עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מצגת מיחזור פסולת אלקטרונית, טלויזיות, מחשבים ישנים ועוד למיחזור (12380)
‏99.00 ₪ |
מצגת בנושא תאורה ירוקה, תאורה סולארית, יעילות סביבתית שלטון מקומי המוניציפאלי, תאורה חסכונית (12131)
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית מיחזור צמיגים, איכות הסביבה, ייצור גומי ממוחזר, משטחים גני משחקים, רצפת גומי חדרי כושר, סוליות נעליים ועוד
עבודה אקדמית מיחזור צמיגים, איכות הסביבה, ייצור גומי ממוחזר, משטחי גני משחקים, רצפת גומי חדרי כושר, סוליות נעליים ועוד (12032)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית איכות סביבה, מיחזור, בקבוקים, פחיות שתייה, חוק הפיקדון על מיכלי משקה, רשות מקומית מגזר ערבי, כפר כנא (11979)
‏290.00 ₪ |
מצגת בנושא ביזבוז אוכל, איכות סביבה פסולת בזבוז מזון אוכל (11784)
‏99.00 ₪ |
מצגת ביזבוז מזון, איכות סביבה ופסולת, סיבות בזבוז מזון בבתי ספר, אקולוגיה המגזר הערבי, כפר מגאר (11783)
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית ביזבוז מזון, איכות סביבה ופסולת, סיבות בזבוז מזון בבתי ספר, אקולוגיה המגזר הערבי, כפר מגאר
עבודה אקדמית ביזבוז מזון, איכות סביבה ופסולת, סיבות בזבוז מזון בבתי ספר, אקולוגיה המגזר הערבי, כפר מגאר (11782)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית השלכת פסולת בניין בשטחים פתוחים, איכות סביבה אשפה, ראיונות, טבלאות נתונים, מקרה בוחן: עיריית נצרת
עבודה אקדמית השלכת פסולת בניין בשטחים פתוחים, איכות סביבה אשפה, ראיונות, טבלאות נתונים, מקרה בוחן: עיריית נצרת (11780)
‏290.00 ₪ |
ביבליוגרפיה איכות הסביבה, ביבל' אקולוגיה, סיליבוס מדעי החברה (11744)
‏99.00 ₪ |
ביבליוגרפיה מדעי החברה, ביבל' מדעי החברה, סילבוס מדעי החברה (11741)
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית עולים רוסים, עליה מברית המועצות לשעבר שנות ה-90 אתגרים, הגירה רוסיה, עולה חדש, עולים חדשים רוסים
עבודה אקדמית עולים רוסים, קשיי הסתגלות, קשיי קליטה, עליה מברית המועצות לשעבר שנות ה-90 אתגרים, הגירה רוסיה, עולה חדש, עולים חדשי (11682)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית בחינם נוער בסיכון, ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל
עבודה אקדמית בחינם נוער בסיכון, ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל (11674)
‏0.00 ₪ |
מצגת רפרט בית ספר ירוק, מועצות מקומיות, איכות סביבה, הסמכת בתי ספר ירוקים רשות מקומית
מצגת רפרט בית ספר ירוק, מועצות מקומיות, איכות סביבה, הסמכת בתי ספר ירוקים רשות מקומית (11644)
‏99.00 ₪ |
מצגת זיהום רעש - נזק כלפי יונקים ימיים, אקולוגיה, ביולוגיה ימית, איכות הסביבה
מצגת זיהום רעש - נזק כלפי יונקים ימיים, אקולוגיה, ביולוגיה ימית, איכות הסביבה (11565)
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית זיהום רעש - נזק כלפי יונקים ימיים, אקולוגיה, ביולוגיה, איכות הסביבה
עבודה אקדמית זיהום רעש, נזק כלפי יונקים ימיים, אקולוגיה, ביולוגיה ימית, איכות הסביבה (11557)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית
עבודה אקדמית בית ספר ירוק, מועצות מקומיות, איכות סביבה , הסמכת בתי ספר ירוקים רשות מקומית (11554)
‏390.00 ₪ |
מצגת בנושא רכבים אקולוגיים, כלי רכב ידידותיים לסביבה רכב ירוק איכות הסביבה
מצגת בנושא רכבים אקולוגיים, כלי רכב ידידותיים לסביבה, רכב ירוק, כלי רכב ירוקים, איכות הסביבה (11533)
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית חסכון אנרגטי נסיעה, נסיעה משותפת עובדים ,carpooling ,אוריינות סביבתית, חינוך סביבתי, התנהגות סביבתית ידידותית
