עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית חינוך בלתי פורמאלי, תוכנית התערבות עיר ללא אלימות, התמודדות במערכת החינוך, איכותני מניעת אלימות תלמידים, תצפית
‏390.00 ₪ |
סמינריון אלימות נגד נשים -פעילות מערכת החינוך
סמינריון אלימות תלמידים מנהלי בית ספר, התמודדות אלימות תלמידים מנהלי בית ספר עם תופעת האלימות בקרב בני נוער מגזר הערבי, איכותני,
‏390.00 ₪ |
בודה אקדמית מקרה בבית ספר של אלימות,אלימות תלמידים,ניתוח מקרה אלימות שקרה בבי"ס
עבודה אקדמית מקרה בבית ספר של אלימות,אלימות תלמידים,ניתוח מקרה אלימות שקרה בבי"ס
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית סמינריון אקלים בית ספר, אלימות תלמידים, אקלים כיתה ואלימות, כמותני SPSS
עבודה אקדמית סמינריון אקלים בית ספר,התמודדות עם אלימות תלמידים,אקלים כיתה,תלמידים אלימים,כמותני SPSS
‏390.00 ₪ |
מצגת אלימות נוער, ילדים, התקפי זעם, קשיי התנהגות, צעירים אלימים, התמודדות עם אלימות תלמידים בבית ספר ובמסגרות חינוכיות ‏
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית+מצגת אלימות תלמידים בבתי ספר מגזר ערבי, יהודי
עבודה אקדמית אלימות תלמידים בבתי ספר מגזר ערבי, יהודי
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית אקלים/אלימות: הקשר בין אקלים בית ספר לבין אלימות תלמידים, כמותני, ניתוח מקרים
עבודה אקדמית אקלים/אלימות: הקשר בין אקלים בית ספר לבין אלימות תלמידים, כמותני, ניתוח מקרים
‏390.00 ₪ |
סמינריון דרכי התמודדות עם אלימות בני־נוער
סמינריון דרכי התמודדות עם אלימות תלמידים בבתי הספר, דרכים יישומיות למורה להתמודדות עם התופעה, דרכי התמודדות עם אלימות בני־נוער
‏390.00 ₪ |