עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מנהלי משאבי אנוש כאדריכלים צ
עבודה אקדמית מנהלי משאבי אנוש כאדריכלים צ'ק פוינט (261)
‏90.00 ₪ |
סמינריון תורת המשחקים
עבודה אקדמית תורת המשחקים,אסטרטגיה מעורבת,תורת משחקים באופן הרחב,משחק סימטרי ומשחק א-סימטרי (258)
‏190.00 ₪ |
סמינריון סביבות עבודה פתוחות
סמינריון סביבות עבודה פתוחות (246)
‏290.00 ₪ |
 חומר שלא קיים במאגר? התקשר אלינו ונתפור לך עבודה החל מ 700 ש"ח
חומר שלא קיים במאגר? התקשר אלינו ונתפור לך עבודה החל מ 700 ש"ח (241)
‏0.00 ₪ |
סמינריון השפעת חוקי היסוד על דיני העבודה
סמינריון בחינם השפעת חוקי היסוד על דיני העבודה (240)
‏0.00 ₪ |
סמינריון הכנסה הונית ופירותית
סמינריון מיסוי הכנסה הונית, מס הכנסה פירותית, מיסים (235)
‏290.00 ₪ |
סמינריון שיטות גישור מיוחד במשפט
סמינריון שיטות גישור מיוחד במשפט (234)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מיזוגים והשתלטויות בחברות ובתאגידים
סמינריון מיזוגים והשתלטויות בחברות ובתאגידים, בעית הנציג, הערכות, ניתוח כלכלי ומשפטי (232)
‏290.00 ₪ |
סמינריון העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם
עבודה אקדמית קבלן כ"א , העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם (220)
‏290.00 ₪ |
משטרת ישראל-ארגון עובדים
סמינריון משטרת ישראל-ארגון עובדים, נשות השוטרים, איסור התארגנות ועד בתוך גופים בטחוניים, משטרה (209)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מניות - השפעת פרסום הדוחות הכספיים על תשואת מניה- סמינריון אמפירי
סמינריון מניות - השפעת פרסום הדוחות הכספיים על תשואת מניה- סמינריון אמפירי (208)
‏390.00 ₪ |
סמינריון ניתוח חברת מתכת
סמינריון ניתוח חברת מתכת, SWOT, מנהל עסקים ניתוח כלכלי של תאגיד בתחום הברזל (207)
‏190.00 ₪ |
ניתוח חברת דופונט  Du Pont סמינריון
ניתוח חברת דופונט Du Pont סמינריון (206)
‏150.00 ₪ |
סמינריון השפעת ניהול רווחים על החלטות ההשקעה
סמינריון ניהול רווחים - השפעה על החלטות ההשקעה (205)
‏250.00 ₪ |
סמינריון שכר מינימום יחס אל אבטלה
עבודה אקדמית שכר מינימום יחס אל אבטלה, סקירת ספרות + ניתוח אמפירי (204)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מהלך קנייה של חברה ציבורית
סמינריון מהלך קנייה של חברה ציבורית (200)
‏190.00 ₪ |
סמינריון שביעות רצון
סמינריון מוטיבציה בעבודה לאור סוג הניהול, סגנון הניהול של מנהל, כמותני+איכותני: שאלונים+ראיונות, ניהול הנעת עובדים, שביעות רצון (180)
‏390.00 ₪ |
סמינריון ניהול עסק רפואת שיניים
סמינריון ניהול עסק מרפאת שיניים, רפואת שיניים (179)
‏190.00 ₪ |
סמינריון ניהול בינלאומי –בחינם
סמינריון ניהול בינלאומי בחינם, תאגידים בינלאומיים ,שונות תרבותית, תרבות ארגונית (178)
‏0.00 ₪ |
סמינריון ניהול בינלאומי
סמינריון ניהול בינלאומי, השוואה בין מדינות : הודו, הולנד ישראל (177)
‏290.00 ₪ |
סמינריון תכנון הקמת עסק
סמינריון תכנון הקמת עסק (176)
‏290.00 ₪ |
סמינריון שביעות רצון עובדים
עבודה אקדמית שביעות רצון עובדים (175)
‏190.00 ₪ |
סמינריון ניתוח כמותי
סמינריון נכסיות המותג, איכות השירות, שיעור הרכישה החוזרת, ניתוח כמותי (174)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ביקורת חקירתית
סמינריון ביקורת חקירתית, הונאה, מעילה קרן פסגות, הטבות אסורות יועצי השקעות בבנקים (173)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מעמדו ותפקידו של מנהל משאבי האנוש בארגון
