עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון ביזור סמכויות תכנון לרשויות מקומיות בישראל
עבודת סמינריון רשויות מקומיות - סמכויות תכנון ובניה של עיריות ורשויות מקומיות (9291)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ירושלים - מעמדה המשפטי של ירושליים
סמינריון ירושלים - מעמדה המשפטי של ירושליים (9271)
‏290.00 ₪ |
סמינריון עסקאות שיחרור מחבלים
סמינריון עסקאות שיחרור מחבלים, עסקת שחרור מחבלים (9269)
‏290.00 ₪ |
עבודת סמינריון הפרטת חברת בזק
עבודת סמינריון הפרטת חברת בזק (9127)
‏290.00 ₪ |
עבודת סמינריון הרווחים הכלואים לפי הוראות השעה
עבודת סמינריון הרווחים הכלואים, חוק הרווחים הכלואים , החוק לעידוד השקעות הון, רווח כלוא פטור ממס, מינהלת מרכז ההשקעות (9117)
‏290.00 ₪ |
עבודת סמינריון הקודקס האזרחי החדש
חוזים אחידים ארועון (9112)
‏90.00 ₪ |
עבודת סמינריון הגנת הצורך
עבודת סמינריון הגנת הצורך, סייגים לאחריות פלילית, צורך בדיני העונשין (9102)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון מאגר ביומטרי + בלעדיות
סמינריון מאגר ביומטרי (9092)
‏290.00 ₪ |
עבודת גמר מערכת להזמנת מוניות
עבודת גמר מערכת להזמנת מוניות (8524)
‏99.00 ₪ |
סמינריון חוק האריזות קשיים ביישום מדיניות מהפכנית
עבודה אקדמית דיני איכות הסביבה "משפט ירוק"- חוק האריזות כמקרה מבחן (8493)
‏290.00 ₪ |
סמינריון בית ספר דו לשוני יהודי-ערבי
סמינריון בית ספר דו לשוני יהודי-ערבי, דו קיום במערכת החינוך (8470)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מדוע חלה בעייתיות בהתנהלות האתית של עירית כפר סבא
סמינריון מדוע חלה בעייתיות בהתנהלות האתית של עירית כפר סבא (8370)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מדוע ארגון מגן דוד אדום פועל בצורה לא אתית
סמינריון מגן דוד אדום הארגון והפעילות האתית (8356)
‏290.00 ₪ |
סמינריון זכות הציבור לדעת מול זכות לפרטיות
סמינריון זכות הציבור לדעת, הזכות לפרטיות, חופש המידע, זכות חוקתית, נגישות למידע (8280)
‏290.00 ₪ |
סמינריון משך פעילותן של ועדות ממונות
עבודה אקדמית ועדה קרואה רשות מקומית, ועדות קרואות מוניציפליות, ועדות ממונות ע"י שר הפנים (8011)
‏290.00 ₪ |
סמינריון התקציב והמדיניות של משרד הפנים
סמינריון משרד הפנים, תקציב, מדיניות משרד ממשלתי, שר הפנים, משרד פנים (7845)
‏290.00 ₪ |
סמינריון התחלקות הארנונה הממשלתית לפי מחוזות ומגזרים
מצגת בנושא ארנונה עירונית, אכיפת הגביה של חובות ארנונה (7843)
‏99.00 ₪ |
סמינריון שאלת צירופם של שטחי נמל התעופה בן-גוריון לעיריית לוד
עבודה אקדמית תחום שיפוט רשות מקומית, שטח שיפוט עיריה, מוניציפלי, נמל תעופה בן-גוריון, עיריית לוד, נתב"ג, שטח גלילי, שדה תעופה, ר (7822)
‏390.00 ₪ |
סמינריון האחריות לטיפול במפגעי אסבסט
סמינריון אזבסט, איכות הסביבה, מפגע אסבסט, סילוק האזבסט (7802)
