עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון תרבות ארגונית וניהול ידע
סמינריון תרבות ארגונית וניהול ידע
‏290.00 ₪ |
סמינריון ניהול ידע בארגון, אינפורמטיקה ומנהל עסקים, התרבות הארגונית
סמינריון ניהול ידע בארגון, אינפורמטיקה ומנהל עסקים, התרבות הארגונית
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית פולין שירה והיסטוריה פולנית, משורר פולני אדם מיצקביץ
עבודה אקדמית פולין שירה והיסטוריה פולנית, משורר פולני אדם מיצקביץ'
‏290.00 ₪ |
סמינריון מנהיגות וניהול משאבי אנוש של חברות יפניות הפועלות במערב, תרבות ארגונית יפן, מנהל עסקים יפני,מזרח מערב
סמינריון מנהיגות וניהול משאבי אנוש של חברות יפניות הפועלות במערב, תרבות ארגונית יפן, מנהל עסקים יפני,מזרח מערב
‏290.00 ₪ |
סמינריון הגבלים עסקיים ומונופולים, רגולציה על מונופולין, ניצול הכוח המונופוליסטי לרעה 
סמינריון הגבלים עסקיים ומונופולים, רגולציה על מונופולין, ניצול הכוח המונופוליסטי לרעה 
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית שיתוף בין בני זוג ארועון קייס במשפטים
עבודה אקדמית שיתוף בין בני זוג ארועון קייס במשפטים
‏99.00 ₪ |
עבודת סמינריון זכיות עובדים שיצאו למילואים, זכויות עבודה חיילי מילואים בישראל, דיני עבודה מילואניקים של צה"ל
עבודת סמינריון זכיות עובדים שיצאו למילואים, זכויות עבודה חיילי מילואים בישראל, דיני עבודה מילואניקים של צה"ל
‏290.00 ₪ |
סמינריון משרד החינוך, רפורמות, רפורמת דוברת ועוד, הידרדרות החינוך בישראל
סמינריון משרד החינוך, רפורמות, רפורמת דוברת ועוד, הידרדרות החינוך בישראל
‏290.00 ₪ |
סמינריון רפורמות בחינוך, מדיניות משרד החינוך, מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית חינוכית לאומית
סמינריון רפורמות בחינוך, מדיניות משרד החינוך, מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית חינוכית לאומית
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית דיסקלקוליה - לקויות למידה - חינוך מיוחד, קשיים במספרים, מתמטיקה, אריתמטיקה
עבודה אקדמית דיסקלקוליה - לקויות למידה - חינוך מיוחד, קשיים במספרים, מתמטיקה, אריתמטיקה
‏290.00 ₪ |
עבודת סמינריון דיסקלקוליה, לקות למידה בלימודי חשבון, קשיים, דרכי טיפול בלקויי למידה דיסקלקולים
עבודת סמינריון דיסקלקוליה, לקות למידה בלימודי חשבון, קשיים, דרכי טיפול בלקויי למידה דיסקלקולים
‏290.00 ₪ |
סמינריון השלכות זיהום אוויר תעשייתי בישראל , זיהום אויר
סמינריון השלכות זיהום אוויר תעשייתי בישראל , זיהום אויר
‏290.00 ₪ |