עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית תפיסת הפשע של העבריין עבריינות בעיני העבריין עצמו, קרימנולוגיה (עבודה אקדמית מס. 11212)

‏290.00 ₪

33 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11212
עבודה אקדמית תפיסת הפשע של העבריין עבריינות בעיני העבריין עצמו, קרימנולוגיה


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי עבריינות בעיני העבריין עצמו ?

 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא. 3

גורמי האשמה של העבריין 3

ההשפעה הפיזיולוגית של הרגש.. 3

הפונקציונאליות של הרגש.. 4

העדר רגש האשמה אצל פסיכופטים.. 4

פושע. 4

בתנ"ך ובספרות חז"ל. 5

תפיסת העצמי 5

העדר אמפתיה. 7

פסיכופתיה. 8

תכונות פסיכופתיות. 8

עבריינות חוזרת. 13

מאפיינים.. 14

עבריינות חוזרת (רצידיבזם) בישראל. 15

תקופות פשיעה בארץ. 15

הפשעים וחומרת העונש.. 15

שיקולים להקלה בעונש.. 16

ביטויין של עבירות. 17

אחריות הנתונה ברצידיביזם.. 18

העדר אמפתיה. 19

פסיכופתיה. 20

תכונות פסיכופתיות. 20

העדר אמפתיה. 20

רדידות רגשית. 21

שקרים ומניפולציות. 21

אימפולסיביות, חוסר אחריות, סבלנות נמוכה לשעמום.. 22

אורך חיים פרזיטי 23

העדר חרטה. 23

גרנדיוזיות. 23

תכניות ארוכות טווח לא מציאותיות. 23

רצידיביזם גבוה. 24

לקיחת אחריות על עבירה. 26

הכחשת ביצוע עבירה. 26

סיכום.. 30

ביבליוגרפיה. 31

 

עבודה זו עוסקת בתפיסת הפשע של העבריין ומהי עבריינות בעיני העבריין עצמו. למעט במקרים של עבריינות פתלוגית, רוב העבריינים יודעים שהתנהגותם אינה נורמטיבית ואינה מוסרית והם ננקפים רגשות אשמה במידה זו או אחרת.

רגש האשמה נחווה כעונש להתנהגות לא מוסרית/ לא נכונה אך אנשים חווים את עוצמת ורמות הרגש באופן שונה. פסיכופטים לא מרגישים תחושה של אשמה וחרטה במקרים בהם הם פוגעים במישהו, במקום זאת, הם מצדיקים את התנהגותם בכך שהם מאשימים אחרים, אדם שאינו מרגיש אשמה או חרטה לא יראה את עצמו כאשם בהתנהגות שכוונתה לפגוע באחר.

רגש האשמה כמקדם התנהגויות מוסריות

רגש האשמה מעודד התנהגויות מוסריות ולקדם התנהגות חברתית רצויה. לעתים תכופות, אנשים שמרגישים אשמה: מבצעים מעשים טובים בלי הקשר ומתאפיינים כאנשים מאופקים, פחות ממוקדים בעצמם ופחות גזעניים.

כמו כן, אנשים שנוטים יותר להרגיש אשמים: טובים יותר בקריאת הרגשות של אנשים אחרים בדגש על רגשות בעלי עוררות נמוכה, עובדים יותר קשה לשמר קשרים זוגיים ויותר טובים בניהול וויסות הכעס שלהם.

במאה ה-19 היו שתי קבוצות תיוג עיקריות למטופלים והן אלה המכחישים ואלה המודים. חלוקה זו אשר נעשתה על ידי חוקרים ומטפלים רבים, לא התייחסה להשפעות שבאות על ידי ביטוי בלקיחת אחריות ברמות שונות של ההליך המשפטי ולאחר מכן הענישה.

כיום ידוע, שהכחשה נובעת מתהליך שכלי אשר מונע על רצף הדברים אשר מתרחשים בין הכחשה מוחלטת לווידוי. מגישה זו נובע כי הכחשה מושפעת מגורם הקשור לרמת האחריות אותה לוקח על עצמו הנבדק.
בשנים האחרונות הוצגו במחקרים רבים סוגי הכחשה. על פי שניידר ורייט החוקרים, קיימת מסגרת להבנת דרכה של הכחשה אשר בסיסה הוא בלקיחת אחריות, ולה כמה רמות: ישנם מקרים בהם התוקף תופס את עצמו כקורבן, מכחיש את הפגיעה. מקרים נוספים בהם העבריין מכחיש חלקית את חומרת העבירה או מתחמק מאחריות בטיעונים כמו "טעות, לחץ לא בשליטה של המואשם". בטיעונים אלו העבריין מפחית מאחריותו באמצעות הסברים. ולבסוף הכחשת ההתאמה של העבירה לעבריין שבה המואשם "מתנער" ממאפיינים שליליים הקשורים בעבירה הכחשת פנטזיות מיניות שלא בנורמה, הנחשבות לסוטות למיניהם, הנאה בזמן שביצע עבירה, וגם העבריין לעיתים שולל את סיכויו לעבור עבירה מינית סוטה בעתיד.

 

הכחשת ביצוע עבירה

ההכחשה נובעת בעצם העבריין להתמודד עם ערכי החברה הרואה בעבריינות ובעבריינות מין בפרט, כדבר שלילי ומאוד לא מקובל בחברה. בהתמודדות עם ערכים אלה, יש לעבריינים מוטיבציה פנימית אשר מתבטאת בחוסר לקיחת אחריות, ובנוסף קשה להימנע מתיוגים חברתיים אשר גם הם משפיעים עוד יותר. (על פי רוג'רס ודיקי 1991).

עברייני מין לרוב בעלי חיים כפולים, אשר אצלהם ההכחשה הינה נורמטיבית לחלוטין ובכלל לא זרה. להכחיש מאורעות זוהי התמודדות עם מצב מאוד מוקצן וקשה.
התיוג העצמי והחברתי הינו מרכיב משמעותי בגורמים מרכזיים אשר גורמים להכחשה וביניהם החשש או הפגיעה בבטחון העצמי ובתדמית העצמית של האדם, החשש מתגובות לא קלות ממעגל המשפחתי והסביבתי.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אדד, מ. וולף, י. עבריינות וסטייה חברתית תיאוריה ויישום. הוצאת אוניברסיטת בר-אילן: רמת גן.

אמיר, מ., והורוביץ, מ. להיות בוגר עולה: הקשר בין הגירה, פשיעה ועבריינות- המקרה הישראלי. תל-אביב: בית הספר לעבודה סוציאלית והמרכז הבין תחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדים ונוער.

חובב, מ., סבה, ל. ואמיר, מ. מגמות בקרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות ויישום. ירושלים: הוצאת הפקולטה למשפטים, אוניברסיטה העברית. 

Ali, F., Amorim, I.S., & Chamorro-Premuzic, T. Empathy Deficits and Trait Emotional Intelligence in Psychopathy and Machiavellianism. Personality and Individual Differences, 47, pp. 758–762.

 

Batson, C.D. Prosocial Motivation: Is it Ever Truly Altruistic?. In: L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Volume 20, New York: Academic Press, pp. 65-122.

תגיות:

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות