חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית שילוב ילדים ליקויי למידה בכיתה רגילה, השפעה על מעמד חברתי, השלבות ילדי חינוך מיוחד מבחינה חברתית


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

36 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12349

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: תום, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת במסרון/ווטסאפ:

052-8673055  או במייל :

schwartztom1990@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר אריה.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

האם שילוב ילדים ליקוי למידה בכיתה רגילה משפיע על מעמדם החברתי?

תוכן עניינים

מבוא

. ליקוי למידה מהם

לקות למידה

סוגי לקויות למידה

אבחון

טיפול בילדים ליקוי למידה

שילוב תלמידים ליקוי למידה בכיתות רגילות

השילוב מהו?

הפעלת השילוב

סוגי השילוב

השפעת השילוב

מיקומו של המורה

השפעת השילוב על מצב חברתי

השפעת השילוב על המצב החברתי

 גורמים המשפיעים על ילדים ליקוי למידה

מעמדם החברתי של ליקוי למידה

השפעת השילוב על מעמדם החברתי

סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

אם כן סקרתי מהי לקות למידה, מהם סוגי הלקויות השונים ואת המאפיינים הרגשיים הקשורים אליהם, למדתי כי לקות הלמידה הנה הלקות בעלת השכיחות הגבוהה ביותר במערכת החינוך הגלובלית. בארץ, כבארצות רבות אחרות שיעור התלמידים המאובחן ומוכר כתלמידים עם ליקויי למידה בכל גיל ותרבות נמצא בעלייה, ומרביתם לומדים במערכות חינוך רגילות.

מערכת החינוך חייבת להתייחס יותר בכובד ראש לצרכים החינוכיים של ילדים בעלי לקות למידה בכיתות רגילות בכדי שתתאים לצרכים היחידניים ודרישות המשקפות את מענה התלמיד לציפיות החינוכיות המותנות בגילו. על אף חילוקי הדעות המדעיים המתייחסים למושג מהי באמת הגדרת המושג לקוי למידה לתיאוריות על הסיבות ללקות, לקריטריונים באבחונים, לסיווגים ולדרכי ההתערבות החינוכית, קיימת הסכמה כללית על הבסיס הנוירולוגי-פנימי הייחודי של הלקויים, הפוגע בסיכויי התלמידים ללמוד כחבריהם ולהגיע למעמד חברתי שווה שזוהי אחת המטרות של שילוב ילדים עם לרויות למידה בכיתות רגילות.

למרות השונות הבולטת בין התלמידים עם ליקויי הלמידה בכישוריהם והישגיהם הלימודיים. ההסכמה כי הליקויים עומדים בבסיס הפגיעה בזכות כל תלמיד לשוויון בהזדמנויות חינוכיות, וחובת המדינה והחברה המכירה בזכויות הילד, ליצור את התנאים לשוויון הזדמנויות – מחייבת פיתוח והסדר של תקנות חינוכיות לקידום סיכויי התלמידים לממש את יכולותיהם ולרכוש השכלה וידע. מחקרים אף מצביעים (Logan, Goodfellow, 2012)

החיוניות במתן סיוע הולם לצרכים החינוכיים היחידניים והדגשה על החשיבות של סיוע והתערבות מבוססים מדעית, נגישים לתלמידים ללא קשר לרמתם הכלכלית ומאפייניהם התרבותיים, על מנת למנוע פער לימודי, פגיעה פגיעה במעמד חברתי ותסכול המוסיף קשיים משניים לקשיים הראשוניים.

ההסתגלות המעמד חברתי של ילדים לקויי למידה מעסיקים רבות חוקרים, הורים, מורים ואנשי מקצוע מכל שכבות האוכלוסייה ומענפי הרפואה והפסיכולוגיה על כל היבטיהם. היכולת החברתית היא אחת המיומנויות החשובות עבור הפרט כדי שיוכל להסתגל בחברה הנורמטיבית ללא סטייה חברתית, לדוגמא. למרות שאוכלוסיית התלמידים לקויי הלמידה אינה אחידה ביכולות ובמאפיינים שלה, הרי שהסיקו כי תלמידים לקויי למידה מובחנים בהתנהגותם ותפקודם הפסיכולוגי לעומת שאר בני גילם הרגילים ולעומת שאר הילדים או מתבגרים בעלי צרכים מיוחדים (Mcnamara, 2008).

