עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מוגש לוועדת החוקה, חוק ומשפט
עבודה אקדמית חוקה ישראלית, חוקי היסוד, ועדה מכוננת, ועדת החוקה, חוק ומשפט
‏290.00 ₪ |
סמינריון פניית הפרלמנט או הממשלה אל בית-המשפט העליון או אל בית-המשפט לחוקה בשאלות חוקתיות
סמינריון בניית חוקה על ידי הפרלמנט, החוקה והממשלה, בית-המשפט העליון, בית-המשפט לחוקה, שאלות חוקתיות
‏290.00 ₪ |
פסקי דין בנושאי גט
עבודה סמינריונית בנושא מזונות מגדריים, חלוקה בנטל פרנסת הילדים אחרי הגט, שוויון הגבר במשפחה, משמורת משותפת פטור מתשלום מזונת אב
‏390.00 ₪ |
סמינריון דיני בריאות יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי
סמינריון מינהל מערכות בריאות, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, יישום החוק, מערכות בריאות
‏390.00 ₪ |
 סמינריון סיוע לעבירה
סמינריון סיוע לעבירה
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון עצמאות החוק בחקיקה הישראלית החדשה
עבודה אקדמית עצמאות החוק בחקיקה הישראלית החדשה
‏190.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית הגנה מן הצדק בעידן החוקתי
עבודה אקדמית הגנה מן הצדק בעידן החוקתי
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית הכרה ישירה בפסקי-חוץ מכוח החוק
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון זכויותיהם של בני זוג מאותו המין בישראל - תמונת מצב
סמינריון הטרדה מינית, ניצול יחסי מרות לאור החוק למניעת הטרדה מינית, הפסיקה בנושא
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית החוק למימון המפלגות
עבודה אקדמית החוק למימון המפלגות, היסטוריה חקיקתית, פסיקה, פרשת ח"כ עומרי שרן, תרומות אסורות
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית ייעוץ משפטי לממשלה ואכיפת החוק
עבודה סמינריונית היועץ המשפטי לממשלה במדינה יהודית ודמוקרטית,היועמ"ש לממשלה,אכיפת החוק
‏390.00 ₪ |
 סמכותה המכוננת של הכנסת לאור המהפיכה החוקתית
עבודה סמינריונית המהפיכה החוקתית, המהפכה החוקתית
‏390.00 ₪ |