עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית יחסי בנק-לקוח, חובת אמון של הבנק, חובת אמון בהשקעות (עבודה אקדמית מס. 10872)

‏390.00 ₪

38 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10872
עבודה אקדמית יחסי בנק-לקוח, חובת אמון של הבנק, חובת אמון בהשקעות

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי חובת אמון של הבנק  וחובת אמון בהשקעות   ?

 תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

שאלת המחקר. 3

מבוא. 3

חובת אמון כללית של בנק. 4

חובת אמון כלפי הלקוח. 4

חובת אמון כלפי הערב. 6

חובת אמון כלפי הערב הריאלי 8

חובת אמון של בנקים כלפי גורמים נוספים.. 9

חובת האמון כחובה כופה (קוגנטית) 10

האם הבנק והלקוח (או הערב) יכולים להסכים ביניהם שהבנק יהיה פטור מחובת האמון?. 10

חובת אמון בהשקעות. 12

הסודיות הבנקאית וחובת האמון והמלחמה בהלבנת ההון 14

הדין בארצות הברית. 19

החובות המוטלות על הבנקים.. 21

חובות דיווח באמריקה. 23

האחריות המוטלת על הבנקים בדין האמריקאי 26

הדין האנגלי 28

גילוי סוד (tip-off) 29

אנגליה: החובות המוטלות על הבנקים.. 30

סיכום.. 33

 

חובת אמון היא החובה לפעול ברמה גבוהה ביותר של התנהגות, עד כדי העדפה של אינטרס הזולת על פני האינטרס העצמי.[1]

חובת האמון הבנקאית היא המכשיר העיקרי למניעת מצבים של שימוש לרעה בכוחו של הבנק. חובת האמון דורשת מהבנק להפעיל את הכוח והסמכות הנתונים בידיו בלי לנצלם לרעה. היא דורשת מהבנק למלא את התפקיד ואת התכלית הטמונה בו בלא פניות ובלא קיום מניע זר. על הבנק למלא את תפקידו אך למטרה אשר לשמה נמסר לו הכוח, ללא שיקולים זרים ותוך שמירה על האינטרס של הלקוח. על הבנק לפעול לפי מיטב האינטרסים של הלקוח. עליו לראות את האינטרס של הלקוחכאינטרס המכריע ולהעדיפו על כל אינטרס אחר, אף על פני האינטרס שלו עצמו. במילים אחרות, רכיב מרכזי של חובת האמון הוא האיסור על ניגוד עניינים.

במספר תחומי עיסוק כפוף הבנק לחובת אמון מכוח חוק. כאשר הבנק נותן ללקוח ייעוץ השקעות, הוא כפוף לחובת האמון שבסעיף 11(א) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 (להלן - "חוק ייעוץ השקעות"). כאשר הבנק מעניק ללקוח ייעוץ פנסיוני, הוא כפוף לחובת האמון שבסעיף 15 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה - 2005 (להלן - "חוק הייעוץ הפנסיוני"). נוסף לכך, כאשר הבנק פועל כשלוח של הלקוח, הוא כפוף לחובת האמון הכלולה בסעיף 8 לחוק השליחות, התשכ"ה - 1965. אולם מעבר לעניינים מצומצמים אלה, היינו במרבית תחומי הפעילות הבנקאית, אין מוטלת על הבנק חובת אמון סטטוטורית כלפי הלקוח. את החסר הזה השלימה הפסיקה, בהטילה חובת אמון כללית על הבנק כלפי הלקוח, בנוגע לכל העסקאות ולכל הפעולות שמבצע הבנק בעבור הלקוח.קיומה של חובת אמון בנקאית כעקרון פסיקתי, מושרש ומבוסס ככל שיהיה, אינו מייתר את הצורך בקביעה סטטוטורית של החובה. בשל חשיבותה של הדוקטרינה ומרכזיותה בדיני הבנקאות שלנו, חובת האמון ראויה לביטוי חקיקתי.

שיקולים שונים תומכים בהוספת חובת אמון כסעיף מפורש בחוק הבנקאות (שירות ללקוח). הסעיף המוצע יפרט את תוכן החובה, לרבות האיסור על ניגוד עניינים, וכן יקבע את המנגנון להתנאה או לויתור על החובה. בכך יושג האיזון הראוי בין אינטרס הבנק לבין אינטרס הלקוח, ויישמר אופייה הדינמי של חובת האמון הבנקאית. לבתי המשפט יישאר עדיין כר נרחב לשיקול דעת בנוגע לאופן יישומה הקונקרטי של החובה, ולעיצוב גבולותיה של החובה ככלי לריסון הבנק ולהגנה על אינטרס הלקוח.


חובת אמון בהשקעות

יועצי השקעות בנקאים חייבים כמובן באותן חובות אמון של בנקאים כלליים ואף יותר!

אבחן סוגיה שקרתה בישראל. מדובר בפרשת מתן טובות הנאה ליועצי השקעות של בנק ע"י קופת גמל. אתרכז במקרה אמיתי שקרה בבנק לאומי וסוקר בהרחבה בעתונות. בכירי בל''ל בראשות גב' גבי רביד וסגנה מקרן "פסגות-אופק" הורשעו במתן טובות הנאה ליועצי השקעות של בנק לאומי, ששיווקו באגרסיביות ללקוחות הבנק את קרן "פסגות".


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ר’ פלאטו-שנער, "חובת האמון והסודיות הבנקאית על מזבח המלחמה בהלבנת ההון", מאזני משפט  319
מאיר חת, הבנקאות בישראל במנהרת הזמן, הוצאת ראובן מס, 2015.

עו"ד גלעד נרקיס, פרקים בדיני בנקאות, המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ

 

Bolt, Wilko; Leo de Haan; Marco Hoeberichts; Maarten van Oordt; Job Swank. "Bank Profitability during Recessions". Journal of Banking & Finance 36 (9): 2552–2564

 

 

תגיות:

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות