עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הפרטה מערכת החינוך (עבודה אקדמית מס. 2568)

‏290.00 ₪

29 עמ'

סמינריון הפרטה מערכת החינוך

שאלת המחקר

אילו צעדים יש לנקוט לקראת רפורמה בענייני רגולציה והפרטה בישראל במערכת החינוך?

תוכן עניינים

 

מבוא. 3

שאלת המחקר. 4

רגולציה, המדינה הרגולטורית ורפורמה רגולטורית. 4

מערכת החינוך: רגולציה של תהליכי מסחור, הפרטה וליברליזציה. 8

מערכת החינוך וצמיחת בתי הספר הייחודים העל אזוריים. 11

מערכת החינוך כמשל על מצב מערכת הממשל בישראל. 19

רגולציה בעידן של הפרטה. 21

סיכום והמלצות לעתיד. 24

ביבליוגרפיה. 27

 

 

תהליכי ההפרטה, הליברליזציה והמסחור לא פסחו על תחום החינוך בישראל. מערכת החינוך בישראל עוברת בעשורים האחרונים תהליכי הפרטה בתחומים רבים: בקביעת המדיניות, בתכני הלימוד, במימון החינוך ובאספקת השירותים החינוכיים ושירותי העזר למינהל, לסגל ההוראה ולתלמידים (מיכאלי,  Whitty and Power,  Friedman). להלן ממדי ההפרטה העיקריים:

 

א. הפרטת תהליכי קביעת המדיניות מתאפיינת בהעברה פורמאלית של סמכויות או בלקיחת סמכויות של קביעת מדיניות על ידי המגזר השני (הסקטור העסקי – כגון יצרניות משקאות קלים) והמגזר השלישי (עמותות, הורים, פילנתרופיה). לדוגמא, החלטות עקרוניות אודות מדיניות הקבלה של התלמידים בבתי ספר הממומנים על ידי המדינה מתבצעת על ידי מנהלי בתי ספר שעל אף המימון הממשלתי רואים עצמם כבתי ספר פרטיים (יניר וברק).[1]

ב.  ההפרטה של מימון החינוך באה לידי ביטוי בצמצום חלקו היחסי של תקציב המדינה במימון הוצאות החינוך ועלייה בהוצאה הפרטית על החינוך. הפרטה זו באה לידי ביטוי בשלוש דרכים מרכזיות: האחת, תשלומי הורים המתחלקים בין תשלומים מאושרים על ידי משרד החינוך[2] לבין גביה נוספת מההורים (תל"ן – תכניות לימוד נוספות), לרוב באמצעות עמותות שמוקמות על ידי בתי הספר.[3] הפרטת מימון החינוך באה לידי ביטוי גם במימון מצד עמותות, פילנתרופיה והמגזר העסקי, שממנים תכניות לימודים, ציוד ובניה במערכת החינוך.[4] לבסוף, הפרטת המימון באה לידי ביטוי גם בהכנסות העצמיות של בתי הספר אשר נובעות מהשכרה של מתקני בית הספר.

 

ג.   ההפרטה של תכני הלימוד באה לידי ביטוי בגידול במשקלם של גופים אזרחיים שונים בקביעת תכני הלימוד בבתי הספר. דוגמא אחת היא תכניות התל"ן (תכניות לימודים נוספות) שרשאים הורים להוסיף למערכת החינוך. תכניות אלה דרושות אמנם אישור של משרד החינוך אך בדיקה מדגמית של מבקר המדינה העלתה כי רק 8 מ-29 בתי ספר שהפעילו תל"ן קבלו לכך את אישור משרד החינוך.[5] הפרטה בתכני הלימוד באה גם לידי ביטוי בהעברת סמכויות של קביעת תכני הלימוד לידי המגזר השני והשלישי אשר אינם מסתפקים במימון תכניות אלא יוצרים בעצמם תכניות התערבות בבתי הספר. דוגמא לכך היא תכנית הלימוד בנושאי צרכנות "חכמים בריבוע" שחוברה וממומנת על ידי רשת הריבוע הכחול בברכתה של המזכירות הפדגוגית (ראה אתר המזכירות הפדגוגית).

 

ההפרטה באספקת השירותים באה לידי ביטוי במיקור חוץ של שירותים שהיו מסופקים ישירות על ידי המדינה. דוגמא לכך היא העסקת מורים על ידי עמותות ולא כעובדי מדינה או רשויות מקומיות, קרי ללא זכויות סוציאליות וללא חברות באיגודים המקצועיים (חרומצ'נקו). דוגמא להפרטת שירותי העזר בחינוך היא מקרה הפרטת שירותי הבריאות לתלמיד בבתי הספר.[6]


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

פרוטוקול מספר ‎ 429מישיבת ועדת החינוך והתרבות מיום ב' כ"ז באדר 

קלינוב, רות. מימון פרטי של שירותי חינוך בתוך המערכת הציבורית. תזכיר שנכתב עבור המדען הראשי במשרד החינוך.

רחל אלבויים דרור. "תמורות במערך העוצמה וכוח ההחלטה בחינוך בישראל". שבילי החינוך. עמ' 157-165

שפירא, רנה. "ייחודיות חינוכית-חברתית". בתוך תכנון מדיניות החינוך. ירושלים: משרד החינוך. עמ' 135-174.

 

Church, Jeffrey & Ware, Roger, Industrial Organization: a strategic Approach, McGraw-Hill.

Part VI – Issues in Regulatory Economics, chapter 24, 25, 26.

Viscusi, Kip W., Vernon, Jhon M., & Harrington, Joseph E., Economic of Regulation and Antitrust, D.C Heath and Company, 1992. Part 2–Economic Regulation

 

 Carlton, Dennis W. & Perloff, Jeffrey M., Modern Industrial Organization, Third Edition, Addison-Wesley.

Dunleavy Patrick and O'Leary Brendan, Theories of the State: The Politic of Liberal Democracy, Basingstoke Macmillan.  

 

Levi-Faur, David  "The Competition State as a Neomercantilist State: Restructuring Global Telecommunications", Journal of Socio-Economics, Vol. 27, No. 6, pp. 665-685. See Abstract

 

Jordana J, Levi-Faur D (eds)  The Politics of Regulation: Examining Regulatory Institutions and Instruments in the Governance Age. Edward Elgar, Cheltenham.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת