עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית דיני יזמות עסקית, טכנולוגיה וטלקומוניקציה, התקשרות חוזית עם יזם
עבודה אקדמית דיני יזמות עסקית, טכנולוגיה וטלקומוניקציה, התקשרות חוזית עם יזם (10422)
‏290.00 ₪ |
סמינריון העתקה של עבודות אקדמיות , טוהר בחינות, תופעת הדלפת בחינות הבגרות, אתיקה באקדמיה ובמערכת החינוך
סמינריון העתקה של עבודות אקדמיות, טוהר בחינות, תופעת הדלפה של בחינות הבגרות, אתיקה באקדמיה ובמערכת החינוך העתקת (10344)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
תזה נטישת עובדים ניתוח דואר אלקטרוני אי מייל ניתוח הודעות דואר אלקטרוני וזיהוי דפוסי נטישת עובדים
תזה נטישת עובדים ניתוח דואר אלקטרוני אי מייל, ניתוח הודעות דואר אלקטרוני וזיהוי דפוסי נטישה של עובדים (10337)
‏390.00 ₪ |
סמינריון דיני עבודה גישור,  ADR יישוב סכסוכי עבודה
סמינריון דיני עבודה גישור, יעילות הגישור בעולם העבודה , ADR יישוב סכסוכי עבודה, בית הדין לעבודה מגשר (10324)
‏390.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון ההסתדרות החדשה, האיגוד המקצועי, ועד עובדים
סמינריון זכות ההתאגדות וההסתדרות, האיגוד המקצועי, ועד עובדים, ההסתדרות החדשה (10310)
‏390.00 ₪ |
סמינריון אפליה על בסיס משקל בדיני עבודה, הפליה בעבודה על בסיס מראה חיצוני, מחקר אמפירי אפלית שמנים
סמינריון אפליה על בסיס משקל בעבודה, הפליה מראה חיצוני, מחקר אמפירי כמותני שאלונים אנשים כבדי משקל, אפלית שמנים (10277)
‏390.00 ₪ |
רשימת כל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מכללות, אוניברסיטאות, סמינרים למורים
רשימת כל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מכללות, אוניברסיטאות, סמינרים למורים (10270)
עבודה אקדמית מורים עובדי קבלן, חברות כח אדם בתיווך משרד החינוך
עבודה אקדמית מורים עובדי קבלן, חברות כח אדם בתיווך משרד החינוך (10160)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הזכות לפרטיות בעבודה אל מול זכותו של המעביד לנהל
סמינריון הזכות לפרטיות בעבודה אל מול זכותו של המעביד לנהל, יחסי עובד-מעביד (10157)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמאית דיני עבודה והזכות לפרטיות משפט משווה לאירופה וארה"ב
עבודה אקדמאית דיני עבודה והזכות לפרטיות משפט משווה לאירופה וארה"ב (10051)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית בחינם מיעוטים - זכויות משפטיות של ערביי ישראל לעומת המיעוט דובר הצרפתית בקנדה , קוואבק
עבודת דוקטורט לדוגמא בחינם זכויות ערביי ישראל לעומת המיעוט דובר הצרפתית בקנדה, מיעוטים, קוואבק (10038)
‏0.00 ₪ |
סמנריון גיל פנסיה נשים, העלאת גיל הפרישה לנשים, גיל יציאה לגמלאות ומגדר
סמנריון גיל פנסיה נשים, העלאת גיל הפרישה לנשים, גיל יציאה לגמלאות ומגדר (10031)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית תורת המשחקים – משא ומתן , מיקוח
עבודה אקדמית תורת המשחקים– משא ומתן , מיקוח , משתתפים, תוצאות (9994)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית אמצאת שירות, פטנטים של עובדים, פס"ד נימרוד בייר, פיצוי עובד, הועדה לענייני פיצויים ותמלוגים
עבודה אקדמית אמצאת שירות, פטנטים של עובדים, פס"ד נימרוד בייר, פיצוי עובד, הועדה לענייני פיצויים ותמלוגים (9985)
‏390.00 ₪ |
פרה סמינריון בנקים מגדר-אפליה מגדרית במערכת הבנקאות, שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה
