקש להגיע לתסריט הריאלי ביותר

שניתן לצפות עבורה. בסיומו של החלק השלישי, נציג את סיכום התחזית הטכנולוגית כפי

שניתן יהיה להסיק מן העבודה בכללותה.

6

חלק ראשון – אפיון הטכנולוגיה

 

הוא קוד דו ממדי שפותח על ידי (QR להלן: קוד Quick Response ) קוד תגובה מהירה

בשנת 1994 . מטרת התאגיד הייתה לפתח קוד (Denso-Wave) תאגיד יפני בשם דנסו -ווייב

.(Stewart, 2010) שיפוענח בקלות ובמהירות

מצוי QR תרשים 1 : קוד

מכילים מידע בכיווני אורך ורוחב, אשר מאפשרים להם להכיל נתונים בכמות של QR קודי

פי כמה מאות ממה שמכיל הברקוד הרגיל.

QR- תרשים 2 : השוואה בין ברקוד ל

לקלוט נתונים בכתשיעית מן המקום ביחס לזה שתופסים QR - באופן כזה מסוגלים קודי ה

יכולים להתמודד עם כל סוגי הנתונים, כולל תווים QR הברקודים הרגילים. בנוסף, קודי

מספריים או אלפביתיים, סמלים, קודים בינאריים וקודי בקרה. ניתן לקודד עד 7089

מאפיינים בסמל אחד.

7

למתבונן בעין הרגילה נראים הקודים כמו דוגמאות דפוס מקריות בשחור ולבן בתוך קופסא

מרובעת. אלא שהמראה והצורה של הקודים אינם מקריים כלל וכלל. הצורה המרובעת של

הקודים הפסיפסיים, שמכילה ריבועים קטנים בשלושת הפינות, מאפשרת קריאה קלה יותר

אשר נמצאים בסורקים של הטלפונים הסלולאריים. שלושת הריבועים ,CCD- לחיישני ה

שנמצאים בפינות הריבוע מהווים דוגמה של מצב זיהוי, אשר מאפשרת קריאה מהירה מאוד

ב 360- מעלות (ראה תרשים מס' 3), באופן שיעקוף את ההשפעות השליליים של הפרעות

.(Stewart, 2010) שונות

תרשים 3: מאפיין מצב הזיהוי מאפשר קריאה מכל

 

 חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

Al-Khalifa, S. (2010). An M-Learning System Based on Mobile Phones and

Quick Response Codes, Journal of Computer Science, pp. 427- 428

Barcode to 2D, 2010

Battisti, G. & Stoneman, P. (2004). The Intra-Firm Diffusion Of New Process

Technologies. http://www.krannert.purdue.edu/centers/ijio/accepted/2477.pdf


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות