חפש

קטגוריות

עבודה סמינריונית צווים בדיני הגבלים עסקיים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

21 עמודים.

עבודה מספר 2940.

עבודת סמינריון חדישה לגמרי, לא נמכרה מעולם במאגר העבודות האקדמיות.

עבודה אקדמית עם מקורות ביבליוגרפיים עדכניים ותקניים.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האקדמיים וה - APA.

ישנה אפשרות לשלוח לכותב עבודה אקדמית ספיציפית זאת מייל עם שאלות על העבודה הסמינריונית הזאת ובקשה לקבל במייל חוזר חלק מהעבודה האקדמית:

 eric.schizof@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד באוטובר לפני שנה באונ' ת"א, אצל פרופ' בלכר.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 ציון:  91

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי צווים בדיני הגבלים עסקיים?

תוכן עניינים


א. מבוא

ב. שיטות משפט אחרות

ג. הלכת ארגון ארצי לשיווק צמיגים

1. תחולה מצמצמת לפסק הדין

2. ביקורת ופירוש אחר

ד. יסודות נוספים כמקור לסעדי ציווי

1. חוק בתי המשפט

2. סמכויות שביושר

3. סמכות טבועה

ה. סיכום ביניים

ו. ציווי זמני

ז. כללים להענקת ציווי

1. השיקולים למתן ציווי

2. טענות הגנה

ח. סיכום ומסקנות

 

סמינריון צווים בדיני הגבלים עסקיים.


מערכת פיקוח יעילה על הגבלים עסקיים (להלן - הגבל, או הגבלים) מחייבת הכללת הצווים בין הסעדים כנגד הגבלים. סעדי הציווי - ובעיקר צו המניעה - הינם המכשיר המתאים ביותר להשגת המטרה העיקרית - מניעת פעולתם של הגבלים בלתי-חוקיים. לעתים, יהיה צו המניעה הסעד האפקטיבי היחיד - כגון כאשר מבקש אדם למנוע עבירת הגבל - עוד טרם נפגע.

ברור, שסעד הפיצויים עומד לרשות כל נפגע מעבירת הגבל; אולם הגבלת מסגרת הסעדים לפיצויים בלבד, פוגעת ומחלישה את הפיקוח על הגבלים. נפגע התובע הגבל הפועל באופן בלתי-חוקי, מקדם בכך לא רק את מטרותיו - אלא גם את טובת הכלל; ההגנה על טובת הכלל הינה אחת הסיבות העיקריות, אם לא הראשית, ליצירת זכות התביעה הפרטית, על פי חוק ההגבלים העסקיים .

 

תביעת הפיצויים משרתת בראש וראשונה את אינטרס התובע - ותרומתה לטובת הכלל - שהינה ההצדקה לתביעה עקיפה. תשלום הפיצויים לנפגע אינו מתקן, בדרך-כלל, את הנזק שגרם ההגבל לציבור. חיוב ההגבל בפיצויים, בדרך-כלל, לא ימנע את המשך פעולתו הבלתי-חוקית של ההגבל, בה במידה שהאפקט ההרתעתי של הפיצויים מוגבל - שכן תוחלת הרווח הצפוי כתוצאה מעבירת ההגבל, תהא גבוהה מתוחלת הפיצוי.

נפגע העותר לצו מניעה, משרת את אינטרס הציבור באופן מיידי וישיר. שכן צו המונע את המשך קיום עבירת ההגבל כלפיו, ימנע גם את המשך העבירה כלפי הציבור כולו. חשיבות צו המניעה, במערכת הסעדים הניתנת לנפגע, ברורה ומתבקשת ממהות החוק. פעולת ההגבל, הינה בדרך-כלל מתמשכת, ונפגע התובע פיצויים וזוכה בהם, מבלי שבית המשפט יצווה למנוע את המשך העבירה, ימשיך לסבול נזק ויאלץ מדי פעם לחזור ולהגיש תביעה באותו ענין, ושוב יידרש בית המשפט לחזור ולדון באותו נושא.

בשני מקרים נמצאה התייחסות של בית המשפט העליון לאפשרות מתן צווי מניעה כנגד הגבל. באחד מהם3 קבע בית המשפט שאינו מוסמך להעניק סעד זה לנפגע מעבירת הגבל. הבסיס לקביעה ולפרוש הן מלותיו של סעיף 45 לחוק: "דין נזק [...] כדין נזק שניתן לתבוע עליו פיצויים" - ומשלא נאמר בסעיף דבר לגבי סעד נוסף על פיצויים הוסק כי לפיצויים בלבד זכאי הנפגע. בדעה האמורה מחזיקים גם חוקרי המשפט המועטים שהתייחסו לסוגיה4.

מטרת החיבור לבחון האם מבוססת הפסיקה הנזכרת על יסודות נכונים, וכן לבחון אם ניתן לפרש את החוק באופן שיאפשר מתן סעד של ציווי בכלל, או לפחות צו מניעה. כן תיבחנה דרכים חלופיות להענקת סעדי צווי - מכוח עילות חיצוניות לחוק.

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

 ד' מור, "הגבל עסקי - עוולה בנזיקין? הפרקליט כג 78, 80;

ג' קלינג, "היבטים נזיקיים של הצעת חוק הליכות מסחר" הפרקליט כח 248

 בג"צ ארגון ארצי לשיווק צמיגים נ' שר המסחר והתעשיה, פ"ד יז(1) 319, 326

  100 S.U 395 Hazeltine .v Corp Radio Zenith

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©