עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מהלך קנייה של חברה ציבורית
סמינריון מהלך קנייה של חברה ציבורית (200)
‏190.00 ₪ |
סמינריון שביעות רצון
סמינריון מוטיבציה בעבודה לאור סוג הניהול, סגנון הניהול של מנהל, כמותני+איכותני: שאלונים+ראיונות, ניהול הנעת עובדים, שביעות רצון (180)
‏390.00 ₪ |
סמינריון ניהול עסק רפואת שיניים
סמינריון ניהול עסק מרפאת שיניים, רפואת שיניים (179)
‏190.00 ₪ |
סמינריון ניהול בינלאומי –בחינם
סמינריון ניהול בינלאומי בחינם, תאגידים בינלאומיים ,שונות תרבותית, תרבות ארגונית (178)
‏0.00 ₪ |
סמינריון ניהול בינלאומי
סמינריון ניהול בינלאומי, השוואה בין מדינות : הודו, הולנד ישראל (177)
‏290.00 ₪ |
סמינריון תכנון הקמת עסק
סמינריון תכנון הקמת עסק (176)
‏290.00 ₪ |
סמינריון שביעות רצון עובדים
עבודה אקדמית שביעות רצון עובדים (175)
‏190.00 ₪ |
סמינריון ניתוח כמותי
סמינריון נכסיות המותג, איכות השירות, שיעור הרכישה החוזרת, ניתוח כמותי (174)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ביקורת חקירתית
סמינריון ביקורת חקירתית, הונאה, מעילה קרן פסגות, הטבות אסורות יועצי השקעות בבנקים (173)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מעמדו ותפקידו של מנהל משאבי האנוש בארגון
עבודה אקדמית מנהל משאבי האנוש בארגון נבחר, ניהול כח אדם, מנהיגות HR (171)
‏250.00 ₪ |
סמינריון מוסר ועסקים
פרה-סמינריון מוסר ועסקים- אתיקה של מנהלי תיקי השקעות (170)
‏190.00 ₪ |
סמינריון תוכניות ריאליטי
סמינריון תוכניות ריאליטי - היבטיים מוסריים ועסקיים, תוכניות מציאות ומוסר אתי של שידורי טלויזיה (169)
‏290.00 ₪ |
דילמות אתיות של יועצי השקעות בבנקים
עבודה אקדמית יועצי השקעות, מוסר ועסקים, דילמות ארגוניות של יועצי השקעות, ברוקרים, בנקאות (168)
‏290.00 ₪ |
ניסויים קליניים בבני אדם לצורך פיתוח תרופות
עבודה אקדמית מוסר ועסקים פיתוח תרופות מצילות חיים, מחירי תרופות חיוניות המצילות חיים בתקופת הפטנט (167)
‏390.00 ₪ |
סמינריון גישת הקואליציות המסנגרות
סמינריון גישת הקואליציות המסנגרות (164)
‏190.00 ₪ |
סמינריון הפרטת רשת הביטחון החברתי בישראל
עבודה אקדמית הפרטת רשת הביטחון החברתי בישראל (162)
‏190.00 ₪ |
סמינריון תכנון תקציב
עבודה אקדמית תכנון תקציב ניהולי, תקצוב בחינוך, מקרה בוחן בתקציב ותכנון טיול בית ספר (161)
‏190.00 ₪ |
סמינריון הקשר בין שיטות ההשקיה ומחירי המים
פרויקט הנדסאי מים-שיטות השקיה, התפלה ומחירי המים.בסיס נתונים+מחקר אמפירי עם גרפים וטבלאות (159)
‏390.00 ₪ |
סמינריון תעשיה קיבוצית, מפעל בקיבוץ, כלכלה עסקית קיבוץ (158)
‏290.00 ₪ |
סמינריון סקירת ארגון עסקי נבחר
סמינריון סקירת ארגון עסקי נבחר (157)
‏190.00 ₪ |
סמינריון מרכיבי תזרים מזומנים
עבודה אקדמית דו"ח תזרים מזומנים, מחקר אמפירי + חלק תאורטי (156)
‏290.00 ₪ |
 סמינריון משבר הסאב פריים
סמינריון משבר הסאב פריים (155)
‏290.00 ₪ |
סמינריון המשבר הפיננסי הגדול  2008
סמינריון סב פריים המשבר הפיננסי הגדול, המשבר הכלכלי של הסאב פריים (154)
‏290.00 ₪ |
סמינריון רגולציה
עבודה אקדמית רגולציה, אסדרה, התערבות רשויות המדינה, איזונים ובלמים של המערכות גדולות במשק (153)
‏90.00 ₪ |
 סמינריון דואר זבל
סמינריון דואר זבל, חקיקה נגד ספאם, פסיקה, המשפט הישראלי, משפט משווה, משפט וטכנולוגיה (142)
‏390.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה אקדמית בחינם ניהול והדרכה
עבודה אקדמית בחינם ניהול והדרכה (132)
‏0.00 ₪ |
סמינריון כלכלת ישראל הגברת ניהול כלכלי ורגולציה
סמינריון כלכלת ישראל הגברת ניהול כלכלי ורגולציה (120)
‏90.00 ₪ |
סמינריון מנהל תקין בשירותי הבריאות
סמינריון מנהל תקין בשירותי הבריאות, בתי חולים, הוספיס, אישפוז אמבולטורי (117)
‏190.00 ₪ |
סמינריון גרונטולוגיה, שירותים קהילתיים לזקנים
סמינריון גרונטולוגיה, שירותים קהילתיים לזקנים (116)
‏290.00 ₪ |
סמינריון דוקטרינות מרכזיות בדיני תאגידים
סמינריון דוקטרינות מרכזיות בדיני תאגידים (106)
‏290.00 ₪ |
זכות הקניין של המעביד מול זכות הקניין של העובד
סמינריון זכות הקניין של המעביד מול זכות הקניין של העובד (101)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הצעות רכש בתאגידים
סמינריון הצעת רכש דיני תאגידים,השתלטות עוינת,הצעת רכש חלקית,הצעת רכש מלאה,הצעות רכש חברה (98)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הגבלים עסקיים
סמינריון הגבלים עסקיים (96)
‏290.00 ₪ |
סמינריון דיני עיקולים, דיור חלופי
סמינריון דיני עיקולים, דיור חלופי, עיקול קנין (93)
‏290.00 ₪ |
סמינריון קבלני כח אדם
עבודה אקדמית קבלני כח אדם (55)
‏190.00 ₪ |
סמינריון זכויות אזרח של עובדים זרים ועובדים בלתי מאורגנים
סמינריון עובדים זרים - זכויות אזרח של מהגרי עבודה, מבקשי מקלט (54)
‏290.00 ₪ |
ארועון בחינם דיני עבודה – ארגון עובדים כח לתת והסכם קיבוצי
ארועון בחינם דיני עבודה – ארגון עובדים כח לתת והסכם קיבוצי (52)
‏0.00 ₪ |
סמינריון חוזים, כריתה, קיבול והצעה, גמירת דעת תום לב
סמינריון סיכול חוזה, השוואה בין הסיכול לטעות בדיני חוזים (41)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית לדוגמא חינם - סמינריון תום הלב בדיני חוזים והשלכתו על דינים אחרים
עבודה אקדמית לדוגמא חינם - סמינריון תום הלב בדיני חוזים והשלכתו על דינים אחרים (39)
‏0.00 ₪ |