עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית זדורוב כמקרה מבחן של הודאת שווא ולצורך בסיוע
עבודה אקדמית זדורוב כמקרה מבחן של הודאת שווא ולצורך בסיוע, הודיה בפלילים, דיני עונשין (9932)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית אחריות חברתית של תאגידים, צרכנים , דוחות  CSR
עבודה אקדמית אחריות תאגידית, התאגדות, אחריות חברתית של תאגידים CSR (9922)
‏390.00 ₪ |
הקריה האקדמית אונו הפקולטה למשפטים, עבודות סמינריוניות - הרשימה הסגורה, הרשימה הפתוחה, מרצים דרשניים, רשימת נושאים
הקריה האקדמית אונו הפקולטה למשפטים, רשימה של מרצים, עבודות סמינריוניות - הרשימה הסגורה, הרשימה הפתוחה, רשימת מרצים (9912)
 עבודה אקדמית
עבודה אקדמית כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד כבהא"ח, המהפיכה החוקתית של זכויות אדם (9870)
‏390.00 ₪ |
רשימה שחורה של מרצים - מרצים קשים ודרשניים - סמינריונים
רשימה של מרצים - מרצים קשים ודרשניים - סמינריונים, חוות דעת סטודנטים על מרצים עבודות אקדמיות (9855)
הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית בחינם
הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית, בחינם (9854)
‏0.00 ₪ |
הוראות לכתיבת עבודה אקדמאית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית בחינם
הוראות לכתיבת עבודה אקדמאית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית בחינם (9853)
‏0.00 ₪ |
עבודה אקידימית - איך לכתוב ? הנחיות לכתיבת עבודות אקדמיות
עבודה אקידימית - איך לכתוב ? הנחיות לכתיבת עבודות אקדמיות (9852)
‏0.00 ₪ |
הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית
הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית (9851)
‏0.00 ₪ |
הנחיות לכתיבת עבודות סמינריוניות, הנחיות איך לכתוב עבודה אקדמית
הנחיות סימינריון, הנחיות איך לכתוב עבודה אקדמית (9850)
‏0.00 ₪ |
עבודה סמינריונית בנושא כלשהו- הנחיות כלליות לגשת לעבודה אקדמית
עבודה סמינריונית בנושא כלשהו- הנחיות כלליות לגשת לעבודה אקדמית (9848)
‏0.00 ₪ |
עבודה אקדמית הפרקליטות והתביעה הפלילית – עומס תיקים, סחבת
עבודה אקדמית הפרקליטות והתביעה הפלילית – עומס תיקים, סחבת (9839)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית אנשי ציבור ושחיתות, אהוד אולמרט, דנקנר, ג
עבודה אקדמית אנשי ציבור שחיתות, נתניהו:תיק 2000, אהוד אולמרט, דנקנר, מצא, צווארון לבן,שחיתות פלילית (9831)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית מעשה מגונה, אונס בהסכמה שהושגה במרמה. הלכת אלקובי
עבודה אקדמית מעשה מגונה, אונס בהסכמה שהושגה במרמה. הלכת אלקובי (9786)
‏290.00 ₪ |
סמינריון בנושא העתקת עבודות אקדמיות
סמינריון טוהר אקדמי, תופעת העתקת עבודות אקדמיות, אתיקה מערכת החינוך, מחקר אמפירי (9747)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סימנריון סוקראטס,אפלטון, אריסטו , גלאוקון. תפיסות הנומוס,הפיסיס והצדק
סימנריון סוקראטס,אפלטון, אריסטו , גלאוקון. תפיסות הנומוס,הפיסיס והצדק (9620)
‏190.00 ₪ |
סמינריון משפט סוקראטס וטיעוניו נגד ההאשמות.
עבודה אקדמית משפט סוקראטס, פילוסוף יווני דגול, טיעוני סוקרטס נגד ההאשמות (9619)
‏190.00 ₪ |
סמינריון אריסטו הסגולה הטובה - תחליפי מוסר ,המוסר, החוק
סמינריון אריסטו הסגולה הטובה - תחליפי מוסר ,המוסר, החוק (9618)
‏190.00 ₪ |
סמינריון הנפקות המשפטית של הסדרי טיעון - התמקדות בבעיית החף, המצוי והרצוי
סמינריון עסקאות טיעון -הנפקות המשפטית של הסדרי טיעון, בעיית החף, הדין המצוי והרצוי (9544)
‏290.00 ₪ |
סמינריון רצח נשים - רציחת נשים אתיופיות לעומת רצח נשים ישראליות
סמינריון סיקור מיעוטים, רצח נשים בתקשורת, רציחת נשים אתיופיות, אלימות במשפחה (9318)
‏290.00 ₪ |
סמינריון יצחק אנגלרד
סמינריון שופט ביהמ"ש העליון יצחק אנגלרד (9306)
‏290.00 ₪ |
סמינריון נסיון לשידול בדיני עונשין
סמינריון בחינם ניסיון לשידול בדיני עונשין (9212)
‏0.00 ₪ |
עבודת סמינריון השינוי בחוזה המתנה בהצעת חוק דיני ממונות
עבודת סמינריון חוזה מתנה בקודקס האזרחי,דיני חוזים,דיני מתנה,השינוי בהצעת חוק דיני ממונות (9204)
‏290.00 ₪ |
סמינריון אחריות המדינה בנזיקין לאור חוק הנזיקים האזרחיים ‏‏(אחריות המדינה) ‏
סמינריון אחריות המדינה בנזיקין לאור חוק הנזיקים האזרחיים ‏‏(אחריות המדינה) ‏ (9181)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מאגרי מידע כמו המאגר הביומטרי  והגנה על פרטיות
סמינריון המאגר הביומטרי ומאגרים נוספים והגנה על הפרטיות בישראל ובעולם (8985)
‏290.00 ₪ |
עבודת גמר הגנות במשפט הפלילי
עבודת גמר הגנות במשפט הפלילי (8951)
‏99.00 ₪ |
עבודת גמר משפטים דיני ראיות
עבודת גמר משפטים דיני ראיות (8776)
‏99.00 ₪ |
עבודת גמר דיני נזיקין
עבודת גמר דיני נזיקין – תורת הנזיקין הכללית, אחריות המדינה בנזיקין, ניתוח כלכלי למשפט (8703)
‏190.00 ₪ |
סמינריון הגבלת חופש העיסוק בדיני חוזים
סמינריון חופש החוזים אל מול חופש העיסוק, הגבלת חופש עיסוק בדיני חוזים, חוק יסוד חופש העיסוק והגבלתו בחוזה (8448)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חופש הביטוי האומנותי בישראל כפי שבא לידי ביטוי בייצוג טרור וזיקתו לפגיעה ברגשות הלאומיים
סמינריון חופש הביטוי, גבולות חופש הביטוי האמנותי,פגיעה ברגשות לאומיים,מיצב טרור, ג'ינין ג'נין (8362)
‏390.00 ₪ |
סמינריון המתח בין מסורת למשפט המדינה בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים
סמינריון המתח בין מסורת למשפט המדינה בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (8342)
‏290.00 ₪ |
סמינריון איזון אינטרסים בחוק איסור לשון הרע והזכות לשם טוב מול חופש הביטוי
סמינריון חוק איסור לשון הרע, הזכות לשם טוב מול חופש הביטוי, איזון אינטרסים,יגאל סרנה נ' שרה נתניהו, משפט משווה, פרשת סרן ר' נגד (8296)
‏390.00 ₪ |
סמינריון זכות הציבור לדעת מול זכות לפרטיות
סמינריון זכות הציבור לדעת, הזכות לפרטיות, חופש המידע, זכות חוקתית, נגישות למידע (8280)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ביטול חוקים וביקורת על חקיקה של הכנסת ע י בית המשפט העליון
