עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון חברת משלח יד זרה
סמינריון חברת משלח יד זרה (846)
‏290.00 ₪ |
סמינריון שינוי מבנה ומיזוג
סמינריון מיסוי שינוי מבנה ומיזוג, מיסים של תאגיד,מיסוי חברות,העברת נכסים לתאגיד תמורת מניות,מיסוי אופציות לעובדים (783)
‏390.00 ₪ |
סמינריון אנרון - חריגה מנהלים מקובלים  מקרה בוחן - חברת "אנרון", ארה"ב
סמינריון אנרון - חריגה מנהלים מקובלים מקרה בוחן - חברת "אנרון", ארה"ב (723)
‏350.00 ₪ |
סמינריון דיני עונשין  זכות השתיקה, הסדרי טיעון  קייס רשלנות חברות הגז
סמינריון דיני עונשין זכות השתיקה, הסדרי טיעון קייס רשלנות חברות הגז (658)
‏90.00 ₪ |
סמינריון הצעת רכש –  דין רצוי ומצוי
סמינריון הצעת רכש – דין רצוי ומצוי (639)
‏290.00 ₪ |
סמינריון רשם הפטנטים - דין רצוי ומצוי בישראל
סמינריון רשם הפטנטים - דין רצוי ומצוי בישראל, רשות הפטנטים, פטנט רשום, משפט משווה לעולם (609)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ניירות ערך
סמינריון ניירות ערך (607)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הפרשנות הנכונה של המונח "שווי הוגן", בסעיף 338 לחוק החברות?
סמינריון פרשנות "שווי הוגן", הצעת רכש מלאה,רכישה כפויה של מניות,בעלי מניות מיעוט,רכש בעלי שליטה, סעיף 338 לחוק החברות (583)
‏390.00 ₪ |
סמינריון דיני תובענות יצוגיות - ניתוח כלכלי
סמינריון דיני תובענות יצוגיות - ניתוח כלכלי (451)
‏290.00 ₪ |
  Non-recourse סמינריון נון ריקורס- מאפיינה והבעייתיות בישראל בהשוואה לארה"ב
Non-recourse סמינריון נון ריקורס- מאפיינה והבעייתיות בישראל בהשוואה לארה"ב (446)
‏290.00 ₪ |
סמינריון דיני ני"ע פרט מטעה בעניין תשקיף , ניירות ערך
סמינריון דיני ניירות ערך פרט מטעה, הטעיה בעניין תשקיף, ני"ע (444)
‏350.00 ₪ |
סמינריון עסקאות מימון מימון של עסקאות מיזוג- היבטים משפטיים
סמינריון עסקאות מימון של עסקאות מיזוג תאגידים, מימון רכישת חברות ומיזוג (436)
‏290.00 ₪ |
כיצד נמצא החומר הביביליוגרפי, איך מוצאים המקורות (426)
‏99.00 ₪ |
סמינריון הגבלים עסקיים חובת דיווח במיזוגים
סמינריון דיווח במיזוגים הגבלים עסקיים (416)
‏290.00 ₪ |
סמינריון פירוק ומכירת המפעל עוף העמק
סמינריון אגודות שיתופיות, אג"ש, פירוק תאגידים, מכירת אגודה שיתוף, הבראת חברות, הוצאה לפועל, סגירת מפעל עוף העמק (415)
‏390.00 ₪ |
סמינריון הסדר חובות המושבים, חוק גל והשוואה להסדר האמריקאי
סמינריון משבר הקיבוצים והמושבים, הסדר חובות המושבים, חוק גל והשוואה להסדר האמריקאי (408)
‏390.00 ₪ |
סמינריון דיבידנד תשואה
סמינריון דיבידנד תשואה, הודעה על חלוקת דיבידנד של חברה ציבורית לבין התשואה העודפת (405)
‏390.00 ₪ |
סמינריון דיבידנד תשואה
סמינריון דיבידנד תשואה, השפעת חלוקת דיבידנד על מחירי המניות (404)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הרמת מסך תאגידים
סמינריון הרמת מסך דיני תאגידים, מסך ההתאגדות, ישות משפטית נפרדת, משפט משווה,חברה בע"מ (393)
‏290.00 ₪ |
 סמינריון בחינם השפעת הגלובליזציה על ריבונות המדינה
