עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון איכותני אלימות כלפי נשים -  שיעורי החשיפה לאלימות נגד נשים-  ראיונות עם אנשי חוק
סמינריון אלימות כלפי נשים - שיעורי החשיפה לאלימות נגד נשים- נתונים, טבלאות, ממצאים, אנשי חוק (9531)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מעצר עד תום ההליכים המשפטיים
סמינריון המעצר עד תום ההליכים המשפטיים, דיני מעצר (9522)
‏290.00 ₪ |
סמינריון כניסה לחצרים לשם ביצוע מעצר, חיפושים ותפיסת חפצים
סמינריון כניסה לחצרים לשם ביצוע מעצר, חיפושים ותפיסת חפצים (9521)
‏290.00 ₪ |
סמינריון- חוזה למראית עין ודיני עשיית עושר ולא במשפט
סמינריון- חוזה למראית עין ודיני עשיית עושר ולא במשפט (9512)
‏290.00 ₪ |
סמינריון- האקרים אקטיביסטים
עבודה אקדמית האקרים אקטיביסטים, סייבר, פצחנים, סייבר טרור, התקפת אתרים, cyber האקר, פריצת תוכנה (9510)
‏290.00 ₪ |
סמינריון רמת הענישה ושיקולי ענישה מיוחדים
סמינריון רמת הענישה ושיקולי ענישה מיוחדים,שיקולי ענישה,משפט משווה,חוק המאבק בארגוני פשיעה (9407)
‏290.00 ₪ |
?סמינריון האם חוק המאבק בארגוני פשיעה מגשים את תכליתו
סמינריון פשיעה מאורגנת, משפחות הפשע, חוק המאבק בארגוני פשיעה, פשע מאורגן (9379)
‏390.00 ₪ |
סמינריון שימוש בסמים –סחר בקרב קטינים
סמינריון שימוש בסמים –סחר בקרב קטינים (9364)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מעצר עד תום ההליכים המשפטיים
סמינריון מעצר עד תום ההליכים המשפטיים, שלילת חירות של נאשם או חשוד, דיני המעצר (9362)
‏290.00 ₪ |
סמינריון כניסה לחצרים לשם ביצוע מעצר, חיפושים ותפיסת חפצים
סמינריון כניסה לחצרים לשם ביצוע מעצר, חיפושים ותפיסת חפצים (9361)
‏290.00 ₪ |
סמינריון טעות במצב דברים שיש הגנה עצמית
סמינריון טעות במצב דברים שיש הגנה עצמית (9356)
‏290.00 ₪ |
עבודת סמינריון רצח ברשלנות על פי הדין הישראלי
עבודת סמינריון רצח ברשלנות על פי הדין הישראלי (9252)
‏390.00 ₪ |
עבודת סמינריון דיני מעצר חוק המעצרים
עבודת סמינריון דיני מעצר חוק המעצרים (9231)
‏290.00 ₪ |
סמינריון נסיון לשידול בדיני עונשין
סמינריון בחינם ניסיון לשידול בדיני עונשין (9212)
‏0.00 ₪ |
עבודת סמינריון דיני עבירות אינטרנט חקירה ושיתוף פעולה בזירה הבינלאומית
עבודת סמינריון דיני עבירות אינטרנט חקירה ושיתוף פעולה בזירה הבינלאומית (9191)
‏290.00 ₪ |
עבודת סמינריון חשיבות העדים במעשי פשע פומבי
עבודת סמינריון עדות, עדים, סירוב להעיד, אלטרואיזם, סירוב עדות, כפיית עדות דיני ראיות, אלטרואיזם (9119)
‏290.00 ₪ |
עבודת סמינריון הגנת הצורך
עבודת סמינריון הגנת הצורך, סייגים לאחריות פלילית, צורך בדיני העונשין (9102)
‏290.00 ₪ |
עבודת סמינריון אפליית נשים בקידום בעבודה במכבי שירותי בריאות
עבודת סמינריון אפליית נשים בקידום בעבודה בארגון - סמינריון איכותני עם ראיונות (9090)
‏290.00 ₪ |
עבודת סמינריון חזקת החפות בהליכים מקדמיים
עבודת סמינריון חזקת החפות בהליכים מקדמיים (9084)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית סחר בביציות
עבודה סמינריונית הפריה, סחר בביציות, תרומת ביציות, IVF בנק ביציות (9074)
‏290.00 ₪ |
עבודת סמינריונית זכות השתיקה
עבודה אקדמית זכות השתיקה (9058)
‏190.00 ₪ |
עבודת סמינריון זיהוי אדם באמצעות טביעת קול
עבודת סמינריון זיהוי אדם באמצעות טביעת קול (9048)
‏290.00 ₪ |
סמינריון התעללות בבן-זוג – סנקציות פליליות, דיני נזיקין ודיני המשפחה
סמינריון התעללות נפשית בבן משפחה כעבירה פלילית, התעללות בבן-זוג – סנקציות פליליות, דיני נזיקין ודיני המשפחה (9030)
‏390.00 ₪ |
סמינריון תקנת השוק במטלטלין
עבודה אקדמית תקנת השוק במטלטלין, נוהג הסוחרים במיטלטלין, עסקאות נוגדות, תקנת השוק במיטלטלין (9021)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית זכות השתיקה - טיעונים בעד ונגד