עבודה אקדמית קרפול, איכות סביבה חינוכית,חסכון אנרגטי נסיעה,איכותני/כמותני,קארפול, היבטים סביבתיים גלובליים רכב ירוק, נסיעה משותפ (11415)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית תחנות דלק,איכות הסביבה זיהום אויר- השפעת תחנות תדלוק על זיהום אוויר
עבודה אקדמית תחנות דלק,איכות הסביבה זיהום אויר- השפעת תחנות תדלוק על זיהום אוויר (11340)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית שטחים פתוחים –חשיבות ציבורית – ריאות ירוקות קבלת החלטות תכנוניות
עבודה אקדמית שטחים פתוחים, שטח פתוח תכנון ובניה, פירבור, שצפים, ריאה ירוקה, חשיבות ציבורית – ריאות ירוקות קבלת החלטות תכנוניות (11193)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית בחינם,איחוד רשויות מקומיות,המועצות המקומיות דלית אל כרמל עוספיא
עבודה אקדמית בחינם,איחוד רשויות מקומיות,עיר כרמל,המועצות המקומיות דלית אל כרמל עוספיא (11096)
‏0.00 ₪ |
עבודה אקדמית שפכים, אקולוגיה, איכות מי הקולחים, פינוי שפכים, טיפול ביוב, תקנות ענבר
עבודה אקדמית שפכים, אקולוגיה, איכות מי הקולחים, טיהור השפכים, פינוי שפכים, טיפול ביוב, טהור קולחין, תקנות ענבר (11027)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית בדווים- האמון של האזרח הבדואי בממשל הישראלי לאור המדיניות הציבורית,כמותני על אתר הפסולת ברמת חובב וקרקעות המדינה
עבודה אקדמית בדווים- האמון של האזרח הבדואי בממשל הישראלי לאור המדיניות הציבורית,כמותני על אתר הפסולת ברמת חובב וקרקעות המדינה (10892)
‏290.00 ₪ |
מצגת בנושא דיני איכות הסביבה,זכות חוקתית, משפט ירוק
מצגת בנושא דיני איכות הסביבה,זכות חוקתית, משפט ירוק (10808)
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית ארגוני איכות סביבה, עמותות וארגונים סביבתיים, העיר תל-אביב, אקולוגיה אורבנית
עבודה אקדמית ארגוני איכות סביבה, עמותות וארגונים סביבתיים, העיר תל-אביב, אקולוגיה אורבנית (10784)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית קרקעות מזוהמות - טיפול והשפעות על מחירי הנדל"ן, מקרה בוחן מתחם תע"ש השרון
עבודה אקדמית קרקעות מזוהמות - טיפול והשפעות על מחירי הנדל"ן, מקרה בוחן מתחם תע"ש השרון (10724)
‏290.00 ₪ |
מצגת אקדמית איכות הסביבה, מיחזור ברשות המקומיות, פעילות המיחזור של תושבים וצמצום זיהום הסביבה
מצגת אקדמית איכות הסביבה, מיחזור ברשות המקומיות, פעילות המיחזור של תושבים וצמצום זיהום הסביבה (10692)
‏99.00 ₪ |
מצגת אקדמית איכות הסביבה, מיחזור ברשות המקומיות, פעילות המיחזור של תושבים וצמצום זיהום הסביבה (10691)
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית איכות הסביבה, מיחזור ברשות המקומיות, פעילות המיחזור של תושבים וצמצום זיהום הסביבה
עבודה אקדמית איכות הסביבה, מיחזור ברשות המקומיות, פעילות המיחזור של תושבים וצמצום זיהום הסביבה (10689)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית סביבתנות, איכות הסביבה, אקולוגיה
עבודה אקדמית סביבתנות, איכות הסביבה, אקולוגיה (10671)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית דלק ביולוגי, ניתוח עלות תועלת של ייצור ביודיזל ,אנרגיה ביולוגית, מיחזור קפה
עבודה אקדמית דלק דיזל ביולוגי, ניתוח עלות תועלת של ייצור ביודיזל ,אנרגיה ביולוגית, מיחזור קפה, ביו-דיזל (10669)
‏390.00 ₪ |
סמינריון חינוך סביבתי, מוכנות לשלם לשיפור איכות הסביבה לאור החינוך הסביבתי, אקולוגיה וכלכלה, מחקר כמותני עם שאלונים
סמינריון חינוך סביבתי, מוכנות לשלם לשיפור איכות הסביבה לאור החינוך הסביבתי, אקולוגיה וכלכלה, מחקר כמותני עם שאלונים (10598)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חינוך סביבתי, מוכנות לשלם לשיפור איכות הסביבה לאור החינוך הסביבתי, אקולוגיה וכלכלה, מחקר כמותני עם שאלונים (10597)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית תאוריית הצרכים של מאסלו, פירמידת הצרכים של מסלו