סמינריון ביטול חוקים, חוק עוקף בג"צ, פסקת ההתגברות, בקורת שיפוטית, ביקורת על חקיקה של הכנסת ע"י בית המשפט העליון, המהפיכה החוקתי (8247)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מינוי שופטים
סמינריון מינוי שופטים, הוועדה לבחירת שופטים, מינוי שופט בית משפט (7904)
‏390.00 ₪ |
סמינריון ביקורת שיפוטית על חקיקה
סמינריון פסילת חוקים ע"י בית המשפט, ביקורת שיפוטית על חקיקה , אקטיביזם שיפוטי, ביטול חוקים (7596)
‏390.00 ₪ |
סמינריון הסדרת השימוש בהסדרי טיעון במשפט הפלילי
סמינריון הסדר טיעון, עסקת טיעון במשפט הפלילי, פס"ד נמרודי, בעיית החף, משפט משווה: בריטניה, ארה"ב, קנדה, גרמניה, צרפת, פתרונות דין רצוי בישראל (7187)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הבניית שיקול הדעת השיפוטי ענישה
סמינריון הבניית שיקול הדעת השיפוטי ענישה, גבולות השופט, תיחום הענישה, גזר דין פנולוגיה (6220)
‏290.00 ₪ |
סמינריון כללי אתיקה לשופטים
סמינריון אתיקה של שופטים, מקצוע השיפוט, משפט משווה שפיטה בעולם, כללי אתיקה לשופטים (5863)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הליך קליטת מרצים באוניברסיטאות
רשימת מרצים חביבים לסטודנטים בסמינריונים, לא דרשניים בכתיבת סמינריון, רשימה לבנה של מרצים, מרצים מומלצים (5797)
סמינריון הוראות ואיסורים בעניין הגרלות והימורים - השוואה בין מדינות -
סמינריון הימורים, לגליזציה בתחום ההימורים, צמיחת המשק או גורם מחולל פשיעה, פשיעה כלכלית (5662)
‏390.00 ₪ |
מצגת עד מדינה פלילי, עדי מדינה בדיני עונשין, מעמד עד המדינה במשפט הפלילי
מצגת עד מדינה פלילי, עדי מדינה בדיני עונשין, מעמד עד המדינה במשפט הפלילי (5246)
‏99.00 ₪ |
סמינריון זכות ההתאגדות בישראל
סמינריון עבודה מאורגנת, זכות ההתאגדות בישראל, ארגון עובדים, התאגדות עבודה בעידן החדש, ועד עובדים הסכם קיבוצי (5239)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית קונפליקטים תרבותיים במשפט הפלילי
עבודה סמינריונית קונפליקטים תרבותיים (4539)
‏290.00 ₪ |
סמינריון עינויים, מוסר, יחס אכזרי, אמנה בינלאומית, אתיקה, פרשת דומא, פצצה מתקתקת, אלימות בלתי אנושית
סמינריון עינויים, מוסר, יחס אכזרי, אמנה בינלאומית, אתיקה, אלימות בלתי אנושית (4081)
‏290.00 ₪ |
תוכן אקדמי בחינם - רעש תקשורתי וענישה, שופטים מושפעים, השפעת סיקור תקשורתי על תוצאות משפט של נאשמים מפורסמים (4058)
‏0.00 ₪ |
עבודה אקדמית פרושים, האימפריה הרומית, יחסי הפרושים והשלטון הרומי בימי בית שני, ההשפעה של יהודים פרושים על המדיניות רומא באגן הים התיכון (3497)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית מג
עבודה סמינריונית מג'לה (3481)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הוראת הפניה והוראת קליטה
עבודהאקדמית הוראת הפניה והוראת קליטה (3466)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית קנין, שימוש לרעה בזכות מקרקעין, סעיף 14 לחוק המקרקעין
עבודה סמינריונית קנין, שימוש לרעה בזכות מקרקעין, סעיף 14 לחוק המקרקעין (3462)
‏290.00 ₪ |