עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מקורות, הלבנת הון, מימון טרור
סמינריון טרור והלבנת הון, מימון טרור, איכות סביבה גלובאלית (8392)
‏390.00 ₪ |
סמינריון חובת הגילוי של חברות בורסאיות
סמינריון חובת הגילוי של חברות בורסאיות (8317)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין עמלות הבנקים הריכוזיות והתחרותיות בשוק הבנקאות
סמינריון ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין עמלות הבנקים הריכוזיות והתחרותיות בשוק הבנקאות (7969)
‏390.00 ₪ |
סמינריון השקעות בקופות גמל
עבודה אקדמית קרנות פנסיה, קופת גמל, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, אובדן כושר עבודה, קופ"ג עצמאי (7748)
‏390.00 ₪ |
סמינריון ביקורת שיפוטית על חקיקה
סמינריון פסילת חוקים ע"י בית המשפט, ביקורת שיפוטית על חקיקה , אקטיביזם שיפוטי, ביטול חוקים (7596)
‏390.00 ₪ |
סמינריון קביעת הריבית בהלוואות חוץ-בנקאיות
עבודה אקדמית הלוואות חוץ-בנקאיות, השוק האפור, רגולציה ריבית מירבית, שוק אפור (7434)
‏390.00 ₪ |
סמינריון שיתוף עובדים בבעלות על חברות
סמינריון חברות - עובדים המשולבים בבעלות על תאגידים - בעלות עובדים על החברה בה הם עובדים (7131)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית נוחי דנקנר עלייתו ונפילתו של טייקון קונצרן אי די בי
עבודה אקדמית נוחי דנקנר עלייתו ונפילתו של טייקון קונצרן אי די בי (6247)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הנהגת מע״מ דיפרנציאלי למטרות חברתיות: מס ערך מוסף דיפרנציאלי באירופה ומס קנייה דיפרנציאלי בארה״ב
סמינריון מע״מ בישראל ובעולם, מס ערך מוסף דיפרנציאלי למטרות חברתיות: אירופה, ארה"ב, מס קנייה דיפרנציאלי (6158)
‏290.00 ₪ |
סמינריון משכנתאות בישראל ובמדינות נבחרות: מאפיינים, סוגים ומסלולים
סמינריון מימוש משכנתא,פינוי חייב עם מימוש המשכנתא,הגנת מגורים, הוצל"פ,סאב פריים, תמא 38, משכנתאות וחוק הגנת הדייר (6155)
‏290.00 ₪ |
סמינריון עמלות בפיקוח ומדיניות הפיקוח של בנק ישראל
סמינריון עמלות בנקאיות בפיקוח המפקח על הבנקים , עמלות שורה, ריכוזיות הבנקים (6071)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הטבות לחברות ולמפעלים באמצעות החוק לעידוד השקעות הון והחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
סמינריון הטבות לחברות ולמפעלים באמצעות החוק לעידוד השקעות הון והחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (6003)
‏190.00 ₪ |
סמינריון הליך קליטת מרצים באוניברסיטאות
רשימת מרצים חביבים לסטודנטים בסמינריונים, לא דרשניים בכתיבת סמינריון, רשימה לבנה של מרצים, מרצים מומלצים (5797)
סמינריון בנק ישראל , נגיד בנק ישראל
סמינריון בנק ישראל, נגיד בנק ישראל, בנק מרכזי, מערכת הבנקאות בישראל, נגידות (5672)
‏390.00 ₪ |
סמינריון השחיקה ברמת ההכנסה של המעמד הבינוני
סמינריון אמפירי מעמד הביניים - השחיקה ברמת ההכנסה של המעמד הבינוני ניתוח נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (5571)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הכלכלה של אירלנד השותפות החברתית באירלנד
סמינריון הכלכלה של אירלנד השותפות החברתית באירלנד (5550)
‏150.00 ₪ |
סמינריון המשק הישראלי-צמיחה, אי-שוויון וכלי מדיניות
סמינריון המשק הישראלי-צמיחה, אי-שוויון וכלי מדיניות (5528)
‏190.00 ₪ |
סמינריון ועדת טרכטנברג: מסגרות לימודיות משלימות לשעות אחר-הצהריים באמצעות משרד החינוך
סמינריון ועדת טרכטנברג, הוועדה לשינוי חברתי כלכלי, בעקבות מחאת הדיור, פתרונות למצוקת יוקר המחיה במדינת ישראל (5104)
‏290.00 ₪ |
סמינריון OECD-הצטרפות ישראל למדינות המפותחות, ישראל לעומת מדינות ה OECD
סמינריון OECD-הצטרפות ישראל למדינות המפותחות, ישראל לעומת מדינות ה OECD (5074)
‏250.00 ₪ |
סמינריון מנגנון קביעת הריבית בחוקים להסדרת הלוואות חוץ
סמינריון מנגנון קביעת הריבית בחוקים להסדרת הלוואות חוץ (4966)
‏190.00 ₪ |
סמינריון הפחתת עמלות הפצה שמשלמות קרנות הנאמנות לבנקים - ניתוח כלכלי
סמינריון הפחתת עמלות הפצה שמשלמות קרנות הנאמנות לבנקים ניתוח כלכלי (4941)
‏190.00 ₪ |
סמינריון ההשלכות של מגמת התחזקות השקל על המשק הישראלי
סמינריון מטבע השקל - התחזקות השקל והמשק הישראלי (4933)
‏290.00 ₪ |
סמינריון החזרת מס עזבון כמס תקף בישראל – שיקולי מדיניות ציבורית
סמינריון מס עיזבון, החזרת מס עזבון כמס תקף בישראל, שיקולי מדיניות ציבורית, מס העיזבון, מס ירושה (4734)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית ענף כרטיסי האשראי בישראל
עבודה סמינריונית ענף כרטיסי האשראי בישראל (4542)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית בנקאים ואנשי ביטוח שונאי סיכון
עבודה אקדמית בנקאים ואנשי ביטוח שונאי סיכון (4497)
‏90.00 ₪ |
האיחוד האירופי בצל משבר יוון
עבודה אקדמית יוון אירופה, האיחוד האירופי והמשבר הכלכלי של יון ‏ (3985)
‏390.00 ₪ |
סמינריון החלפת שטרות
סמינריון החלפת שטרות (3327)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית השיקים הדחויים
עבודה אקדמית המחאות: צ'קים דחויים וממסרים כלליים, המחאה ללא כיסוי, שיקים דחויים (3196)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית מיסוי נאמנות
עבודה סמינריונית מיסוי נאמנות, מס נאמנויות, דיני מיסים, נאמנות תושב חוץ, נהנה, יוצר הנאמנות (3126)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית חשבון בנק משותף בני זוג במות אחד מהם
עבודה סמינריונית חשבון בנק משותף של בני זוג, משפט משווה, ירושת החשבון לאחר מוות בן זוג (3035)
‏390.00 ₪ |
סמינריון אופציות לעובדים התארוך לאחור של מועד הענקת האופציות
סמינריון אופציות לעובדים התארוך לאחור של מועד הענקת האופציות (3029)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית רכישת חברות בהפסד, מכירת חברה מפסידה, היבטים של מס, תאגידים
עבודה אקדמית חברה מפסידה, מניעים לרכישת חברה מפסידה, רכישת חברות בהפסד, דיני חברות, מכירת חברה מפסידה, היבטים של מס, תאגידים (2978)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריוניתמיסוי רווחי הון והבורסה
עבודה סמינריונית מיסוי רווחי הון, מס בורסה,רווח הון, מיסוי הבורסה (2965)
‏290.00 ₪ |
חשבון בנק שותפים
עבודה סמינריונית חשבון בנק שותפים (2905)
‏290.00 ₪ |
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
עבודה אקדמית בחינם - כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד, המהפיכה החוקתית (2474)
‏0.00 ₪ |
מס ערך מוסף בישראל
עבודה אקדמית מע"מ, מס ערך מוסף בישראל, מעמ, סיווג נישומים מעמ, מס עקיף, מיסים עקיפים (2236)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית שיקים ללא כיסוי,שיקול-דעת לבנקים, ניגוד עניינים
עבודה סמינריונית שיקים ללא כיסוי, שיקול-דעת הבנקים, צ'קים לקוחות עסקיים, ניגוד עניינים (2036)
‏290.00 ₪ |
 עבודה אקדמית בחינם, חוק המתנה
עבודה אקדמית בחינם, חוק המתנה (1991)
‏0.00 ₪ |
סמינריון נתוני אשראי
סמינריון אשראי - מידע אישי היסטוריית מוניטין אשראי - חוק שירות נתוני אשראי (1953)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית סודיות בנקאית וחובת האמון, המלחמה בהלבנת ההון
עבודה סמינריונית סודיות בנקאית וחובת האמון, המלחמה בהלבנת ההון - ארה"ב שוויץ בריטניה ישראל (1918)
‏290.00 ₪ |
זכויות האדם
עבודה סמינריונית זכויות האדם והאזרח, היסטוריה של זכויות אדם (1865)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית ביטול חוקים וביקורת על חקיקה של הכנסת ע"י בית המשפט העליון
עבודה סמינריונית ביטול חוקים וביקורת על חקיקה של הכנסת ע"י בית המשפט העליון,חקיקה שיפוטית,המהפיכה החוקתית,פסילת חוקים פרלמנט (1696)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית רגולציה והפרטה
עבודה סמינריונית רגולציה והפרטה (1680)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית רגולציה של שוק ההון  - אחריות רואי חשבון חתמים ועורכי דין
עבודה סמינריונית רגולציה של שוק ההון - אחריות רואי חשבון חתמים ועורכי דין (1651)
‏290.00 ₪ |
שערוך והערכת שווי תאגידים בעת מיזוגים והשתלטויות
סמינריון שערוך חברה, הערכת שווי תאגידים (1647)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית כספת בבנק – דינה מבחינת אחריות וחוק השומרים
עבודה סמינריונית כספת בנק– אחריות , דיני בנקאות, דיני שמירה, חוק השומרים, הכספת בבנק (1617)
‏390.00 ₪ |
מיסוי עסקאות עם רווחים בנקודות זמן
סמינריון מיסוי עסקאות עם רווחים בנקודות זמן (1595)
‏290.00 ₪ |
סמינריון זכות העכבון בחוזה מכר מסחרי הדין הרצוי בדגש על עכבון בנקאי
סמינריון זכות העכבון בחוזה מכר מסחרי הדין הרצוי בדגש על עכבון בנקאי (1557)
‏390.00 ₪ |
הקשר בין תפיסת הטמעת מערכת מידע, מחויבות ארגונית וביצועי שירות נתפסים בצוות
עבודה אקדמית מערכות מידע, הטמעה מערכת מידע טכנולוגית, שינוי ארגוני, מחקר כמותני, בנק איגוד, פירסון, מבחן T, מחויבות ארגונית (1545)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מערכות מוכוונות לקוח
סמינריון מערכות מוכוונות לקוח, CRM DWH , קבלת החלטות אסטרטגיות קידום מוצרים, שיווק מוצרים חדשים, שוק כרטיסי אשראי (1532)
‏390.00 ₪ |