עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית עסקאות טיעון
עבודה סמינריונית עסקאות טיעון, הסדרי טיעון דיני עונשין, סוגיות במשפט פלילי (2074)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית עשיית צדק במשפט הפלילי
עבודה סמינריונית תקדימים פליליים, פסיקות והלכות בדיני עונשין, עשיית צדק במשפט הפלילי (2067)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית אלימות נגד נשים
עבודה סמינריונית אלימות נגד נשים (2063)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הזכויות החוקתיות של הקרבן מחקר השוואתי
עבודה סמינריונית קורבנות עבירה- הזכויות החוקתיות של הקורבן, מחקר השוואתי (2062)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית פירסום שמות עצורים וחשודים (2052)
‏280.00 ₪ |
עבודה סמינריונית אחריות מפקדים בצבא
עבודה סמינריונית שיפוט צבאי,אחריות מפקדים בצבא,תחקיר פנימי,מערכת השפיטה הצבאית (2038)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית שימוש במידע פנים
עבודה סמינריונית מידע פנים, איסור שימוש במידע פנים, ניירות ערך,הגנת "חוף מבטחים", משפט משווה ארה"ב, נמל מבטחים, עמדת רשות ני"ע (2032)
‏390.00 ₪ |
חיפוש בגוף לאור חוק סדר הדין הפלילי
סמינריון חיפוש בגוף לאור חוק סדר הדין הפלילי (2003)
‏290.00 ₪ |
סמינריון בריאות הנפש בישראל
סמינריון בריאות הנפש בישראל, חוק טיפול בחולי נפש (1996)
‏290.00 ₪ |
צווארון לבן עבירות
סמינריון צווארון לבן, עבירות מרמה והפרת אמונים, היבטים משפטיים, חברתיים וקרימינולוגיים (1995)
‏290.00 ₪ |
 עבודה אקדמית בחינם, חוק המתנה
עבודה אקדמית בחינם, חוק המתנה (1991)
‏0.00 ₪ |
היבטים חוקתיים של דיני המעצר בצבא
סמינריון מעצר צבאי, דיני המעצר בצבא, היבטים חוקתיים (1975)
‏290.00 ₪ |
החובה להציל - לא תעמוד על דם רעך
סמינריון החובה להציל - חוק לא תעמוד על דם רעך, השומרוני הטוב, דין רצוי, מוסר ומשפט (1973)
‏390.00 ₪ |
פרשת אלבה
סמינריון הסתה לגזענות ולאלימות - מקרה בוחן : פרשת אלבה - ברוך גולדשטין (1967)
‏390.00 ₪ |
רצח בכוונה תחילה - זיכוי
סמינריון רצח בכוונה תחילה - זיכוי (1952)
‏290.00 ₪ |
סמינריון דוקטרינת הנזק הראייתי, האם הורם נטל השיכנוע
סמינריון דוקטרינת הנזק הראייתי, האם הורם נטל השיכנוע (1948)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית מרשם פלילי, שמו הטוב של הנאשם. חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, משפט צבאי, בתי-הדין הצבאיים
עבודה סמינריונית מרשם פלילי, שמו הטוב של הנאשם. חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, משפט צבאי, בתי-הדין הצבאיים (1933)
‏390.00 ₪ |
 עבודה סמינריונית חנינה בטרם משפט פלילי
עבודה סמינריונית חנינה לפני משפט פלילי,חנינה ללא העמדה לדין,משפט משווה,פרשת ברזילי חנינת השב"כ קו 300 (1889)
‏390.00 ₪ |
סמינריון ניתוח פמינסטי משפט ומיתוס
סמינריון פמיניזם ספרות ומשפט,קריאה פמינסטית של ספרות נחום גוטמן,סיפור על נסיון אונס בתל-אביב,משפט ומיתוס (1883)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית עבירות אחריות קפידה
עבודה סמינריונית עבירות אחריות קפידה (1882)
‏290.00 ₪ |
סמינריון זיכוי אנשי ציבור
סמינריון זיכוי אנשי ציבור (1879)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית כליאת אויב
עבודה סמינריונית כליאת אויב (1875)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית חקירות שב"כ בג"צ העינויים
עבודה סמינריונית בג"צ העינויים, פרשת דומא, פצצה מתקתקת, שב"כ, מידתיות עינוי פיזי מתון (1867)
‏390.00 ₪ |
זכויות האדם
עבודה סמינריונית זכויות האדם והאזרח, היסטוריה של זכויות אדם (1865)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית אתיקה של הסנגור הפלילי (1837)
‏290.00 ₪ |
סמינריון כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה במשפט העברי וכמשפט הישראלי
סמינריון כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה במשפט העברי וכמשפט הישראלי (1822)
‏290.00 ₪ |
סמינריון כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה במשפט העברי וכמשפט הישראלי
סמינריון כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה במשפט העברי וכמשפט הישראלי (1821)
‏290.00 ₪ |
סמינריון היסוד הנפשי של העבירה כוונה פלילית
סמינריון היסוד הנפשי של העבירה כוונה פלילית (1820)
‏290.00 ₪ |
מדובבים משטרתיים סמויים  לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