סמינריון בחינם השפעת הגלובליזציה על ריבונות המדינה (374)
‏0.00 ₪ |
סמינריון דיני נירות ערך –  מגמות וחידושים
סמינריון דיני נירות ערך – מגמות וחידושים (373)
‏290.00 ₪ |
סמינריון תאגידים - העמותה מול החברה לתועלת הציבור
סמינריון תאגידים - עמותה מול חברה לתועלת הציבור, דיני חברות, חל"צ (331)
‏290.00 ₪ |
סמינריון תרבות ארגונית וניהול ידע
סמינריון תרבות ארגונית וניהול ידע (326)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ניהול ידע בארגון
סמינריון ניהול ידע בארגון, אינפורמטיקה ומנהל עסקים (325)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הגבלים עסקיים ומונופולים
סמינריון הגבלים עסקיים ומונופולים (317)
‏290.00 ₪ |
סמינריון תאגידים חובת אמון וזהירות כלפי החברה
סמינריון תאגידים- חובת אמון, חובת זהירות כלפי החברה, חובות נושאי משרה בתאגיד (273)
‏390.00 ₪ |
 חומר שלא קיים במאגר? התקשר אלינו ונתפור לך עבודה החל מ 700 ש"ח
חומר שלא קיים במאגר? התקשר אלינו ונתפור לך עבודה החל מ 700 ש"ח (241)
‏0.00 ₪ |
סמינריון השפעת חוקי היסוד על דיני העבודה
סמינריון בחינם השפעת חוקי היסוד על דיני העבודה (240)
‏0.00 ₪ |
סמינריון הצעות רכש
סמינריון הצעות רכש, דיני תאגידים, רכישת חברות (239)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מיזוגים והשתלטויות בחברות ובתאגידים
סמינריון מיזוגים והשתלטויות בחברות ובתאגידים, בעית הנציג, הערכות, ניתוח כלכלי ומשפטי (232)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מהלך קנייה של חברה ציבורית
סמינריון מהלך קנייה של חברה ציבורית (200)
‏190.00 ₪ |
סמינריון דואר זבל
סמינריון דואר זבל, חקיקה נגד ספאם, פסיקה, המשפט הישראלי, משפט משווה, משפט וטכנולוגיה (142)
‏390.00 ₪ |
סמינריון דוקטרינות מרכזיות בדיני תאגידים
סמינריון דוקטרינות מרכזיות בדיני תאגידים (106)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חובת העובד לשמירת סודות מקצועיים של המעביד
סמינריון סוד מקצועי, חובת העובד לשמירת סודות מקצועיים של המעביד, יחסי עובד מעביד (100)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הצעות רכש בתאגידים
סמינריון הצעת רכש דיני תאגידים,השתלטות עוינת,הצעת רכש חלקית,הצעת רכש מלאה,הצעות רכש חברה (98)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הגבלים עסקיים
סמינריון הגבלים עסקיים (96)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הבראת חברות שחרור ערבים
סמינריון הבראת חברות שחרור ערבים (80)
‏190.00 ₪ |
Corporate Problems and Their Solutions
עבודה אקדמית באנגלית דיני תאגידים Corporate Problems and Their Solutions (78)
‏290.00 ₪ |
חוזים אחידים ארועון
עבודת סמינריון המג'לה (הקודקס של האימפריה העותומנית המבוסס על המשפט המוסלמי), מג'אלה לעומת הקודקס האזרחי החדש (44)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית לדוגמא חינם - סמינריון תום הלב בדיני חוזים והשלכתו על דינים אחרים
עבודה אקדמית לדוגמא חינם - סמינריון תום הלב בדיני חוזים והשלכתו על דינים אחרים (39)
‏0.00 ₪ |