עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון חברות כרטיסי האשראי נתחי שוק כרטיסי מועדוני לקוחות וכרטיסים חוץ בנקאיים (עבודה אקדמית מס. 9729)


‏390.00 ₪

49 עמודים.

סמינריון חברות כרטיסי האשראי נתחי שוק כרטיסי מועדוני לקוחות וכרטיסים חוץ בנקאיים


תוכן עניינים: 

מבוא.. 

מערכת כרטיסי האשראי 

טכניקת הפעלת הכרטיס.. 

סוגי כרטיסי האשראי 

כרטיס אשראי - שילוב של שלושה הסכמים נפרדים.. 

יתרונות וחסרונות בשימוש בכרטיס אשראי 

מבנה שוק חברות כרטיסי האשראי בישראל. 

אופן הקצאת האשראי בכרטיסי אשראי ישראלים.. 

חברות כרטיסי אשראי בישראל. 

לאומי כארד. 

כרטיס אשראי חוץ בנקאי 

Cal כרטיסי אשראי לישראל בע"מ.. 

ישראכרט.. 

נתח שוק חברות כרטיסי האשראי 

מערכת כרטיסי האשראי 

כשלי שוק בענף. 

ניתוח שוק כרטיסי האשראי בישראל. 

התפתחות שוק כרטיסי האשראי 

גידול בהנפקת כרטיסים חוץ בנקאיים.. 

כשלי שוק ייחודיים בישראל. 

שיעור נמוך של מתן אשראי באמצעות כרטיסי אשראי 

אריזה (Bundling) של שירותים בנקאיים עם כרטיסי אשראי 

שוק הניכיון של עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסי אשראי 

רגולציה בשוק כרטיסי האשראי בישראל. 

רגולציה בשוק כרטיסי האשראי במדינות העולם.. 

כרטיסי אשראי של מועדוני לקוחות.. 

מועדון לקוחות לייפסטייל. 

יום מכירות מרוכז. 

ביבליוגרפיה. 

 

כרטיס אשראי הינו אמצעי תשלום הקיים בישראל מאז שנות ה-70 של המאה הקודמת. תפוצת כרטיסי האשראי בישראל הינה גבוהה יחסית – לפי הערכות שונות כ-75% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל משתמשת בכרטיס אשראי כאמצעי תשלום, כאשר הצרכן הישראלי מחזיק בממוצע כ-1.3 כרטיסי אשראי בארנקו.

חברות כרטיסי האשראי בישראל מנפיקות כרטיסי אשראי משני סוגים:

"כרטיסים בנקאיים":רוב הכרטיסים המונפקים בישראל מיועדים ללקוחות הבנקים עימם יש לחברות כרטיסי האשראי הסדרי הנפקה והפצה.

"כרטיסים חוץ-בנקאיים":מונפקים ישירות על-ידי חברות כרטיסי האשראי ללקוחות שלא באמצעות הבנקים, בעיקר דרך מועדוני לקוחות. בשנים האחרונות חלה עליה בנתח כרטיסים אלו מכלל הכרטיסים. כ-18% מסך הכרטיסים היו כרטיסים חוץ-בנקאיים.

בישראל פועלות שלוש חברות כרטיסי אשראי המנפיקות כל אחת מספר כרטיסי אשראי שונים. לוח 2 להלן מפרט את שלושת חברות כרטיסי האשראי לפי בעלות והכרטיסים המונפקים.

לוח 2 – בעלות על חברות כרטיסי האשראי ומותגיהן

חברה 

בעלות 

שנת הקמה 

כרטיסים מונפקים 

כרטיס אשראי מתגלגל 

מועדוני לקוחות נבחרים 

תשלובת ישראכרט 

בנק הפועלים (100%) 


ישראכרט (מותג פרטי) 

מסטרקארד 

ויזה 

אמריקן אקספרס 

מור (More) 

אשמורת 

הוט 

חבר 

LifeStyle

כרטיסי אשראי לישראל בע"מ 

בנק דיסקונט (71.84%),  

הבנק הבינלאומי (28.16%) 


ויזה 

דיינרס (בשותפות עם רבוע הכחול ישראל 36.75% וקבוצת דור-אלון 12.25%) 

מסטרקארד 

אקטיב (Active) 

YOU

H&O

ace & save

Power-Card 

לאומי קארד בע"מ 

בנק לאומי (80%);           עזריאלי (20%) 


ויזה 

מסטרקארד 

 

  

 

מולטי (Multi) 

שופרסל

מקסימום תל אביב 

יש 

מולטי עזריאלי 

Multi 365 

תרשים מפרט את התחלקות נתח השוק של כל מותג על-פי היקף הרכישות.

תרשים 2 – הערכת נתח השוק של מותגי כרטיסי האשראי לפי היקף המכירות (אחוזים, 2008) 

הנתונים על שוק כרטיסי האשראי בישראל מבטאים את תוצאות כשלי השוק – רווחי חברות כרטיסי האשראי (ישראכרט, כ.א.ל ולאומי קארד המצויות בבעלות הבנקים) צומחים בשיעור שנתי של מעל 25% והתשואה על ההון העצמי הממוצעת בענף עומדת על 37.9%.

בעשור האחרון הרגולציה בתחום נעשתה בעיקר באמצעות החלטות של הממונה על ההגבלים העסקיים ופסיקות של בית הדין להגבלים עסקיים, ולא בדרך של חקיקה הסכם סליקה בין שלושת חברות כרטיסי האשראי, בהסכמת הממונה על ההגבלים העסקיים ובאישור בית הדין להגבלים עסקיים, המאפשר סליקה הדדית של כרטיסי ויזה וכרטיסי מאסטרקארד. במסגרת הסכם הסליקה חלה ירידה הדרגתית בשיעור העמלה הצולבת מ-1.25% ועד ל-0.875%. יחד עם זאת, עדיין נותרו שלושה מותגים מחוץ להסכם – "ישראכרט" (17% מהשוק) "אמריקן אקספרס" (5%) ו"דיינרס" (4%). כלומר, מותגים אלו עדיין נסלקים בלעדית על-ידי חברת יחידה.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק כרטיסי החיוב, התשמ"ו

פרי, מ (2014). אסטרטגיה של יתרון תחרותי, מיצוב.‏

אמיר בכר, ‏שימוש לרעה בכרטיס חיוב - שחיקת ההגנה המוקנית לצרכן, המשפט י"א

יורם אזרק, סליקת כרטיסי אשראי באינטרנט, Go Fetch

קוטלר,פ.והורניק,י.קלר,ק , ניהול השיווק המהדורה הישראלית, האוניברסיטה ‏הפתוחה.‏

 

-Tripar The" ,McDonald .C .A & Maffly .H .D

481 ,459) .Rev .L .Calif 48 "Infant Legal a :Card Credit tite.

 

,Britain Great) Handbook Management Credit - Cards Credit ,Snushall .F

418  , ed. 1st.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)