חפש

קטגוריות

סמינריון מסורבות הגט מעוכבות הגט


43 עמודים  

עבודה אקדמית מס' 57

צור קשר ישיר עם רננה, כותבת עבודה אקדמית ספציפית זאת, בנייד:

052-8690210 או במייל עם בקשה לקבל חלק מעבודת הסמינריון:

renana.adler.1234@gmail.com

עבודה אקדמית חדשה לגמרי, לא נמכרה מעולם במאגר העבודות האקדמיות.

עבודה אקדמית עם מקורות ביבליוגרפיים עדכניים לשנה זאת.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האקדמיים.

פרטים נוספים


₪ 195


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת לפני שנתיים במכללת צפת, אצל ד"ר א' ברוך
ציון : 92. לא נמכרה במאגר בכלל.
שאלת המחקר
כיצד בא לידי ביטוי מצבן המשפטי של מסורבות הגט ומעוכבות הגט?
 
תוכן עניינים 
מבוא. 3
פירוש מונחי יסוד. 3
מושג העגינות. 4
עגינות כתוצאה מסרבנות גט. 4
עגינות ויבום.. 4
משמעות העגינות. 5
סנקציות כנגד סרבני גט. 5
גירושין בעל כרחו של הצד האחר- בן זוג המצוי בבי"ח לחולי נפש.. 6
הגט צריך להינתן ולהתקבל מרצון חופשי – מה עם הלוקה בנפשו ומגרש?. 8
הגט מקליווא- בעל ששפיות דעתו הייתה מוטלת בספק נתן גט. 10
כשירות נפשית לצורך מתן גט. 12
ההסדר במשפט הישראלי 14
ארה"ב, קנדה. 22
סיכום.. 30
ביבליוגרפיה. 33
בהתייחסות לסרבנות-הגט באה לידי ביטוי בעיית ההתנגשות בין שלילת חירותו של ה אדם לבין מצוקתו של מסורב-הגט שאשתו מסרבת לקבל גט, או מסורבת-הגט שבעלה מסרב לתת לה גט, שאינם יכולים לממש את רצונם להתגרש מבת/בן-זוגם. המסורבים/ות אינם/ן בני/ות-חורין. הוא או היא חייבים לחיות את שארית ימיהם עם אדם שהם קשורים עמו/ה בקשר נישואין שאינם/ן חפצים/ות בו. ישנם מקרים בהם, מסורבת-הגט היא אשה מבוגרת יחסית שלא ילדה עדיין, והסירוב להתיר את קשר הנישואין פוגע באפשרותה לממש את זכות ההורות שלה. אף שלילת זכות האדם לבחור כיצד ועם מי ינהל את חייו היא שלילה משמעותית של חירות בסיסית ושל כבוד האדם.אדון בכמה מעקרונות-היסוד של המשפט העברי בנוגע לגירושין ובאיזון בין שיקולים הלכתיים שונים בהפעלת סנקציות לצורך קיום פסקי-דין של גירושין[1]. ננסה להסיק מסקנות בנוגע למדיניות רצויה לאור עקרונות המשפט העברי ביחס לצווי-הגבלה נגד סרבני-גט.בפתח הדיון בעקרונות המשפט העברי בנוגע לגירושין נדון בעמדתם של חכמי המשפט העברי בסוגיית "גט מעושה"[2].  
פירוש מונחי יסוד
שוטה 
מעמדם ההלכתי של שוטים שונה מדינם של בני אדם רגילים, כמו שניתן למצוא במשנה הבאה: "חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה, החובל בהם חייב והם שחבלו באחרים פטורים"[3]      
 במסכת חגיגה נאמר: "איזהו שוטה? היוצא יחידי בלילה והלן בבית הקברות והמקרע את כסותו והמאבד כל מה שנותנים לו". דוגמאות אלו המובאות בגמרא, ניסו לסווג את השוטה כ אדם שאינו מסוגל לחשוב בצלילות ואינו מסוגל לחיות חיים עצמאיים.
חרש שוטה וקטן, לעתים בראשי תיבות: חש"ו, הוא מופיע פעמים רבות בהלכה כמעמד, המאתר קבוצה של בני אדם שאינם בעלי כשירות נפשית, ואינם אחראים למעשיהם. מעמדם ההלכתי של חש"ו שונה מדינם של בני אדם רגילים.
 