עבודה אקדמית זכות השתיקה - טיעונים בעד ונגד (9016)
‏190.00 ₪ |
סמינריון עבריינות קבוצתית ועבריינות מאורגנת
סמינריון עבריינות קבוצתית ועבריינות מאורגנת- פשע מאורגן (8484)
‏390.00 ₪ |
סמינריון כשלים בחקירה משטרתית שהשפיעו על ההליך המשפטי
סמינריון כשלים בחקירה משטרתית , חקירת המטשרה, מחדלים, סדר דין פלילי, דיני ראיות (8442)
‏390.00 ₪ |
סמינריון כשלים בחקירה משטרתית, מחדלי חקירה משטרה
סמינריון חקירה- כשלים בחקירה משטרתית, מחדלי חקירה משטרה (8436)
‏390.00 ₪ |
סמינריון ביקורת שיפוטית על חקיקה
סמינריון פסילת חוקים ע"י בית המשפט, ביקורת שיפוטית על חקיקה , אקטיביזם שיפוטי, ביטול חוקים (7596)
‏390.00 ₪ |
סמינריון הסדרת השימוש בהסדרי טיעון במשפט הפלילי
סמינריון הסדר טיעון, עסקת טיעון במשפט הפלילי, פס"ד נמרודי, בעיית החף, משפט משווה: בריטניה, ארה"ב, קנדה, גרמניה, צרפת, פתרונות דין רצוי בישראל (7187)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מעצר ערבים - סימטריה צודקת בענישה בדיון מעצר ימים בבית המשפט הנכבד בין יהודים לערבים
עבודה אקדמית מעצר ערבים יהודים, סימטריה ענישה מעצר ימים בין יהודים לערבים, סדר דין פלילי דיני מעצרים (6263)
‏390.00 ₪ |
סמינריון חוקרי ילדים : המחסור בתקני חוקרי ילדים
סמינריון חוקרי ילדים ,חקירת קטינים, חוק לתיקון דיני ראיות – חקירת תלמידים כקרבנות או כעדים (6241)
‏390.00 ₪ |
סמינריון נוכחות עורך-דין בחקירת חשוד
עבודה אקדמית נוכחות עורך-דין בחקירת חשוד, זכות ההיוועצות בעורך דין של חשוד עצור (6233)
‏290.00 ₪ |
סמינריון כללי אתיקה לשופטים
סמינריון אתיקה של שופטים, מקצוע השיפוט, משפט משווה שפיטה בעולם, כללי אתיקה לשופטים (5863)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הליך קליטת מרצים באוניברסיטאות
רשימת מרצים חביבים לסטודנטים בסמינריונים, לא דרשניים בכתיבת סמינריון, רשימה לבנה של מרצים, מרצים מומלצים (5797)
סמינריון מעצר מינהלי
סמינריון מעצר מינהלי השוואה לעולם (5234)
‏150.00 ₪ |
עבודה סמינריונית חקירה צלובה
עבודה סמינריונית משטרה, אמון הציבור, נזק ראייתי חקירה משטרתית, כשלים בחקירת משטרה, מחדלי חקירה , משטרה, הרשעת חפים מפשע, חקירה צ (4698)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית פסק-דין פלילי כראיה במשפט אזרחי (3463)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הוצאות שיהוי בהליך השיפוטי
עבודה סמינריונית הוצאות שיהוי בהליך השיפוטי (3458)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית פרקליטות טעות משפטית (3451)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית טענת אליבי - במקום אחר הייתי
עבודה סמינריונית אליבי, טענת הגנה אליבי, טענה מקדמית במקום אחר הייתי (3423)
‏390.00 ₪ |
סמינריון הוכחת הדין הזר במשפט האנגלו-אמריקאי ובמשפט הישראלי
סמינריון הוכחת הדין הזר במשפט האנגלו-אמריקאי ובמשפט הישראלי (3319)
‏290.00 ₪ |
סמינריון פיצויים נפגעי עבירה
סמינריון פיצויים נפגעי עבירה (3308)
‏290.00 ₪ |
סמינריון עדות שיטה כראיה מסייעת - מבחן שונה לקבילות
סמינריון בדיני ראיות, עדות שיטה, מעשים דומים, קבילות (3274)
‏290.00 ₪ |
סמינריון עדים מטעם בית-המשפט במשפט פלילי
סמינריון עדים מטעם בית-המשפט במשפט פלילי (3257)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הרשות לערער
סמינריון הרשות לערער (3244)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית ענישת ניסיון לא צליח
עבודה סמינריונית ענישת ניסיון לא צליח (3182)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית פסלות שופט
עבודה סמינריונית פסלות שופט - משפט ישראלי, אמריקני ואנגלי (3137)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית שחרור בערובה (3102)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית שימוע - השימוע לפני הגשת כתב אישום בדגש על עבירות תעבורה (3016)
‏390.00 ₪ |