‏390.00 ₪ |
סמינריון בחינת הצעה להקמת מאגר פרטי רכב לעיון הציבור
עבודה אקדמית יבוא רכבים, ריכוזיות מכירה ושירות של כלי רכב, שוק הליסינג בישראל, תחבורה פרטית (7800)
‏390.00 ₪ |
סמינריון הסדרת מעמד הלוביסטים ופעילותם בפרלמנט
סמינריון לוביסטים, שדלנות, לובי פוליטי, שדלן, כנסת, השפעה פוליטית, אינטרסים מסחריים, לובינג, LOBING הסדרת מעמד הלוביסטים פרלמנט (7798)
‏390.00 ₪ |
סמינריון ביקורת שיפוטית על חקיקה
סמינריון פסילת חוקים ע"י בית המשפט, ביקורת שיפוטית על חקיקה , אקטיביזם שיפוטי, ביטול חוקים (7596)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מיון שופטים -הליכי שימוע פרלמנטרי למועמדים לכהונת שיפוט
סמינריון שימוע דיני עבודה, הליכי השימוע עובד, פיטורין, פיצויים, זכות הטיעון (7576)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מינוי בכירים בשירות המדינה - ועדת טירקל וועדות אחרות
סמינריון מינוי בכירים בשירות המדינה - ועדת טירקל וועדות אחרות (7575)
‏250.00 ₪ |
סמינריון ועדות ממונות
סמינריון ועדות ממונות, ועדות קרואות מוניציפאליות, ועדות ממונות ע"י שר הפנים (7566)
‏290.00 ₪ |
סמינריון שילוב פקחים עירוניים במשימות השיטור בערים
סמינריון פקחים עירוניים, שוטרים, פיקוח מוניציפאלי, דוחות אופניים חשמליים, מוניצפלי, שיטור ערים, שלטון מקומי, גמול השתלמות, שילוב (6993)
‏390.00 ₪ |
סמינריון משק החשמל
סמינריון משק החשמל, רגולציה חברת החשמל, הגבלת מונופול ייצור חשמל, חוק משק החשמל (6914)
‏290.00 ₪ |
סמינריון המגבלות על העדפת תוצרת הארץ התחייבויות בינלאומיות של ישראל
סמינריון תוצרת הארץ,העדפת תוצרת הארץ,מגבלות אמנות בינלאומיות,אפליה לטובת תוצרת כחול לבן,מכרזים,העדפה מתקנת במכרזים (6888)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הפרטת בתי סוהר במבט משווה מגמות מודלים ושאלות חוקתיות
סמינריון הפרטת בתי סוהר - ביקורת והשוואה בנושא ההפרטה (6561)
‏290.00 ₪ |
סמינריון רישוי עסקים בישראל: סקירת המצב הקיים והצגת הדרכים לשיפורו
סמינריון רישוי עסקים- המצוי והרצוי, רישוי העסקים (6089)
‏290.00 ₪ |
סמינריון גיל הכשירות המינימלי להיבחר למועצה מקומית - מבט משווה
סמינריון עיריית שפרעם מוניציפלי, חקר ביצועים, משוב הערכת עובדים, מחלקות, אגפים עיריה , מגזר ערבי, עירוני, ואבחון ארגוני (5909)
‏390.00 ₪ |
סמינריון קרינה משדות אלקטרומגנטיים ־ היבטים שונים
סמינריון קרינה אלקטרומגנטית,קרינה מייננת,בלתי מייננת,רגולציה,תקינה, סכנות בריאותיות (5904)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מבנה היחסים בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי
סמינריון שלטון מקומי, מדיניות ציבורית, יחס בין שלטון מרכזי (ממשלה) לשלטון מקומי (עיריות), השלטון המקומי מוניציפלי,רשויות מקומיות, מוניציפאלי, הרש (5898)
‏390.00 ₪ |
סמינריון כללי אתיקה לשופטים
