עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

רשלנות רפואית
סמינריון רשלנות רפואית היבטים נזיקיים ועונשיים,דיני נזיקין,עוולת הרשלנות של רופאים וצוות רפואי (149)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הסמכות ההורית
עבודה אקדמית בחינם - סמינריון הסמכות ההורית (131)
‏0.00 ₪ |
סמינריון לקויי למידה בקרב מבוגרים
סמינריון ליקויי למידה בקרב מבוגרים (129)
‏290.00 ₪ |
סמינריון החוק למניעת הטרדה מינית
סמינריון החוק למניעת הטרדה מינית (124)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מלחמת המפרץ
פרה-סמינריון מלחמת המפרץ, המלחמה נגד סדאם חוסיין שליט עירק, סאדם, מבצע סופה במדבר (123)
‏190.00 ₪ |
גיבוש מדיניות לאומית ביחס לפקיסטן הגרעינית
עבודה אקדמית פקיסטן הגרעינית - גיבוש מדיניות לאומית להתמודדות עם התרגענות מדינות עולם שלישי (121)
‏190.00 ₪ |
סמינריון כלכלת ישראל הגברת ניהול כלכלי ורגולציה
סמינריון כלכלת ישראל הגברת ניהול כלכלי ורגולציה (120)
‏90.00 ₪ |
סמינריון עבריינות בני נוער
עבודה אקדמית עבריינות בני נוער, נערים עבריינים, נוער עבריין רוסי, פשיעה בגיל צעיר (119)
‏290.00 ₪ |
מקצועות פרא רפואיים, עובדי הרנטגן
סמינריון מקצועות פרא רפואיים, עובדי הרנטגן (118)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מנהל תקין בשירותי הבריאות
סמינריון מנהל תקין בשירותי הבריאות, בתי חולים, הוספיס, אישפוז אמבולטורי (117)
‏190.00 ₪ |
סמינריון פשע ואמצעי תקשורת, כיסוי עיתונות לגבי פשיעה
סמינריון פשע ואמצעי תקשורת, ניתוח תוכן כמותי של כתבות עיתונות לגבי פשיעה, סיקור המדיה של עבריינות (113)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מעמד הרשות הציבורית במשפט הפרטי
סמינריון מעמד הרשות הציבורית במשפט הפרטי (88)
‏390.00 ₪ |
סמינריון קנין רוחני מתח בין זכויות בפטנטים על תרופות ובריאות הציבור
סמינריון קנין רוחני תרופות, זכויות פטנטים בתרופות , שיקולים של בריאות הציבור, התעשיה הפרמצבטית (74)
‏390.00 ₪ |
סמינריון שוהים בלתי חוקיים
עבודה אקדמית שוהים בלתי חוקיים, איסור הסעה שב"ח, שהיה בלתי חוקית, העסקה של עובדים זרים לא חוקיים (67)
‏290.00 ₪ |
סמינריון זכויות אזרח של עובדים זרים ועובדים בלתי מאורגנים
סמינריון עובדים זרים - זכויות אזרח של מהגרי עבודה, מבקשי מקלט (54)
‏290.00 ₪ |
סמינריון עובדים זרים
עבודה אקדמית פרה סמינריון עובדים זרים, חוק עובדים זרים, הסדר הכבילה לאור חוקי היסוד, פרו"ס פתרונות בג"צ קו לעובד (51)
‏190.00 ₪ |
עבודה אקדמית לדוגמא חינם - סמינריון תום הלב בדיני חוזים והשלכתו על דינים אחרים
עבודה אקדמית לדוגמא חינם - סמינריון תום הלב בדיני חוזים והשלכתו על דינים אחרים (39)
‏0.00 ₪ |
סמינריון ניהול בית חולים לעומת ניהול הוספיס
סמינריון ניהול בית חולים לעומת ניהול הוספיס (30)
‏250.00 ₪ |
סמינריון שירותים קהילתיים קשישים
סמינריון שירותים קהילתיים קשישים (29)
‏290.00 ₪ |