פרה סמינריון בנקים מגדר-אפליה מגדרית במערכת הבנקאות, שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (9964)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית פיטורים שלא כדין
עבודה אקדמית פיטורים שלא כדין (9939)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד
עבודה אקדמית זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד (9934)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית תכנית ויסקונסין - ההתמודדות החדשה עם בעיית האבטלה
עבודה אקדמית תכנית ויסקונסין - ההתמודדות החדשה עם בעיית האבטלה (9930)
‏290.00 ₪ |
הקריה האקדמית אונו הפקולטה למשפטים, עבודות סמינריוניות - הרשימה הסגורה, הרשימה הפתוחה, מרצים דרשניים, רשימת נושאים
הקריה האקדמית אונו הפקולטה למשפטים, רשימה של מרצים, עבודות סמינריוניות - הרשימה הסגורה, הרשימה הפתוחה, רשימת מרצים (9912)
עבודה אקדמית נשים בשוק העבודה
פרו"ס פרו-סמינריון נשים בשוק העבודה (9882)
‏190.00 ₪ |
עבודה אקדמית בנושא שביתות במגזר הציבורי, הגבלת חירות השביתה
עבודה אקדמית שביתה ציבורית, מידתיות שביתות במגזר הציבורי, כלים להגבלת חירות השביתה, שביתה ציבורית (9881)
‏390.00 ₪ |
 עבודה אקדמית
עבודה אקדמית כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד כבהא"ח, המהפיכה החוקתית של זכויות אדם (9870)
‏390.00 ₪ |
 עבודה אקדמית עבודת ילדים - חוסר אכיפה של חוקי עבודה לצעירים ושכר מינימום לנוער
עבודה אקדמית עבודת ילדים - חוסר אכיפה של חוקי עבודה לצעירים ושכר מינימום לנוער (9861)
‏290.00 ₪ |
 עבודה אקדמית שביעות רצון לקוחות לאור ניהול משאבי אנוש
עבודה אקדמית שביעות רצון לקוחות לאור ניהול משאבי אנוש מחקר כמותני עם שאלונים (9859)
‏290.00 ₪ |
רשימה שחורה של מרצים - מרצים קשים ודרשניים - סמינריונים
רשימה של מרצים - מרצים קשים ודרשניים - סמינריונים, חוות דעת סטודנטים על מרצים עבודות אקדמיות (9855)
הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית בחינם
הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית, בחינם (9854)
‏0.00 ₪ |
הוראות לכתיבת עבודה אקדמאית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית בחינם
הוראות לכתיבת עבודה אקדמאית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית בחינם (9853)
‏0.00 ₪ |
עבודה אקידימית - איך לכתוב ? הנחיות לכתיבת עבודות אקדמיות
עבודה אקידימית - איך לכתוב ? הנחיות לכתיבת עבודות אקדמיות (9852)
‏0.00 ₪ |
הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית
הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית (9851)
‏0.00 ₪ |
הנחיות לכתיבת עבודות סמינריוניות, הנחיות איך לכתוב עבודה אקדמית
הנחיות סימינריון, הנחיות איך לכתוב עבודה אקדמית (9850)
‏0.00 ₪ |
עבודה סמינריונית בנושא כלשהו- הנחיות כלליות לגשת לעבודה אקדמית
עבודה סמינריונית בנושא כלשהו- הנחיות כלליות לגשת לעבודה אקדמית (9848)
‏0.00 ₪ |
עבודה אקדמית עובדים זרים מוסר ועסקים –  היבטים מוסריים של העסקת מהגרי עבודה לא חוקיים
עבודה אקדמית עובדים זרים מוסר ועסקים – היבטים מוסריים של העסקת מהגרי עבודה לא חוקיים (9844)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית הטרדה מינית – הטרדות והצעות חוזרות ונשנות, הטרדה מינית מילולית
עבודה אקדמית הטרדה מינית מילולית , קמפיין METOO הטרדות והצעות חוזרות ונשנות, הטרדות מיניות מילוליות (9825)
‏390.00 ₪ |