כיום, לאור התמורות הארגוניות במערכת החינוך בארץ וגם בעולם, תלמידים לקויי למידה משולבים בכיתות החינוך הרגילות ובכך מתפתחות דרישות וציפיות מהם שיהיו דומים לכלל התלמידים בכיתות הרגילות מאחר ותלמידים בעלי מצב סוציו אקונומי גבוה מקבלים יותר תמיכה מאשר תלמידים שאין באפשרותם לממן טיפולים מקבלים מענה סטנדרטי ולכן התחושה היא כי ביחד עם הרצון לטפח את היכולת האקדמית והחברתית של הילדים לקויי הלמידה, הרי שמצפים מהם להשתלב באופן נורמטיבי בכיתה הרגילה, ציפייה שהיא לא תמיד ריאלית בפועל וכתוצאה מכך רבים מהתלמידים לקויי הלמידה נחשפים לתסמיני תסכול, דיכאון, ובמקרים קיצוניים אף להידרדרות בעקבות אי יכולתם להשתלב בצורה מיטבית ולהיות כשווים לחבריהם- הילדים הרגילים (Mcnamara, 2008)

ההגדרה של ליקויי למידה מתייחסת לבעיות בתחום הקוגניטיבי, וכן בעיות נלוות בתחום החברתי, שכן לקשיי הלמידה עלולים להתלוות תוספות נוספות כגון: הפרעות התנהגות, קשיי קשב וריכוז, תחושת דיכאון, דימוי עצמי נמוך ונשירה מבית הספר. פער זה יוצר תחושות אכזבה ותסכול אצל הילד לקוי הלמידה אשר יכולים להוביל לאובדנות, סטייה מהנורמה החברתית ומרדנות. אפשר להבין את הקשיים במיומנויות החברתיות וההתנהגותיות כמכילים מספר היבטים מרכזיים כגון יכולת קוגניטיבית, מאפייני אישיות וסוגיות רגשיות וחוסן נפשי. המקור לאכזבות של הילדים עלול להיות תוצאה של חסכים ביכולות אלו, אשר גורם לשיבוש התקשורת הבינאישית ולעיוות תחושת הדימוי העצמי שלהם לגבי עצמם ומחייהם כתוצאה מכך Goodfellow, 2012)).

היכולת החברתית מתפתחת משנות הילדות המוקדמות באמצעות התקשרות ראשונית בין האם לילד שלה, והתקשרות זו מתרחבת לאינטראקציות של הילד עם בני המשפחה, ומאוחר יותר עם בני גילו. לאופיין של התקשרויות אלו השפעה על תחומים התפתחותיים שונים, הבאים לידי ביטוי בילדות המאוחרת, בתקופת ההתבגרות ובבגרות אצל ילדים בכלל ואצל לקויי למידה בפרט Goodfellow, 2012)).

ההגדרה של ליקויי למידה מתייחסת לבעיות בתחום הקוגניטיבי, וכן בעיות נלוות בתחום החברתי והרגשי, שכן לקשיי הלמידה עלולים להתלוות תועפות נוספות כגון: הפרעות התנהגות, קשיי קשב וריכוז, תחושת דיכאון, דימוי עצמי נמוך ונשירה מבית הספר.

אפשר להבין את הקשיים במיומנויות החברתיות וההתנהגותיות כמכילים מספר היבטים מרכזיים כגון יכולת קוגניטיבית, מאפייני אישיות וסוגיות רגשיות וחוסן נפשי. המקור לאכזבות של הילדים עלול להיות תוצאה של חסכים ביכולות אלו, אשר גורם לשיבוש התקשורת הבינאישית ולעיוות תחושת הדימוי העצמי שלהם לגבי עצמם ומחייהם כתוצאה מכך (עינת).

התנהגות המאופיינת ברמה גבוהה של תוקפנות, מרדנות, אלימות פיזית ומילולית, וכדומה עלולה לגרום לקשיים חברתיים-רגשיים ולדחייה חברתית של הילד מהחברה הסובבת אותו. מערכת החינוך משלבת בהכללתם המלאה של כל הילדים החריגים בעלי לקויות למידה עם מסגרת של ילדים רגילים שאינם מאובחנים בליקוי למידה. מאחר ושילובם של ילדים בעלי לקויות למידה במסגרת חינוכית מתאימה לצרכיהם היא חלק מתפיסה אידיאולוגית מקובלת כיום, הרואה את בית ספר השכונתי והקהילתי כמסגרת החינוכית הטבעית לכל הילדים, כולל אלה עם הליקויים. נקודת ראות זו נובעת מערך מוסרי בסיסי – השוויון. נקודת ההנחה היא שביטול ההפרדה והשילוב המלא בכיתה הרגילה הם זכות ולא פריבילגיה. ההפרדה גורמת לאפליה ולחוסר שוויון.

זרם זה של השילוב מהווה שיא בהתפתחותו של תהליך למען שילובו של הילד ליקוי למידה בסביבה הרגילה. ואף על פי כך, הלכה והתפתחה המגמה שהילד צריך להישאר בסביבת בילדים הרגילים על מנת שלא יהיו חריגים דבר היכול לפגוע בהם. על אף הקושי יש להגדיל כמה שיותר שילוב של תלמידים בכיתות רגילות מכיוון שרק בצורה זו תיתכן השפעה על מעמדם החברתי עוד מגיל צעיר.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

יאיר, גד, מסע ישראלי : מפתחות לפדגוגיה ישראלית ולחינוך הערכי בישראל. ידיעות אחרונות : ספרי חמד, (2017)

נעמי מנדל-לוי, שווים : תמיכה בית ספרית בשוויון הזדמנויות, תרגום מאנגלית: ל' רובינס, י' בן משה, ירושלים : אבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, (2017)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©