עגינות 
מלכתחילה ביהדות, המונח עגינות -מלשון עוגן יוחד לציון מצבה של "אישה שהלך בעלה למרחקים ואין ידוע אם הוא חי או מת", כלומר, לאשה הנשואה רשמית אך בעלה נעלם לכן מצד אחד, היא לא יכולה לחיות עם בן זוגה, וצד שני, היא לא יכולה לסיים את הנישואין. אלא, שהשימוש במושג התרחב בלשון ובספרות ההלכתית, לכלול מצבים אחרים בהם אישה או איש נמצאים בזירוי לנישואין קודמים שלא ממומשים בפועל אך מונעים מהם נישואין אחרים בהתאם להלכה, ובין השאר למקרים שבהם 1 מבני הזוג לקה במחלה קשה -תרדמת, אבדן שפיות וכיוצ"ב המונעת ממנו להתגרש, לתופעות שלסרבנות גט כמו גם לשומרת יבם שאינה יכולה מסיבה כלשהי לעבור חליצה, ואף למקרה הנדיר של יבם שאלמנת אחיו מסרבת לחלוץ בעבורו.
בעוד שבעבר הדגש במושג העגינות היה על העלמות הבעל, תופעה שהייתה שכיחה בגלל עזיבת הגברים את מקום מגוריהם לתקופות ארוכות לצורך פרנסה או מלחמה והיעדר אמצעי קשר מהירים, הרי שבימינו נדיר ש אדם נעלם ללא להשאיר עקבות ועיקר בעיית העגינות נובעת ממקרים בהם גבר מסרב לתת גט או אישה מסרבת לקבל גט.
מושג העגינות
השימוש בשורש ע.ג.נ לתיאור יחס של אשה בקשר נישואין מופיע במקרא בהקשר הקרוב לזה של ייבום: במגילת רות, כאשר נעמי מסבירה לכלותיה רות וערפה כי אל להן להמתין לבנים נוספים שאולי תוליד נעמי כדי להנשא להם, באמרה "הֲלָהֵן תְּשַׂבֵּרְנָה עַד אֲשֶׁר יִגְדָּלוּ הֲלָהֵן תֵּעָגֵנָה לְבִלְתִּי הֱיוֹת לְאִישׁ" -רות א' י"ג. אך, המילה "עגונה" מופיעה לראשונה בתלמוד, בהקשר של הקלות בדיני גיטין שנועדו להקל על בעל הנמצא במקום רחוק או היוצא לדרך רחוקה לגרש את אשתו כדי שלא תשאר עגונה. ואילו במקרא שימש המושג "אלמנות חיות" לציין את מצב העגינות של פלגשי דוד שהורחקו מעליו ולא יכלו להתחתן עם אדם אחר1. בספרי השו"ת התייחס מושג ה"עגונה" בעיקר להעלמות הבעל. בעוד שהמונח עגונה חיה יוחד למקרה בו הבעל החי מסרב לגרש את אשתו[4].

לינק למצגת אקדמית ספיציפית  ב-99 שח


ביבליוגרפיה חלקית(כ- 30 מקורות אקדמיים):
הרב שלמה ריסקין יד לאשה: האשה והגירושין על פי ההלכה: פתרון הלכתי לבעיית העגונה,  (אור תורה סטון, עמ' 47)
שלמה גורן, עגונות דקר : היתר עגונות צוות הצוללת דקר, הוצאת ראובן מס, עמ' 15
יהודה ברנדס  עגונות: עקרונות על בהלכה,  אקדמות, י"ח, עמ' 23
Y.S. Kaplan "Enforcement of Divorce: Judgments by
 Imprisonment – Principles of Jewish Law" 15 The Jewish Law Annual P57-145.
מסכת בבא קמא פרק ח' משנה ד', עמ' כ"ב
רוזן-צבי דיני המשפחה בישראל בין קודש לחול (ת"א)עמ' 125
ז' ורהפטיג "כפיית גט להלכה ולמעשה ", שנתון המשפט העברי ג-ד (תשל"ו-ל"ז )
פ' שיפמן דיני המשפחה בישראל (ירושלים)
הצעת חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות) (תיקון מספר 3) (דרכי דיון וצווי עזר)
David Fewer "Constitutionalizing Copyright: Freedom of Expression and Limits on Copyright in Canada" 55 University of Toronto Faculty of Law Review  175, 226-227.
P. W. Hogg Constitutional Law of Canada (Scarborough) 819.
A.P. Allan & C. Hutchinson "Rights in Conflict: The Dilemma of Charter Legitimacy" 23 U.B.C. Law Review  531, 543-544. המלומד Joseph M.  I. Muehlhoff "Freedom of Religion in
 
=================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:
לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית
ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה האקדמית מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:
לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית
מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.
הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ספיציפית  ב-99 שח


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:
לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית
    
לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:
קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

طُلَّاب ، طَلَبَة

עזרה מיוחדת למגזר הערבי בעבודות אקדמיות בעברית ובאנגלית

 

 

עבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 077-9555017

052-77-33-400

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה: פרסמו את עבודותיכם שקיבלו מעל ציון 88 במאגר

 ותרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של העבודות נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית שקיבלה ציון מאושר מעל 88 לפרסם כאן עבודותיהם תמורת תמלוגים. אנו נבדוק העבודה ואם היא . טובה נפרסמה כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה

 פשוט לשלוח העבודה בקובץ וורד דרך המייל אלינו ונפרסם אותה במאגר למכירה לאחר שנעבור עליה, נבצע בה

הגהות, נעדכן אותה ונוסיף ביבליוגרפיה רלבנטית מהשנתיים האחרונות

שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של עבודתך

free.papers.2u@gmail.com


מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

למעט דיינרס

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

------

 

  

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

 

 

 

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

כתיבת סמינריונים בהתאמה אישית עם התחייבות על ציון גבוה

www.0528690210.info


פורום להמלצה על כותבים

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : כתיבת סמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

כתיבת עבודות סמינריון, כתיבת עבודות אקדמיות מקוריות שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com 


כותב מומלץ: כתיבת סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בכתיבת עבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, ואף כתיבת סמינריון

אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

מפתח לעבודות גמר, מחקרים, מאמרים וכתבי-עת אקדמיים בעברית

maamaracademi.blogspot.co.il

המאגר האקדמי הכי גדול ברשת ללא תשלום וללא דרישות רישום

 

 

 

 077-9555017

     

052-77-33-400

בפניה טלפונית או במייל נא לציין 

  מספר העבודה המבוקשת 

paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©