עבודה אקדמית מנהל משאבי האנוש בארגון נבחר, ניהול כח אדם, מנהיגות HR (171)
‏250.00 ₪ |
סמינריון מוסר ועסקים
פרה-סמינריון מוסר ועסקים- אתיקה של מנהלי תיקי השקעות (170)
‏190.00 ₪ |
סמינריון תוכניות ריאליטי
סמינריון תוכניות ריאליטי - היבטיים מוסריים ועסקיים, תוכניות מציאות ומוסר אתי של שידורי טלויזיה (169)
‏290.00 ₪ |
דילמות אתיות של יועצי השקעות בבנקים
עבודה אקדמית יועצי השקעות, מוסר ועסקים, דילמות ארגוניות של יועצי השקעות, ברוקרים, בנקאות (168)
‏290.00 ₪ |
ניסויים קליניים בבני אדם לצורך פיתוח תרופות
עבודה אקדמית מוסר ועסקים פיתוח תרופות מצילות חיים, מחירי תרופות חיוניות המצילות חיים בתקופת הפטנט (167)
‏390.00 ₪ |
סמינריון גישת הקואליציות המסנגרות
סמינריון גישת הקואליציות המסנגרות (164)
‏190.00 ₪ |
סמינריון הפרטת רשת הביטחון החברתי בישראל
עבודה אקדמית הפרטת רשת הביטחון החברתי בישראל (162)
‏390.00 ₪ |
סמינריון תכנון תקציב
עבודה אקדמית תכנון תקציב ניהולי, תקצוב בחינוך, מקרה בוחן בתקציב ותכנון טיול בית ספר (161)
‏190.00 ₪ |
סמינריון הקשר בין שיטות ההשקיה ומחירי המים
פרויקט הנדסאי מים-שיטות השקיה, התפלה ומחירי המים.בסיס נתונים+מחקר אמפירי עם גרפים וטבלאות (159)
‏390.00 ₪ |
סמינריון תעשיה קיבוצית, מפעל בקיבוץ, כלכלה עסקית קיבוץ (158)
‏290.00 ₪ |
סמינריון סקירת ארגון עסקי נבחר
סמינריון סקירת ארגון עסקי נבחר (157)
‏190.00 ₪ |
סמינריון מרכיבי תזרים מזומנים
עבודה אקדמית דו"ח תזרים מזומנים, מחקר אמפירי + חלק תאורטי (156)
‏290.00 ₪ |
סמינריון משבר הסאב פריים
סמינריון משבר הסאב פריים (155)
‏290.00 ₪ |
סמינריון המשבר הפיננסי הגדול  2008
סמינריון סב פריים המשבר הפיננסי הגדול, המשבר הכלכלי של הסאב פריים (154)
‏290.00 ₪ |
סמינריון רגולציה
עבודה אקדמית רגולציה, אסדרה, התערבות רשויות המדינה, איזונים ובלמים של המערכות גדולות במשק (153)
‏90.00 ₪ |
סמינריון דואר זבל
סמינריון דואר זבל, חקיקה נגד ספאם, פסיקה, המשפט הישראלי, משפט משווה, משפט וטכנולוגיה (142)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית בחינם ניהול והדרכה
עבודה אקדמית בחינם ניהול והדרכה (132)
‏0.00 ₪ |
סמינריון כלכלת ישראל הגברת ניהול כלכלי ורגולציה
סמינריון כלכלת ישראל הגברת ניהול כלכלי ורגולציה (120)
‏90.00 ₪ |
סמינריון מנהל תקין בשירותי הבריאות
סמינריון מנהל תקין בשירותי הבריאות, בתי חולים, הוספיס, אישפוז אמבולטורי (117)
‏190.00 ₪ |
סמינריון גרונטולוגיה, שירותים קהילתיים לזקנים
סמינריון גרונטולוגיה, שירותים קהילתיים לזקנים (116)
‏290.00 ₪ |
סמינריון דוקטרינות מרכזיות בדיני תאגידים
סמינריון דוקטרינות מרכזיות בדיני תאגידים (106)
‏290.00 ₪ |
זכות הקניין של המעביד מול זכות הקניין של העובד
סמינריון זכות הקניין של המעביד מול זכות הקניין של העובד (101)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הצעות רכש בתאגידים
סמינריון הצעת רכש דיני תאגידים,השתלטות עוינת,הצעת רכש חלקית,הצעת רכש מלאה,הצעות רכש חברה (98)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הגבלים עסקיים
סמינריון הגבלים עסקיים (96)
‏290.00 ₪ |
סמינריון דיני עיקולים, דיור חלופי
סמינריון דיני עיקולים, דיור חלופי, עיקול קנין (93)
‏290.00 ₪ |
סמינריון קבלני כח אדם
עבודה אקדמית קבלני כח אדם (55)
‏190.00 ₪ |