סמינריון אתיקה של שופטים, מקצוע השיפוט, משפט משווה שפיטה בעולם, כללי אתיקה לשופטים (5863)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מעמדו של מבקר המדינה
סמינריון מבקר המדינה - ביקורת המדינה ומעמדו של המבקר (5843)
‏290.00 ₪ |
סמינריון משרד מבקר המדינה
סמינריון משרד מבקר המדינה (5811)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הליך קליטת מרצים באוניברסיטאות
רשימת מרצים חביבים לסטודנטים בסמינריונים, לא דרשניים בכתיבת סמינריון, רשימה לבנה של מרצים, מרצים מומלצים (5797)
סמינריון רישוי עסקים - דין מצוי ורצוי
עבודה אקדמית ברישוי עסקים - מצוי ורצוי רישוי עסקים (5795)
‏290.00 ₪ |
סמינריון נפוטיזם העסקת קרובי משפחה בשירות הציבורי – ישראל והעולם
סמינריון נפוטיזם העסקת קרובי משפחה בשירות הציבורי – ישראל והעולם (5757)
‏290.00 ₪ |
סמינריון כלי רכב ידידותיים לסביבת
עבודה ארקדמית רכבים אקולוגיים, היברידיים, כלי רכב ידידותיים לסביבה, תחבורה ירוקה -מניעים אידיאולוגיים וכלכליים, כלי רכב ירוקים (5417)
‏390.00 ₪ |
סמינריון תאגוד רשות הדואר ופתיחת שוק הדואר לתחרות
סמינריון דואר - הפרטת הדואר תאגוד רשות הדואר, הפרטה ופתיחת שוק הדואר לתחרות (5312)
‏390.00 ₪ |
סמינריון חוק ההסדרים -סוגיות והשוואות בין-לאומיות
סמינריון חוק ההסדרים, ביקורת על חוק כללי משתנה בישראל, משפט משווה לעולם (5275)
‏290.00 ₪ |
סמינריון השירות שנותן השלטון המקומי לאנשים עם מוגבלות
סמינריון נגישות ערי ישראל ,עיריות רשויות מקומיות ונגישות למוגבלים,השלטון המקומי שירות אנשים עם מוגבלות (5273)
‏390.00 ₪ |
סמינריון נתונים על מימוש הזכאות למס הכנסה שלילי בקרב אוכלוסיות שונות
סמינריון מס הכנסה שלילי בקרב אוכלוסיות שונות (5176)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הוראת הממונה על הביטוח במשרד האוצר בנושא הביטוח הסיעודי הקבוצתי
סמינריון הוראת הממונה על הביטוח במשרד האוצר בנושא הביטוח הסיעודי הקבוצתי (5163)
‏190.00 ₪ |
סמינריון רשויות מקומיות בישראל המנוהלות בידי ועדה ממונה, ועדה קרואה רשות מקומית
סמינריון רשויות מקומיות בישראל המנוהלות בידי ועדה ממונה, ועדה קרואה רשות מקומית (5101)
‏290.00 ₪ |
סמינריון השינוי בדמי הניהול בקופות הגמל
סמינריון השינוי בדמי הניהול בקופות הגמל (5084)
‏190.00 ₪ |
סמינריון חנייה בתשלום ברשויות המקומיות
סמינריון חניה עירונית - חנייה בתשלום ברשויות המקומיות, חנייה, עיריה, איזיפארק, סלופרק (5054)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חסידות היבטים ניהוליים כלכליים חסידות רוזין
סמינריון יהדות רוסיה, חסידות היבטים ניהוליים כלכליים חסידות רוזין, יהודי רוסיה (4819)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית מדינת ישראל והחוק הביומטרי או כוח המרכז והפוסט-דמוקרטיה
עבודה אקדמית החוק הביומטרי, פרטיות, משפט משווה (4636)
‏290.00 ₪ |