עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:


עבודה אקדמית אמפירית דיבידנד - גרפים וטבלאות, חלוקת דיבידנד בחברות לאור ה-I.F.R.S


‏290.00 ₪

 29 עמודים.

עבודה אקדמית דיבידנד - חלוקת דיבידנד בחברות לאור ה-I.F.R.S

תוכן עניינים

 1. מבוא ............................................................................................................... 

 

 1. מונחים כלליים ................................................................................................. 

2.1.מניה............................................................................................... 

2.2.דיבידנד.......................................................................................... 

2.3.מדיניות חלוקת דיבידנד .................................................................. 

2.4."תיאוריית האיתות" ....................................................................... 

2.5.מיסוי בישראל ................................................................................ 

2.6.היפותזת השוק היעיל ...................................................................... 

2.7.מבחני אירועים (event studies) ....................................................... 

2.8.מחזורי המסחר .............................................................................. 

 

 1. סקירת ספרות .................................................................................................. 

 

 1. חלוקת דיבידנד בעידן ה-IFRS ........................................................................... 
 2. שאלות המחקר ................................................................................................. 

 

 1. השערות המחקר .............................................................................................. 

 

 1. נתונים וסטטיסטיקה תיאורית .......................................................................... 

 

 1. מתודולוגיה ...................................................................................................... 

 

 1. ממצאים ומסקנות ............................................................................................ 

 

9.1.תשואה עודפת ממוצעת – AAR .........................................................

 

9.2.תשואה עודפת ממוצעת מצטברת – CAAR .........................................

 

9.3.נפח מחזור מסחר ...........................................................................

 

10.  סיכום .............................................................................................................. 

 

11.  ביבליוגרפיה .................................................................................................... 

 

12.  נספחים ........................................................................................................... 

 

 

שאלות המחקר

 1. 1.      שאלה ראשונה: האם אימוץ מדיניות דיבידנד בשוק ההון הישראלי משפיע על מחיר המניה ?
 2. 2.      שאלה שנייה: האם חל שינוי בתגובת השוק לאימוץ מדיניות דיבידנד בעת אימוץ תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים שהתרחשו בשנת 2008 ?

 

השערות המחקר

להערכתנו, בהתבסס על תוצאות מחקרים קודמים, תימצא תשואה עודפת חיובית בימים סביב מועד אימוץ מדיניות דיבידנד. אנו סבורים כי במאורע זה גלום מידע אינפורמטיבי המועבר למשקיעים, דרך פעולה זו שולחת מסר כי החברה אופטימית בקשר לעסקים העתידיים ובכך מסייעת לחיזוק מעמד החברה בקרב המשקיעים. השערתנו מתבססת על תיאוריית האיתות, להערכתנו מנהלי החברה מחזיקים במידע פנימי לגבי הפעילות העסקית ואפיקי ההשקעה של החברה והם מאותתים על כך לשוק בעזרת מידע לגבי הדיבידנדים העתידיים. אימוץ המדיניות משקף תחזית חלוקת דיבידנדים עתידית, בהתבסס על מודל גורדון שבו מחיר המניה נקבע על ידי היוון הדיבידנדים העתידיים שתחלק החברה, אימוץ המדיניות יעביר מידע נוסף שבעזרתו השוק יתמחר את המניה.  תגובת השוק באופן מיידי לאחר ההכרזה הינה תוצאה מתבקשת נוכח הנחת השוק היעיל בגרסתה החצי חזקה.

בנוסף, נצפה לראות שינוי במחירי המניות בימים שלפני ההכרזה כיוון שלעיתים המועד בו נקבעת מדיניות הדיבידנד על ידי הדירקטוריון של החברה שונה מהמועד בו המדיניות מתפרסמת לציבור ולכן תיתכן דליפת מידע אשר תשפיע על מחיר המניה טרם פרסום הדיווח המיידי.

פרט לאמור לעיל, אנו בוחנים האם חל שינוי בתגובת השוק לאימוץ מדיניות דיבידנד טרם אימוץ תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ולאחריו. אנו משערים כי אכן ישנו שינוי בתגובת השוק בין שתי חלונות הזמן הנבדקים וזאת משום שהמעבר לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים משנה את יכולתן של החברות לחלק דיבידנד לפי המבחנים בחוק החברות ולכן נצפה לשינוי בתגובת השוק בכל הקשור למידע הנוגע לחלוקת דיבידנדים. בנוסף, בשוק ההון הישראלי התרחש גידול משמעותי במספר החברות אשר מאמצות מדיניות דיבידנד, דבר אשר כשלעצמו מעיד על שינוי מגמה בכל הקשור למדיניות דיבידנד ולכן אנו משערים שההשפעה על מחיר המנייה יהיה שונה גם כן.

