עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מצגת מימון עסקאות מיזוג
מצגת מימון עסקאות מיזוג, רפרנט
‏99.00 ₪ |
סמינריון מטהרי מים ביתיים
סמינריון נטפים, מיזוגים ורכישות ניתוח כלכלי, מיזוג עם חברה בינלאומית, קונצרן, חקלאות, מים, השקיה, פלסטיקה
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית מיזוגים ורכישות, רכישת חברת סולוטו ע"י חברת אשוריון, שוק ביטוח אלקטרוניקה, סלולר, ארה"ב, ניתוח כלכלי של מיזוג
‏390.00 ₪ |
סמינריון הגבלים עסקיים חובת דיווח במיזוגים
סמינריון חובת דיווח במיזוגים
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית מיזוגים וחברות ענק
עבודה סמינריונית מיזוגים וחברות ענק
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה אקדמית האינטרסים של העובדים בעת רכישת חברה
עבודה אקדמית העובדים והחלפת הנהלה, האינטרסים של העובדים בעת רכישת חברה או מיזוג, יחסי עובד-מעביד
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית מוכנות לשינוי ארגוני : השפעת העובדים על הצלחת מיזוגים ורכישות
עבודה אקדמית מוכנות לשינוי ארגוני : השפעת העובדים על הצלחת מיזוגים ורכישות
‏290.00 ₪ |
 עבודה אקדמית רכישות ומיזוגים של תאגידים, הקשר בין רכישות ומיזוגים לבין ביצועי החברה
עבודה אקדמית רכישות ומיזוגים של תאגידים, הקשר בין רכישות ומיזוגים לבין ביצועי החברה
‏290.00 ₪ |
סמינריון מיזוג ומוטיבציה - השפעת מיזוגים בין חברות בין לאומיות על מוטיבציית העובדים
סמינריון מיזוג ומוטיבציה - השפעת מיזוגים בין חברות בין לאומיות על מוטיבציית העובדים
‏190.00 ₪ |
סמינריון שערוך והערכת שווי תאגידים בעת מיזוגים והשתלטויות
סמינריון שערוך שווי חברה בעת מיזוגים והשתלטויות
‏290.00 ₪ |
סמינריון הגבלים עסקיים חובת דיווח במיזוגים
סמינריון מיזוגים מבחינה משפטית, חובת דיווח במיזוגים, מיזוגים ורכישות, הממונה על ההגבלים העסקיים
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית השפעת מיזוגים ורכישות על רווחיות של תאגידים
עבודה אקדמית השפעת מיזוגים ורכישות על רווחיות של תאגידים
‏290.00 ₪ |