סמינריון מדובב בחקירה, מדובבים משטרתיים סמויים בתא המעצר, תחבולות תכסיסים חקירה,זכויות הנחקר,דיבוב מול זכות השתיקה,חשודים (1818)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הסדרי טיעון, עסקאות טיעון, השופט בהסדר הטיעון בהתאם להצעת החוק, משפט משווה
סמינריון הסדרי טיעון, עסקאות טיעון, השופט בהסדר הטיעון בהתאם להצעת החוק, משפט משווה (1805)
‏290.00 ₪ |
סמינריון משפט חוקתי, עונשין  פליליות חופש הביטוי לאור המודל הכלכלי של אי-ודאות
סמינריון משפט חוקתי, עונשין פליליות חופש הביטוי לאור המודל הכלכלי של אי-ודאות (1763)
‏290.00 ₪ |
סמינריון סמכות שיפוט טריטוריאלית ואוניברסלית - משפט הבינלאומי הפלילי
סמינריון סמכות שיפוט טריטוריאלית ואוניברסלית - משפט הבינלאומי הפלילי (1762)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית לשון הרע, נזיקין עוולה נזיקית מול עונשין, עבירה פלילית
עבודה סמינריונית לשון הרע, נזיקין עוולה נזיקית מול עונשין, עבירה פלילית (1727)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית לשון הרע, נזיקין עוולה נזיקית מול עונשין, עבירה פלילית (1726)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית זכות הגישה לערכאות - ייצוג משפטי על-ידי סטודנטים בקליניקות במוסדות לימוד גבוהים
עבודה סמינריונית זכות הגישה לערכאות - ייצוג משפטי על-ידי סטודנטים בקליניקות במוסדות לימוד גבוהים (1711)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הפרקליטות הצבאית כחובשת כובע כפול - אכיפת הדין וייעוץ המשפטי
עבודה סמינריונית הפרקליטות הצבאית כחובשת כובע כפול - אכיפת הדין וייעוץ המשפטי (1707)
‏350.00 ₪ |
עבודה סמינריונית ביטול חוקים וביקורת על חקיקה של הכנסת ע"י בית המשפט העליון
עבודה סמינריונית ביטול חוקים וביקורת על חקיקה של הכנסת ע"י בית המשפט העליון,חקיקה שיפוטית,המהפיכה החוקתית,פסילת חוקים פרלמנט (1696)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית אלימות במשפחה והתעללות – היבטים של דיני משפחה,דיני עונשין, דיני נזיקין
עבודה סמינריונית אלימות במשפחה והתעללות – היבטים של דיני משפחה,דיני עונשין, דיני נזיקין (1695)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית עבֵרות מין בחוק העונשין
עבודה סמינריונית עבֵרות מין בחוק העונשין (1671)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית שתיקה בבית משפט כדבר מה נוסף להודאה בחקירה
עבודה סמינריונית שתיקה בבית משפט כדבר מה נוסף להודאה בחקירה (1654)
‏290.00 ₪ |
סמינריון פרשת אייל גולן והקטינות פרסום שמות חשודים הזכות להליך הוגן לעומת עקרון הלחימה בפשיעה
סמינריון פרשת אייל גולן והקטינות - פרסום שמות חשודים הזכות להליך הוגן (1642)
‏390.00 ₪ |
פרסום שמות חשודים - פרשת הבר נוער 2013 והזמרים והקטינות - הזכות להליך הוגן לעומת עקרון הלחימה בפשיעה
סמינריון פרשת הבר נוער, אייל גולן והקטינות, פרסום שמות חשודים, הזכות להליך הוגן לעומת עקרון הלחימה בפשיעה (1641)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הגבלת חופש הביטוי בפלילים  - ניתוח כלכלי - מודל הכלכלי של אי-ודאות
עבודה סמינריונית חופש הביטוי ודיני עונשין (1640)
‏290.00 ₪ |
סמינריון פרסום שמות חשודים - פרשת הזמר והקטינות
סמינריון פרסום שמות חשודים - פרשת הזמר והקטינות (1639)
‏380.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הגנה מן הצדק המקנה הרשעה ללא רישום פלילי
עבודה סמינריונית סייגים לאחריות פלילית-הגנה מן הצדק, בהתאם לסעיף 40 לחוק העונשין,תיקון 113 לחוק העונשין (1635)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הגנה מן הצדק המקנה הרשעה ללא רישום פלילי
עבודה סמינריונית הגנה מן הצדק המקנה הרשעה ללא רישום פלילי, משפט משווה ארה"ב אנגליה (1634)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הגנה מן הצדק המקנה הרשעה ללא רישום פלילי
עבודה אקדמית הגנה מן הצדק, הגנות בדיני עונשין, סייג ההגנה מן הצדק, משפט זר ארה"ב בריטניה (1633)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הגנה מן הצדק המקנה הרשעה ללא רישום פלילי
עבודה סמינריונית הגנה מן הצדק - הגנה פלילית חדשנית (1632)
‏290.00 ₪ |
האזנות סתר – הדין המצוי והרצוי
עבודה סמינריונית עבודה סמינריונית האזנות סתר – הדין המצוי והרצוי (1631)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הגבלת חופש הביטוי בפלילים  - ניתוח כלכלי - מודל הכלכלי של אי-ודאות
עבודה סמינריונית הגבלת חופש הביטוי בפלילים - ניתוח כלכלי - מודל הכלכלי של אי-ודאות (1628)
‏290.00 ₪ |