עבודה אקדמית תאוריית הצרכים של מאסלו, פירמידת הצרכים של מסלו (10586)
‏99.00 ₪ |
סמינריון בחינם הקשר בין היעדר סמכות הורית להתנהגות אנטי סוציאלית
סמינריון התנהגות אנטי סוציאלית והיעדר סמכות הורית (10571)
‏190.00 ₪ |
עבודה אקדמית כלובי הדגים באילת, מאבק עמותת צלול, חקלאות ימית, חקר ימים ואגמים בישראל, המרכז הלאומי לחקלאות ימית אילת
עבודה אקדמית כלובי הדגים באילת, מאבק עמותת צלול, חקלאות ימית, חקר ימים ואגמים בישראל, המרכז הלאומי לחקלאות ימית אילת (10568)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית כלכלה אקולוגית
עבודה אקדמית כלכלה אקולוגית (10562)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית אנרגיה מתחדשת,אקולוגיה,דלקים מתכלים,תחנות כוח סולאריות,טורבינה סולארית,דלק ביולוגי
עבודה אקדמית אנרגיה מתחדשת,אקולוגיה,דלקים מתכלים,תחנות כוח סולאריות,טורבינה סולארית,דלק ביולוגי (10555)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית היער הירוק בישראל : השפעת היער הירוק על הגברת המודעות לאיכות הסביבה
עבודה אקדמית היער הירוק בישראל : השפעת היער הירוק על הגברת המודעות לאיכות הסביבה (10509)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית איכות הסביבה של תאגידים, מדיניות סביבתית –ארגון נבחר טמבור
עבודה אקדמית איכות הסביבה של תאגידים, מדיניות סביבתית –ארגון נבחר טמבור (10490)
‏190.00 ₪ |
עבודה אקדמית מיחזור פסולת אלקטרונית, השפעה על כלכלת המשק, טלויזיות ומחשבים ישנים למיחזור
עבודה אקדמית מיחזור פסולת אלקטרונית, השפעה על כלכלת המשק, טלויזיות ומחשבים ישנים למיחזור (10453)
‏390.00 ₪ |
סקירת ספרות + מחקר מתוך מאמר, אסונות סוציולוגיה, אסון הוריקן קתרינה ארה"ב
סקירת ספרות אסונות טבע, אסון הוריקן קתרינה ארה"ב (10425)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית פיתוח בר קיימא קיבוץ גבעת ברנר, ניתוח SWOT (10399)
‏290.00 ₪ |
סמינריון העתקה של עבודות אקדמיות , טוהר בחינות, תופעת הדלפת בחינות הבגרות, אתיקה באקדמיה ובמערכת החינוך
סמינריון העתקה של עבודות אקדמיות, טוהר בחינות, תופעת הדלפה של בחינות הבגרות, אתיקה באקדמיה ובמערכת החינוך העתקת (10344)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון צמחונות, טבעונות, מוסר בתזונה
סמינריון צמחונות, טבעונות, מוסר בתזונה, מניעים כלכליים, סביבתנות, שאלון בטבעונות (10302)
‏390.00 ₪ |
רשימת כל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מכללות, אוניברסיטאות, סמינרים למורים
רשימת כל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מכללות, אוניברסיטאות, סמינרים למורים (10270)
סמינריון איי הפסחא, פולינזיה, תרבות פגנית, פסלי המואי ,ארכיאולוגיה, גאולוגיה, תיירות
סמינריון איי הפסחא, פולינזיה, תרבות פגנית, פסלי המואי ,ארכיאולוגיה, גאולוגיה, תיירות (10254)
‏290.00 ₪ |
סמינריון אתרי מורשת עולמית,אונסק"ו,תל מגידו,בהאי,דרך הבשמים,נבטיות,מרשה,בית גוברין,העיר הלבנה,אי הפסחא,החומה הסינית,תיירות
סמינריון אתרי מורשת עולמית,אונסק"ו,תל מגידו,בהאי,דרך הבשמים,נבטיות,מרשה,בית גוברין,העיר הלבנה,אי הפסחא,החומה הסינית,תיירות (10253)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית הבית החכם, דירה טכנולוגית מתנהלת מאליה, חיזוי טכנולוגי
עבודה אקדמית הבית החכם, דירה טכנולוגית מתנהלת מאליה, חיזוי טכנולוגי (10140)
‏290.00 ₪ |
סימנריון עתודות הגז, החלטת הממשלה 442 -הסדרת ייצוא הגז, משאב אנרגיה חיוני
סימנריון מתווה הגז,רגולציה,החלטת הממשלה 442 -הסדרת ייצוא הגז, משאב אנרגיה חיוני, עתודות גז (10071)
‏290.00 ₪ |