עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

חסיון בנק-לקוח בדיני הראיות
עבודה אקדמית חסיון בנק-לקוח בדיני הראיות (2393)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית הקודיפיקציה חוק העונשין
עבודה אקדמית הקודיפיקציה חוק העונשין, חלק כללי חוק העונשין תיקון 39 (2387)
‏190.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית החקיקה הפלילית -המצוי והרצוי
עבודה אקדמית החקיקה הפלילית -המצוי והרצוי (2380)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה אקדמית טעות במצב הדברים
עבודה אקדמית טעות במצב הדברים, הגנה פלילית, סייגים לאחריות פלילית לאחר תיקון 39 (2379)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
כניסה למצב פלילי עבירות גרימה
עבודה אקדמית כניסה למצב פלילי עבירות גרימה (2374)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
טיפול כפוי בחולה נפש מנקודת הראות של המטפל
עבודה אקדמית חולי נפש- טיפול כפוי, אשפוז חולה נפש, תיקון 8 לחוק טיפול בחולי נפש , כליאת שווא (2371)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית עיכוב יציאה מהארץ על-פי צו של בית משפט
עבודה אקדמית עיכוב יציאה מהארץ על-פי צו של בית משפט (2369)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית חוקי היסוד והעבירות הספציפיות
עבודה אקדמית חוקי היסוד והעבירות הספציפיות (2365)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית גזר דין
עבודה אקדמית גזר דין (2359)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה אקדמית כבוד בהגנה עצמית והגנת הצורך
עבודה אקדמית כבוד בהגנה עצמית והגנת הצורך (2349)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית גניבה ממעביד
עבודה סמינריונית גניבה ממעביד (2344)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית זכויות האדם ומערכת הענישה
עבודה אקדמית זכויות האדם ומערכת הענישה (2342)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון הנשיא קצב ופרשות עבירות מין נוספות
עבודה אקדמית הנשיא קצב ופרשות עבירות מין נוספות (2338)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית ראיות שהושגו שלא כדין
עבודה אקדמית ראיות שהושגו שלא כדין, פירות העץ המורעל, מירנדה, פרות העץ האסור, ראיה פסולה (2336)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הרשעה ללא אשמה
עבודה אקדמית הרשעה ללא אשמה (2330)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית חוקי היסוד ופלילים
עבודה אקדמית חוקי היסוד ופלילים (2316)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית משפט רמי דותן
עבודה אקדמית משפט רמי דותן (2310)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית הגנה מן הצדק בעידן החוקתי
עבודה אקדמית הגנה מן הצדק בעידן החוקתי (2303)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית עריכת-דין למען מטרה ציבורית
עבודה אקדמית פרו בונו, מתן סיוע משפטי נזקקים, ייצוג משפטי, גישה לערכאות, שירותי רווחה, עריכת-דין למען מטרה ציבורית (2302)
‏390.00 ₪ |
מחשבה פלילית לאור תיקון 39
עבודה אקדמית מחשבה פלילית לאור תיקון 39 (2287)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית עקרון האשמה
עבודה אקדמית עקרון האשמה (2285)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית עבירת הניסיון
עבודה אקדמית עבירת הניסיון (2284)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית עניין ציבורי בהעמדה לדין
עבודה אקדמית עניין ציבורי בהעמדה לדין (2281)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית כבוד האדם מהו
עבודה אקדמית כבוד האדם (2276)
‏390.00 ₪ |
הכנה וכוונה תחילה
עבודה אקדמית הכנה וכוונה תחילה (2272)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית הזכויות הדיוניות של החשוד כבוד האדם וחירותו
עבודה אקדמית הזכויות הדיוניות של החשוד כבוד האדם וחירותו (2265)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית הרשעת שווא
עבודה אקדמית הרשעת שווא (2258)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית אי מניעת פשע
עבודה אקדמית אי מניעת פשע, פס"ד מרגלית הר שפי, אי מניעת פשע רצח יצחק רבין (2234)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית חזקת החפות
עבודה אקדמית חזקת החפות, היבטים חוקתיים ועונשיים (2232)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית עבירות מכת מדינה
עבודה אקדמית עבירות מכת מדינה (2231)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית שיקול דעת השופט ענישה
עבודה סמינריונית הבניית שיקול הדעת בענישה בהליך הפלילי, תיקון 113 לחוק העונשין, שיקול דעת השופט ענישה (2221)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית מעצר וכבוד האדם
עבודה סמינריונית מעצר וכבוד האדם (2203)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית  הבטחה שלטונית של הפרקליטות שהופרה פרשת כלא 6
עבודה סמינריונית הבטחה שלטונית של הפרקליטות שהופרה פרשת כלא 6 (2183)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית פסילת ראיות שהושגו תוך פגיעה בזכות חוקתית
עבודה סמינריונית פסילת ראיות שהושגו תוך פגיעה בזכות חוקתית (2180)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית לא תעמוד על דם רעך חובת השומרוני הטוב
עבודה סמינריונית לא תעמוד על דם רעך חובת השומרוני הטוב, משפט משווה, משפט עברי (2175)
‏390.00 ₪ |
סמינריון ענישה גופנית של ילדים - משפט עברי
סמינריון ענישה גופנית של ילדים - משפט עברי (2170)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית פמינזם ומשפט
עבודה סמינריונית פמיניזם ומשפט, יחסי כוח בלתי-שוויוניים בין מינים, משפט ומגדר (2157)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית אי שפיות, היעדר שליטה וסעיף 34ח
עבודה סמינריונית אי-שפיות,היעדר שליטה,סעיף 34ח, סעיף 34ז של חוק העונשין,חולי נפש ופלילים הגנת אי שפיות,דחף לאו בר כיבוש (2147)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הטרדה מינית שוויון וכבוד האדם
עבודה סמינריונית הטרדה מינית, מגדר, שוויון, החוק למניעת הטרדה מינית, הדרה, הוקעת מטרידנים,:הרווי וינשטין, איבגי, בועז ארד, חיים יבין, דן מרגלית (2143)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית דוקטרינת הנזק הראייתי
עבודה סמינריונית דוקטרינת הנזק הראייתי, נזק ראייתי (2140)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית הסניגוריה הציבורית
עבודה סמינריונית הסניגוריה הציבורית (2129)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית מוות משחק מסוכן
עבודה סמינריונית מוות משחק מסוכן (2126)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
צער בעלי חיים
עבודה סמינריונית צער בעלי חיים (2124)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית ערובה וערבות עצמית בפלילים
עבודה סמינריונית ערובה וערבות עצמית בפלילים (2122)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית הריגה והגנה משפטית
עבודה סמינריונית הריגה והגנה משפטית (2120)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית קינטור רצח, דוקטרינת הקינטור, עבירת רצח משפט פלילי, הלכת אזואלוס
עבודה סמינריונית קינטור רצח, דוקטרינת הקינטור, עבירת רצח משפט פלילי, הלכת אזואלוס (2117)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הפעלת כוח בחקירות שירות-הביטחון הכללי. כח בחקירת שב"כ
עבודה סמינריונית הפעלת כוח בחקירות שירות-הביטחון הכללי. כח בחקירת שב"כ (2113)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
 עבודה סמינריונית קורבן אונס - אשם תורם
עבודה סמינריונית קורבן אונס - אשם תורם (2110)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית עבירת שרשרת (2109)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית מעצר : תנאים והחלטה (2107)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר