חפש

קטגוריות

סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, נכות בטוח לאומי ונכי משרד הבטחון


50 עמודים

עבודה אקדמית מס' 163

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר העבודות הסמינריוניות!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דניאל, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל :

daniel.berkovich.tlv@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש דצמבר בשנת הלימודים הקודמת במכללה האקדמית תלפיות אצל ד"ר שרייבר, 

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  88

 

שאלת המחקר

 

מדוע לאורך העשור האחרון מתעדפת המדיניות הציבורית את נכי צה"ל על פני נכי ביטוח לאומי ?.

 

מדיניות ציבורית

 יחס דיפרנציאלי לנכים

 

שאלת המחקר

 

מדוע לאורך העשור האחרון מתעדפת המדיניות הציבורית את נכי צה"ל על פני נכי ביטוח לאומי ?.

 

תוכן העניינים

טענת המחקר

פרק עובדתי

ההרואיקה של נכי צה"ל

הטבות לנכי צה"ל

לובי פוליטי

פרק תיאורטי

משתנה תיאורטי 1 : קואליציה מסנגרת

משתנה תיאורטי 2: שוני בחקיקה וברשויות הסטטוטוריות המעניקות את הקצבה.

שיטת המחקר

גישת הקואליציות המסנגרות

שינוי גדול במדיניות      

סיכום ומסקנות

ביבל'

 

 

טענת המחקר

קיימת שונות ויחס דיפרנציאלי בין נכי צה"ל לנכי ביטוח לאומי אשר באים לידי ביטוי במגוון תחומים משמעותיים  המיתקימים ומושפעים  להערכתי , מקיומה של קואליציה מסנגרת המשמרת  את המדיניות הנ"ל לאורך השנים. 

ההגדרה לנכות היא איבוד הכושר לעשות  פעולה רגילה, או פחיתת כושר זה כתוצאה מחבלה, מחלה או החמרת מחלה. נכה צה"ל יוכר כמי שלקה בנכות בעת שירותו הצבאי ועקב שירות זה  (סדיר או מילואים, וכן בשירותי הביטחון, במשטרה, בשירות בתי-הסוהר, במשמר הכנסת או בכל שירות אחר ששר הביטחון הכריז עליו כשירות צבאי לצורך זה). 

זכויות הנכים לפי חוקים אחרים: באם נגרמה הנכות בידי גורם אזרחי – למשל בתאונת דרכים – יוכל הנכה לבחור בתגמולים ובזכויות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או בפיצויים לפי חוק הנזיקין האזרחיים. אם בחר הנכה בפיצויים לפי חוק הנזיקין האזרחיים, לא יהיה זכאי לכל תגמול שהוא או לזכויות על פי חוק הנכים, למעט סמל הנכים. אדם שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי לפי חוק נכות כללית ונקבעה לו זכות קבועה, לא יהיה זכאי בתום ששה חודשים מיום קביעת נכות זו לכל תגמול שהוא או לזכויות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום). חייל בחופשה: החל מ-5.2.1988 חלות הוראות החוק גם על חייל בשירות חובה שנחבל בזמן היותו בחופשה מאושרת, ובלבד שהחבלה אירעה בתוך 14 ימי החופשה הראשונים ודרגת הנכות היא 20% לפחות. פציעה במהלך חופשה, תוך כדי עיסוק בעבודה או בפעילות של חייל הרשום כספורטאי מצטיין ושנהוג לקבל בעבורה תמורה, איננה מכוסה על פי חוקי השיקום. (בן משה,א., רופמן,ל. והבר)

בחוק הביטוח הלאומי ההגדרה למונח נכות הינה  מגבלה בתפקוד גופני או  נפשי הנובעת ממום מולד או מפגיעה פיזית או נפשית,  עקב מחלה, תאונה,   זדון וכדומה.  נכות יכולה להתבטא כאי-יכולת, תפקוד חלקי או חוסר תפקוד מוחלט של חלק בגוף האדם. נכות יכולה להיות גם פגיעה בנפשו של האדם. רמת הנכות משתנה ומתפרסת על פני טווח רחב של מגבלות, קלות וחמורות; למשל, סיווג מנכות קלה כמו צליעה ועד לשיתוק כמעט מוחלט של הגוף המגיע עד למצב של חוסר הכרה עמוק והפסקת פעילות מוחית. רבים מבעלי המגבלות אינם מגדירים את עצמם כנכים. חלקם מגדירים את עצמם כבעלי מוגבלות על פי מערכת הגדרות שונה מזו של הביטוח הלאומי, חלקם לא מודעים למוגבלותם ומטיבים לתפקד למרות מגבלתם  וחלקם מבקשים להתעלם מהמגבלה. (שקדי, א'  מילים המנסות לגעת).

בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), נקבע מעמדו של נכה צה"ל על פיו "נכות" פירושה איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, או פחיתת כושר זה כתוצאה מחבלה, מחלה או החמרת מחלה. יוכר כנכה מי שלקה בנכות בעת שירותו הצבאי ועקב שירות זה. ישנם במדינת ישראל הבדלים רבים בין מעמדם של נכי צה"ל לממעמדם של נכים אחרים, ולו רק בשל העובדה כי פגיעתם נגרמה עקב השירות למען ביטחון המדינה. (בן משה,א., רופמן,ל. והבר). בכך מכירה המדינה כי לה חוב מוסרי כלפי מי שהקדישו את בריאותם למען ההגנה עליה. תפיסה זו התגבשה עוד לפני קום מדינת ישראל ונדונה בוועדות של הסוכנות היהודית עם הקמת המוסדות הרשמיים התמסדה הפעילות למען נפגעי הקרבות, מעמדם נקבע בחוק ולצורך הטיפול בהם הוקם אגף מיוחד במשרד הביטחון - אגף השיקום. במהלך השנים הורחבה הגדרת הזכאות, ונוספו לה גם נפגעים של קהיליית המודיעין, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר ומשמר הכנסת, וכן נכי המחתרות מלפני קום המדינה. (אלבז, ד., קרביץ, ש., כץ)

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

בן משה,א., רופמן,ל. והבר, י. . אנשים עם מוגבלות בישראל. משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 38-49.

בראיין, ד.נ. ובוני מ. מולטון  "מה הקשר בין תעסוקה, עצמאות, נישואין ומיניות?". סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום. 15 (2) 53-62.

עורי, אבי . "האורות והצללים בשימוש בטכנולוגיה מתקדמת לעזרת נכים - היבטים רפואיים ואתיים". רפואה ומשפט (30) עמ' 82-86.

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


לינק : סרטון על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאל

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון, סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון,  סמינריון נכים, סמינריון יחס דיפרנציאלי לנכים, עבודה אקדמית במדעי החברה,  עבודה אקדמית נכות בטוח לאומי, עבודה אקדמית נכי משרד הבטחון

 

ניתן לשלם ב- פאי פאל/מזומן/אשראי/העברה בנקאיתסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©