 

מדיניות הדיבידנד של חברה מבטאת עיתוי והיקף חלוקת רווח שנצמח בחברה ומוקנה לבעלי המניות שלה וחלוקתו כרוכה בהיבטים כלכליים, משפטיים, חשבונאיים, מימוניים ומיסויים.

בשנים האחרונות, בעיקר לאחר אימוץ ה-IFRS בישראל, חל גידול משמעותי במספר החברות הציבוריות אשר מאמצות מדיניות דיבידנד. מדיניות הדיבידנד נקבעת על ידי ההנהלה הבכירה ביותר של החברה, קרי הדירקטוריון. הדירקטוריון הוא הגוף אשר קובע את האסטרטגיה העסקית של החברה ולכן מצוי בידו מידע פנימי באשר לאיתנותה הפיננסית של החברה, התוכניות העסקיות העתידיות ויכולתה של החברה להניב מזומנים מהפעילות העסקית. לפי "תיאוריית האיתות", מנהלים מאמינים שבעזרת מדיניות דיבידנד הם "מאותתים" לציבור המשקיעים על התחזיות העתידיות של החברה ובכך מזרימים מידע חדש לשוק ההון, מידע שהמשקיעים ישתמשו בו לצורך תמחור המניה. במסגרת העבודה  נבחן  את תיאוריית האיתות בישראל, האם מדיניות דיבידנד הינה כלי ניהולי אפקטיבי שבעזרתו מנהלי החברות מזרימים מידע שימושי למשתתפים בשוק ההון.

עד כה, מרבית המחקרים בנושא נערכו בעזרת נתונים משוק ההון בארצות הברית, לעומת זאת מעט מאד מחקרים נערכו בבורסות קטנות ולמיטב ידיעתנו לא נערך מחקר כזה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. אספקט מעניין נוסף של בחינת האירוע בשוק ההון הישראלי הוא רמת הסחירות הנמוכה בשוק זה, עד כה נחקרו שווקים המאופיינים בסחירות גבוהה מאד של המניות בעוד שהשוק הישראלי מאופיין בסחירות נמוכה של המניות ובמסחר שלעיתים אינו רציף, לכן נתייחס בעבודה זו גם לנפח מחזור המסחר בחלון המאורע הנבדק.

מטרתו המרכזית של המחקר הינה לבחון האם החלטת ההנהלה לאמץ מדיניות דיבידנד מגדילה את עושרם של בעלי המניות בשוק ההון בישראל, בנוסף נבחן האם חל שינוי בתגובת השוק לאימוצי מדיניות דיבידנד בעקבות המעבר של החברות הציבוריות בישראל לדיווח לפי התקינה הבינלאומית.

במידה ומדיניות הדיבידנד אכן בעלת ערך אינפורמטיבי למשקיעים, בשוק הון יעיל הדבר יתבטא במחרי המניות באופן מידי לאחר ההכרזה הפומבית, לכן נבחן את התנהגות המניות בימים סביב ההכרזה ונבדוק האם קיימת תשואה עודפת.

על מנת לבחון האם הכרזה על מדיניות הדיבידנד בעלת תוכן אינפורמטיבי נשתמש בטכניקת "מבחני האירועים" ובעזרתה נקבע האם ההכרזה משפיעה על מחירי המניות ובעקבות זאת על עושרם של בעלי המניות. אם תימצא תשואה עודפת ממוצעת חיובית ומובהקת בימים סביב ההכרזה נסיק כי ההודעות מכילות ערך אינפורמטיבי למשקיעים ומגדילות את עושרם של בעלי המניות. כמו כן, במידה ותימצא תשואה עודפת גם בימים לפני ההכרזה הדבר יכול להעיד על דליפת מידע אשר מקבל ביטוי בתשואת המניה עוד לפני ההכרזה הפומבית.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 • יוסף אהרוני "יסודות החשבונאות ודיווח פיננסי" כרך ג'.

 

"Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares" by Merton H. Miller; Franco Modigliani. The Journal of Business, Vol. 34, No. 4.

"Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stockholders' Return: An Empirical Analysis by Joseph Aharony and Itzhak Swary. The Journal of Finance, Vol. 35, No. 1

 

תגיות:

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)