סמינריון בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון - מידת התערבות בג"ץ בפסיקתו של בית הדין לעבודה
סמינריון בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון - מידת התערבות בג"ץ בפסיקתו של בית הדין לעבודה (9751)
‏190.00 ₪ |
סמינריון בנושא העתקת עבודות אקדמיות
סמינריון טוהר אקדמי, תופעת העתקת עבודות אקדמיות, אתיקה מערכת החינוך, מחקר אמפירי (9747)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
מצגת גיל פרישה
מצגת גיל פרישה (9744)
‏99.00 ₪ |
סמינריון  שביתות הרופאים -כיצד באה לידי ביטוי שביתת הרופאים, המתמחים , האיגוד המקצועי והריבון במאבק במערכת הבריאות
סמינריון שביתות הרופאים -כיצד באה לידי ביטוי שביתת הרופאים, המתמחים , האיגוד המקצועי והריבון במאבק במערכת הבריאות (9705)
‏290.00 ₪ |
סמינריון נציגי ציבור בבית הדין לעבודה  בענייני פגיעה בעבודה
סמינריון בית הדין לעבודה- נציגי ציבור בביה"ד, פגיעה בעבודה (9563)
‏290.00 ₪ |
סמינריון דילמות בקשר לעבודה במשמרות בקרב אחיות
עבודה אקדמית עבודה משמרות - דילמות בקשר לעבודה במשמרות בקרב אחיות, דילמה מקצועית (9553)
‏190.00 ₪ |
סמינריון אפליית נשים בתפקידי ניהול - שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה – הדרת נשים מניהול
סמינריון אפליית נשים בתפקידי ניהול - שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה – הדרת נשים מניהול (9536)
‏290.00 ₪ |
סמינריון שוויון בין נשים לגברים במגזר הציבורי – לאור החקיקה בישראל
סמינריון שוויון בין נשים לגברים מגזר הציבורי , שכר נשים, שוויון הזדמנויות, יצוג הולם, חקיקה בישראל (9532)
‏290.00 ₪ |
סמינריון זכות השביתה
סמינריון זכות השביתה,הזכות לשבות מול זכות הקניין של המעסיק, הגבלת חירות השביתה (9507)
‏290.00 ₪ |
סמינריון נשים בעולם העבודה החדש בישראל
עבודה אקדמית נשים בעולם העבודה החדש בישראל (9433)
‏190.00 ₪ |
סמינריון דיני עבודה והזכות לפרטיות  דין מצוי ומשפט משווה
סמינריון דיני עבודה והזכות לפרטיות דין מצוי ומשפט משווה (9421)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מעקב אחר עובדים הגבול בין זכות הקניין לזכות לפרטיות
סמינריון מעקב אחר עובדים הגבול בין זכות הקניין לזכות לפרטיות, מוסר ועסקים, מתחלפי מוסר (9334)
‏250.00 ₪ |
סמינריון חוק יסוד כבוד האדם וחירותו חוק הכניסה לישראל - יציאה מישראל והכניסה אליה
סמינריון חוק יסוד כבוד האדם וחירותו חוק הכניסה לישראל - יציאה מישראל והכניסה אליה (9327)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חשיבותם של האיגודים המקצועיים בעידן הגלובלי
סמינריון האיגודים המקצועיים בעידן הגלובלי, איגוד מקצועי, ועד עובדים, גלובליזציה איגודים מקצועיים (9322)
‏390.00 ₪ |
סמינריון  מגדר ועורכות דין - אפליית נשים במקצוע עריכת הדין
סמינריון מגדר ועורכות דין - אפליית נשים במקצוע עריכת הדין (9303)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הגבלת התערבות המעסיק בהתארגנות של ועד עובדים
עבודה אקדמית ועד עובדים והמעביד, פס"ד פלאפון וגלגוליו,הגבלת התערבות המעסיק בהתארגנות של ועד עובדים (9301)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ניהול משברים - משבר נייק - סווטשופ - ניצול ילדים במפעלי ייצור נעליים
סמינריון - משבר סדנאות היזע תנאי העסקה ירודים - משבר נייק - סווטשופ - ניצול ילדים במפעלי ייצור נעליים -ניהול משברים (9294)
‏290.00 ₪ |