עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הגבלים עסקיים וכרטיסי אשראי (עבודה אקדמית מס. 9323)

‏290.00 ₪

29 עמ'

סמינריון הגבלים עסקיים וכרטיסי אשראי

בינואר 2019 שונה שם חוק ההגבלים העסקיים לחוק התחרות הכלכלית.

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי אישור הממונה על הגבלים עסקיים על בעלות משותפת של התאגידים הבנקאיים הגדולים במשק בחברת "שבא" לסליקת אשראי?

תוכן עניינים  

מבוא. 4

שאלת המחקר. 5

למה נושא הזה נבחר לעבודה?. 5

מה המוטיבציה לבחירת הנושא הספציפי הזה?. 5

חשיבות הנושא. 6

מושגים.. 7

מיזוג 7

מיזוג והצעת רכש.. 7

מיזוג וקונגלומרט. 8

תפעול כספומטים על ידי שבא. 10

משפט משווה אירופה. 12

מבנה הענף. 14

החששות התחרותיים.. 14

גביית דמי התחברות. 16

סיכום.. 17

ביבליוגרפיה. 23

חקיקה. 23

נספח מחוק ההגבלים העסקיים.. 27

חוק ההגבלים העסקיים, מקנה בפרק השישי סמכות לפקח על מונופולין. מונופולין מוגדר כהספקת מצרך או שירות, או רכישתם על-ידי אדם אחד בשיעור העולה על השיעור שנקבע בצו על-ידי שר המסחר והתעשייה כמונופולין לגבי הספקת אותו מצרך או שירות בכלל או לאזור מסוים. משהוכרז גוף כמונופולין, מוסמך השר להוציא צווים בקשר למחיר, איכות דרכי ייצור או הספקה של אותו מצרך או שירות (סעיף 31 לחוק הנ"ל). בנוסף לכך קיימת אפשרות פיקוח רחבה על מונופולין בתוקף חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח. החוקים האמורים אינם מסדירים את שאלות המיזוג ואת שאלות הקונגלומרטים. משרד המסחר והתעשייה פרסם  תזכיר הצעת חוק בדבר הצעה תיקון חוק ההגבלים העסקיים (תיקון 5), בו נכללו, בין השאר, הצעות לפיקוח על מיזוגים ועל רכישות על-ידי קונגלומרטים ("חברת עסקים" בלשון התזכיר).

המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל בעבר הייתה לעודד מיזוגים. העידוד נעשה בתוקף החוק לעידוד התעשייה (מסים),  ובאמצעות הלוואות והטבות שונות שניתנו לתעשיות מתמזגות. פרט לכך מעטות הן ההוראות העוסקות במיזוג חברות. קיימים הסדרים מסוימים בסעיפים 118 ו-119 לפקודת החברות. מן הראוי היה לטפל במכלול הבעיות השייכות למיזוגים ולהסדיר, בין השאר, את בעיות המיזוג גם בחברה שאינה חברה "תעשייתית". לממשלה, באמצעות זרועותיה השונות, יכולת השפעה גדולה על פעילות עסקית, וכתוצאה מכך, על מיזוגים ויצירת קונגלומרטים. בעבר הייתה זו הממשלה אשר שימשה גורם מדרבן למיזוג ולרכישת מפעלים על-ידי חברות השקעה גדולות. פעולות אלה נעשו בדרכים רבות לרבות הטבות שונות על-ידי חוקים פיסקליים, הלוואות בתנאים נוחים וכד'[1].

מנכ"ל משרד המסחר והתעשייה הצביע בפנינו על מספר מיזוגים שהיו במשק בישראל בשנים האחרונות ואשר כתוצאה מהם, קיימת סכנה כי ציבור הצרכנים ייפגע. אף כי הדבר מתייחס למספר קטן בלבד של מיזוגים הרי לאור המגמה הגוברת למיזוגים, עשויה הבעיה להחריף בעתיד הלא רחוק[2].

בדיקה שטחית בלבד מורה כיצד הולכת וגוברת מגמת הריכוזיות בענפים שונים במשק. די אם נזכיר את תעשיות הבירה, סיגריות, שוקולד, קפה, תוצרת חקלאית, שמנים, סכיני גילוח, תחבורה, צבעים, צינורות ועוד.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק התחרות הכלכלית.

הצעת חוק ההגבלים העסקיים

Hoffmann-La Roche Ltd. v. Empagran S.A (judgment of the Supreme Court delivered 14 June )

United States v. American Telephone & Telegraph Co. 551 F. Supp. 131 (D.D.C. ) 

United States v. Aluminum Co. of America 148 F.2d 416

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת