עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון שכר מינימום ואכיפתו
סמינריון שכר מינימום ואכיפתו
‏190.00 ₪ |
סמינריון מומ מעביד עובד שכר
סמינריון מו"מ מעביד עובד שכר
‏190.00 ₪ |
סמינריון פערי שכר בין נשים וגברים בישראל
עבודה אקדמית פערי שכר בין נשים וגברים בישראל, משכורות ומגדר, תקרת הזכוכית, שכר נשים
‏390.00 ₪ |
סמינריון פערי שכר בין נשים לגברים במגזר הערבי ועידוד יזמות עסקית לנשים במגזר הערבי
סמינריון ערביות עובדות, השתלבות נשים מגזר ערבי שוק העבודה, שכר נשים ערביות, פערי שכר נשים גברים, שילוב נשים בעבודה,בריטניה
‏390.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון נתונים על אלימות כלפי נשים בקרב יוצאי אתיופיה
עבודה אקדמית שכר אתיופים, יוצאי אתיופיה- שוק העבודה, עולי אתיופיה חסמים עולם העבודה
‏390.00 ₪ |
סמינריון התייחסות מערכת השכר בשירות המדינה
סמינריון התייחסות מערכת השכר בשירות המדינה
‏150.00 ₪ |
מצגת שכרות בדיני עונשין, אחריות פלילית במצב של שיכרות, הגנת השכרות, סייג לאחריות פלילית
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית נהיגה בשכרות, גילופין, שכרות ,אלכוהול, ינשוף, דיני תעבורה
עבודה אקדמית נהיגה בשכרות, גילופין, הגנת שכרות ,אלכוהול, ינשוף, דיני תעבורה, סייג אחריות פלילית, משפט משווה
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית מיתוג עצמי מגדר, סטטוס מקצועי, תעסוקה נשים, אישה במקום העבודה, שכר נשים, תקרת הזכוכית
עבודה אקדמית מיתוג עצמי מגדר, סטטוס מקצועי, תעסוקה נשים, אישה במקום העבודה, שכר נשים, תקרת הזכוכית
‏390.00 ₪ |
סמינריון נהג חדש, נהגים צעירים נהג חדש מול נהגים ותיקים, נהיגה בשכרות, החמרת הענישה בין נהגים צעירים וחדשים לעומת הנהגים הוותיקי
סמינריון נהג חדש, נהגים צעירים נהג חדש מול נהגים ותיקים, נהיגה בשכרות, החמרת הענישה בין נהגים צעירים וחדשים לעומת הנהגים הוותיקי
‏390.00 ₪ |
סמינריון תקרת הכרה בשכר כהוצאה מוכרת של חברות נסחרות - השוואה בין-לאומית -
סמינריון תקרת הכרה בשכר כהוצאה מוכרת של חברות נסחרות - השוואה בין-לאומית -
‏150.00 ₪ |
עבודה אקדמית פערי שכר בין נשים וגברים בישראל
עבודה אקדמית פערי שכר בין נשים וגברים בישראל, ניתוח סטטיסטי, גרפים
‏390.00 ₪ |